Select your location
Internacional - Inglés

Dekton®, et CO2-neutralt produkt

Nyheder, Uncategorized

CO2-neutralitet er opnået for hele Dektons® livscyklus (vugge-til-grav) dækkende fase 1, 2 og 3, fra udvinding af råmaterialer over brug til bortskaffelse af produktet.

Blåstemplingen, som er opnået gennem reduktion af CO2-udledning og FN godkendte klimakompensationsinitiativer, er en bekræftelse af Cosentino Gruppens engagement i bæredygtighed og miljøledelse.

Dekton®, Cosentinos innovative, ultra-kompakte overflade til design og arkitektur er nu officielt et CO2-neutralt produkt.  Blåstemplingen er understøttet af projekter omkring reduktion af udledninger og Cosentino Gruppens engagerede indsatser omkring bæredygtighed og miljøledelse. Den er et vigtigt signal, der dokumenterer den multinationale spanske virksomheds rolle i kampen mod klimaforandringer.

CO2-neutralitet er opnået for hele produktets livscyklus dækkende fase 1, 2 og 3, fra udvinding af råmaterialer og beregningen af de direkte og indirekte udledninger fra produktion af produktet, over udledning ved brug af materialet til bortskaffelse. Udover de nævnte beregninger tager milepælen afsæt i de seneste års stærke initiativer mod højere energieffektivitet, ressourceforbrug, brug af vedvarende energi og bæredygtige miljøpolitikker.

I forhold til beregning af den samlede CO2 belastning har en ambitiøs plan ført til at Dekton® nu bidrager med en 7% reduktion af udledningen af drivhusgasser via bl.a. indførelse af de bedst mulige teknikker, optimering af processer – og ikke mindst en investering på mere end EUR 3 mio. For at opnå CO2-neutralitet kompenseres derudover med investering i projekter til reduktion af drivhusgasser, som ikke kun er ansvarlige men også har et stærkt socialt element ved at arbejde mod FNs verdensmål omkring bæredygtig udvikling.

’Hos Cosentino driver vi omstillingen mod lavemissionsøkonomi i tråd med den internationale agenda ved at fremme energieffektivitet, reduktion af CO2 udledninger og bæredygtighed. Denne tilgang styrker vores innovative karakter og giver os mulighed for visionære forbedringer af vores fremtid. Samtidig styrker vi vores indsatser på industriel innovation og infrastruktur (Verdensmål 9), ansvarligt forbrug og produktion (Verdensmål 12) og klimaindsats (Verdensmål 13)’, siger Antonio Urdiales, miljødirektør i Cosentino Gruppen. “Vi er stolte over det opnåede resultat, som omfatter hele Dektons® livscyklus. Det er en anerkendelse af alle vores indsatser omkring CO2-neutralitet og cirkulær økonomi i kampen mod klimaændringer.’ konkluderer Urdiales.

Klimakompensation

De resterende CO2 udledninger (42,532 tons CO2 i 2019 for ét års produktion) er blevet udlignet med certificerede emissionsreduktioner (CER) i forbindelse med et biogasprojekt i Loma Los Colorados, Chile, som er registreret som et Clean Development Mechanism-område (CDM) under FN.

Målet med dette projekt er at udvikle et system for opsamling og bæredygtig brug af energi i området, som ligger nord for Santiago, Chile. Det involverer drift af et affaldsdeponeringsanlæg med opsamling af biogasser til generering af elektricitet, som kan sikre i en årlig gennemsnitsreduktion af CO2-udledningen med 1,317,482 tons. Her er Cosentino involveret I et initiativ, der har en direkte indflydelse på bæredygtig udvikling gennem støtte af lokaløkonomien gennem uddannelse og etablering af nye jobs i regionen.

 

 

 


Previous article
Nye Silestone® klassikere til køkken og bad