Select your location
Internacional - Inglés

Årets CSR rapport bekræfter Cosentinos engagement i FNs verdensmål & bæredygtighed

Nyheder

Endnu engang præsenterer Cosentino den årlige Non Financial Information Status (EINF) i overensstemmelse med de anerkendte standarder for bæredygtighedsrapportering.

 Virksomheden har forbedret sine ratings i forhold til beskæftigelse, miljøkontrol, sundhed, sikkerhed og innovation, hvilket konsoliderer de ikke-finansielle aspekter af miljøbevidsthed, og håndteringen af miljø-, samfunds- og ledelsesmæssige forhold (ESG).

 

Cosentino Gruppen, som er global leder på produktion og distribution af innovative overflader til arkitektur og design, har gennem de seneste år konsolideret gruppens status som et verdensomspændende pejlemærke i branchen. Med engagement i transparens og en markant indsats for at skabe og fastholde en bæredygtig og miljøvenlig vækstmodel skaber virksomheden nu fornyet fokus med koncernens 2019 CSR Rapport, hvor alle interesserede kan følge Cosentinos resultater og indsatser for FNs verdensmål for bæredygtig udvikling (Sustainable Development Goals/SDG). Konkret har virksomheden bidraget markant til 5 af de 17 verdensmål – alle de mål, der ligger i tråd med Cosentinos aktiviteter.

Med en detaljeret beskrivelse af udviklingen på de non-finansielle områder imødekommer den multinationale virksomhed de stigende krav fra såvel interessenter som samfundet generelt. Omdrejningspunktet er såvel miljøbevidsthed som håndteringen af miljø-, samfunds- og ledelsesmæssige aspekter (ESG), som i fremtiden bliver essentielle for en succesfuld, langsigtet forretningsstrategi for virksomheder verden over. Udover at synliggøre og dokumentere opnåede mål indeholder rapporten et detaljeret overblik over virksomhedens non-finansielle indsatser og resultater (Non Financial Information Report (NFIR)) med en gennemsigtighed der ligger i tråd med de internationalt gældende standarder for bæredygtighedsrapportering, Global Reporting Initiative eller GRI.

 

Beskæftigelse & uddannelse: Kvalitet, innovation og sikkerhed

Både i fortiden og fremtiden er medarbejderne Cosentinos største aktiv og helt naturligt konsoliderer det multinationale firma sin medarbejderidentitet med et medarbejderantal på 4.785 i 2019, hvoraf hele 91% er på en permanent kontrakt. Dette tal er 11% højere end sidste år. Parallelt har virksomheden sikret markante fremskridt på områder som lighed og forskellighed med op til 75 forskellige nationaliteter repræsenteret i medarbejderstaben. Antallet af kvinder i ledende stillinger er over 14% – og 23% af de ansatte på verdensplan er kvinder, hvilket viser et dedikeret engagement i ligestilling mellem kønnene. Som en del af sit talent- og udviklingsprogram har virksomheden firedoblet den tid, der investeres i uddannelse til i ikke mindre end 170.543 timer. På eksternt niveau har virksomheden fortsat udfoldet rekrutteringsprogrammerne, ’Impulsa’ og ’Proyecta’- og endelig er indsatsen for professionel udvikling øget ligesom der fra september 2020 udbydes et nyt sæt af faglige kursr på højt niveau.

Når det kommer til sundhed og sikkerhed sætter Cosentino nye standarder i forhold til forebyggelse af risici og arbejdsskader for både egne medarbejdere og hele virksomhedens værdikæde.  I 2019 lykkedes det at reducere antallet af arbejdsulykker på virksomhedens fabrikker verden over med 17% sammenlignet med 2018. Cosentino konsoliderede samtidig det ambitiøse ’Seguridad por Rutinas’ program, øgede antallet af interne oplærings- og uddannelsestimer med 8%, afviklede 2.200 eksterne efteruddannelsestimer og investerede €12.8 mil. i sikkerhedssystemer til produktionsfaciliteterne i Almería, Brazil og USA.

Parallelt løfter virksomheden fortsat de vigtigste platforme for vækst og bæredygtighed: Innovation, forskning og udvikling. Som en direkte følge af præcis den prioritering lancerede Cosentino nye produkter og innovative løsninger som Dekton® Slim XGloss, Dekton® Grip+ anti-slip behandlinger og Chromica og Liquid, som er nyheder i kollektionen af ultrakompakte overflader.Cosentinos totale investeringer i dette område beløg sig alene i 2019 til €18.6 million. Engagementet i innovation udvides til også at omfatte interne processer med øget fremskridt omkring ny digital transformation, automatisering og samarbejdet med virksomhedens leverandører, bl.a. ved hjælp af innovative redskaber som GoSupply, som også er ekstremt relevant i forhold til risikovurdering.

Bæredygtighed og samfundsengagement

Når det kommer til bæredygtighed på miljøområdet har virksomheden en ufravigelig kurs og følger de strengeste miljøstandarder, hvilket har resulteret i endnu et år med optimale nøgletal. For eksempel øgede Cosentino mængden af genbrugt affald fra egen produktion med 33% og producerede 1,45 mio. m2 råplader af genudvundet eller genbrugte materialer, hvilket svarer til ca. 20% af virksomhedens produktion. Takket være mobilitetsinitiativer og energieffektive projekter har virksomheden undgået udledning af mere end 15.000 tons CO2. Faktisk dannede sidste år grundlag for den første beregning af virksomhedens og værdikædens samlede CO2-belastning – en indsats der betyder, at Cosentino nu har identificeret de processer, hvor generering af udledning er størst og har størst indvirkning på miljøet.

Engagementet i såvel planeten og miljøet strækker sig også ud til regionerne og de produktionsfaciliteternes nære omgivelser. 2019 donationen til lokale indsatser og uddannelse af børn og unge gennem Eduarda Justo Foundation beløb sig til €1.1 million og tilsvarende støtter Cosentino fortsat kunst og kultur som sponsor for Ibañez Cosentino Art Foundation. 

María del Mar Martínez-Cosentino Ramos, bestyrelsesmedlem og formand for virksomhedens CSR Komité: ‘Det her er en kilde til stolthed for hele organisationen, fordi det på en gennemsigtig og offentlig måde viser vores engagement i FN’s verdensmål men også den indsats som alle virksomhedens afdelinger investerer på tværs af grænser for at støtte op om indsatsen på de non-finansielle områder. Uden at efterlade tvivl bekræfter den vores succes med at implementere og arbejde med miljøet og de sociale og ledelsesmæssige forhold, der er fundamentet for vores bæredygtige forretningsmodel.’

Download pdf Cosentino Group Corporate Social Responsibility Report 2019


Previous article
Skab en grøn oase i dit køkken