Číslo obrázku 30 aktuální sekce Údržba | Silestone Cosentino Česká Republika

Údržba Silestone®

In this section you will find the best tips to keep your Silestone surface as good as new.

The high compaction performance of Silestone surfaces, together with their hybrid composition consisting of premium minerals and recycled materials, make them highly resistant to any type of stain, preventing them from penetrating the surface and making daily maintenance easier and quicker in any space in your home.

The new Silestone surfaces are manufactured with the exclusive and innovative HybriQ technology, which uses only renewable energy and recycled water in the production process, maintaining all the properties of Silestone and moving towards a more sustainable world.

How to clean and maintain Silestone surfaces in 2 easy steps:

Enjoy your home without having to worry about the maintenance of your surfaces. Daily use can cause them to become stained with oil, tomato, chocolate, soap or toothpaste. Cleaning these and other simple, fresh stains is very easy:

Krok 1

Naneste na postižené místo neutrální mýdlo a jemně je vtírejte kruhovým pohybem vlhkého hadříku z mikrovlákna.

Krok 2

Leave to work for a couple of minutes. Then, with a cloth, wipe off any soap residue. Finally, dry it with kitchen roll.
Číslo obrázku 31 aktuální sekce Údržba | Silestone Cosentino Česká Republika

Q-Action: the perfect ally in your kitchen

Q-Action cleaner is particularly suitable for the hygiene and disinfection of kitchen worktops. It contains self-drying components and natural soap.

Q-Action is the perfect product to keep your worktop clean on a daily basis and sparkling after every use.

How to easily remove stubborn stains:

Vodní kámen

1. Apply an anti-limescale product to the affected area. 2. Gently rub in a circular motion with a damp microfibre cloth.

Rez/kov

1. Apply an oxide cleaner and leave it to work for 5 minutes. 2. Then rinse with water and dry.

Wine, coffee, tea and food colouring

1. Dilute bleach in water (15% bleach solution) and rub on the stain with a damp cloth in a circular motion. 2. Leave it to work for 2 minutes and then rinse. If the stain persists, repeat the process.

How to easily remove stubborn stains:

Číslo obrázku 32 aktuální sekce Údržba | Silestone Cosentino Česká Republika

Vodní kámen

1. Apply an anti-limescale product to the affected area. 2. Gently rub in a circular motion with a damp microfibre cloth.
Číslo obrázku 33 aktuální sekce Údržba | Silestone Cosentino Česká Republika

Rez/kov

1. Apply an oxide cleaner and leave it to work for 5 minutes. 2. Then rinse with water and dry.
Číslo obrázku 34 aktuální sekce Údržba | Silestone Cosentino Česká Republika

Wine, coffee, tea and food colouring

1. Dilute bleach in water (15% bleach solution) and rub on the stain with a damp cloth in a circular motion. 2. Leave it to work for 2 minutes and then rinse. If the stain persists, repeat the process.

Číslo obrázku 35 aktuální sekce Údržba | Silestone Cosentino Česká Republika

Life-proof surfaces.

Thanks to its physical-mechanical properties, Silestone ensures maximum hygiene and safety on all its surfaces.

Silestone maintenance – FAQs

Bělidlo je zásaditý výrobek, který může poškodit povrch Silestone, pokud je mu vystavený delší dobu (od 2 hodin).

As long as the surface is well rinsed after each application, you can use a diluted bleach solution on a daily basis.

Je-li povrch vystaven bělidlu více než 2 hodiny, může způsobit chemickou reakci na povrchu, skvrnu. Tyto skvrny jsou trvalé a nejsou kryty zárukou, jak je uvedeno v příručce pro údržbu.

Materiál Silestone je odolný proti horku. Mějte však na paměti, že náhlé změny teploty mohou na něj mít vliv stejně, jako by ovlivnilo jiné kamenné materiály. Proto při pokládání horkých předmětů na povrch doporučujeme používat trojnožky, aby se zabránilo poškození.

Materiál Silestone se nedoporučuje pro použití v exteriéru, protože jeho povrch může poškodit ultrafialové záření.

Chcete-li odstranit všechny stopy mýdla z povrchu, opláchněte jej velkým množstvím vody a očistěte suchým hadříkem, a pak osušte papírovou utěrkou.
Pokud skvrna odolává, vyčistěte povrch odstraňovačem vodního kamene, modrou drátěnkou a vodou. Čištění provádějte kruhovým pohybem 1–2 minuty. Opláchněte velkým množstvím vody a osušte papírovou utěrkou.

Ano, povrch můžete očistit dezinfekčním roztokem. Přednost mají vždy zředěné výrobky. Nezředěné výrobky nenechte působit déle než 5 minut.

Ano, tyto čisticí prostředky obvykle obsahují alkohol, což usnadňuje čištění a odstraňuje veškeré zbytky mýdla.

Škrábanec zanechal na povrchu kovový otisk. Je tedy třeba odstranit kovovou skvrnu. Za tímto účelem zřeďte vodou prostředek na odstraňování kovu a směs použije s mokrou modrou drátěnkou (vždy kruhovým pohybem). Můžete použít také čisticí ocet nebo přípravek proti usazování vodního kamene.

Nejlepší způsob, jak zabránit odlupování hran, je zaoblit hranu tak, aby se odlupování minimalizovalo.

K odlamování obvykle dochází náhodně v hodně využívaných oblastech (např. v oblasti podúrovňových dřezů a myček nádobí), kde je lze obvykle opravit. Může to provést váš dodavatel mramoru, kterému důvěřujete a který použije k opravě správné produkty.

Pokud hledáte profesionálnější opravu, můžete se obrátit na odborné společnosti, jako je: https://artus-instandsetzung.de/es

Praskliny na povrchu nelze obvykle opravit, protože se i po opravě nadále zvětšují, takže oprava má krátkou životnost.

V takovém případě byste měli informovat své dodavatele mramoru, kterému důvěřujete, nebo společnost, která jej instalovala, aby bylo možné spojení obnovit a odstranit příčinu.

We recommend using cleaning vinegar to clean and disinfect Silestone surfaces. If you use household cleaning wipes, we advise you to test them first on one corner of the surface and check the result.

We recommend using CleanColorsil, our silicone and resin cleaner that protects the surface and keeps it sparkling. This spray cleaner is applied directly to the surface and rubbed on with a cloth or sponge until the adhesive marks are removed.
Other silicone and resin removers can be used as long as they do not affect the composition and care of Silestone surfaces.

Do you have any question?

Contact our Technical Support