Tärkeimmät innovaatioväylät

Tutkimus ja kehitys

Euroopan aluekehitysrahaston kanssa rahoitetun älykkään kasvun toimenpideohjelman 2014–2020 mukaiset hankkeet:

logos-oficiales-desktop

”Uusien teknologioiden tutkimus ja kehitys kvartsiagglomeraattien kehitystä varten” -hankkeen yleistavoite on kehittää innovatiivisia kvartsiagglomeraatteja, joilla on useita suunnittelumahdollisuuksia, monipuolistaa uusien ominaisuuksien saavuttamista, parantaa lopputuotteen tuottavuutta ja laatua sekä materiaalien parempaa kestävyyttä myös äärimmäisissä olosuhteissa, jotta yrityksen kilpailukykyä saadaan selvästi erottumaan ja parannettua. Tätä tarkoitusta varten käsitellään kolmea päätoimintalinjaa: pintateknologian tutkimusta sekä uusien koostumusten ja teknologisten prosessien kehittämistä kvartsi-agglomeraattien tuotantoon.

”Uusi Dekton®-teknologia ja -koostumukset uusien vaikutusten, ominaisuuksien ja kehittyneiden tuotteiden kehittämiseen” -hankkeen yleistavoite on tutkia tätä uutta materiaalia ja oppia tuntemaan se paremmin, kehittää teknologiaa, jolla saadaan luotua uusia esteettisiä vaikutelmia ja arvokkaita ominaisuuksia sekä tuotteen ulkonäköön että tilavuuteen, mukaan lukien kiillotettujen kuviointien ja pintojen kehittäminen, kehittää uusia koostumuksia materiaalien ominaisuuksien ja prosessin parantamiseksi, kehittää uusia luokittelu- ja ohjausjärjestelmiä ja luoda sekä 3D-tuotteita että erikoispaksuja tuotteita uusia erikoissovelluksia varten.

”Silestonen® sekoitus ja muotoilu” -hankkeen tavoitteena on tutkia ja kehittää uusia Silestonen® koostumuksia, jotka tuovat mullistavia ominaisuuksia ja näkökulmia kvartsiagglomeraattimarkkinoille. Koostumusten kehittämiseen sisältyy pitkälle muokattuja teollisia sekoitus- ja muotoilutoimintoja, joiden avulla uusia ominaisuuksia ja vaikutuksia voidaan soveltaa materiaalin koko tilavuuteen.

Edistyneiden Dekton®-koristejärjestelmien hankkeessa pyritään tutkimaan ja kehittämään uutta prosessiteknologiaa, jolla Dekton® voi saavuttaa tarkan ja määrällisesti yhtenäistetyn koristelun sekä uusia pintarakenteita, jotka yhdessä mahdollistavat luonnonkiveä lähempänä olevan tuotteen luomisen.

”Uudet ominaisuudet materiaaleissa, joissa käytetään teknologiaa funktionaalisten pintakerrosten luomiseen, soveltamiseen ja integrointiin” -hankkeen yleistavoitteena on keskittyä uusien hyvin vaativissa käyttötarkoituksissa käytettävien materiaalien erittäin kestävien ominaisuuksien tutkimiseen ja kehittämiseen erilaisten fysiokemiallisten kerrosten koostumuksen suunnittelun, käytön ja luomisen mahdollistavan uuden teknologian avulla sekä niiden integrointiin eri reittien kautta materiaalin pintarakenteen sisällä.

EOCENE-hankkeen päätarkoituksena on muodostaa, kehittää ja validoida uusia komposiittimateriaaleja, joiden kaikki komponentit ovat uusiutuvista lähteistä: biopohjaisia kuumakovettuvia hartseja (epoksi, polyesteri ja vinyyliesteri) ja täyteaineita (mineraalit ja hiili- tai lasikuidut). Lisäksi reaktiivisia tuotteita (esim. liuottimia ja laimennusaineita) tuotetaan uusiutuvista luonnollisista lähteistä. Hankkeessa kehitetään ja toteutetaan edistyksellisiä jätteiden hyödyntämis- ja kierrätysstrategioita (uraauurtavia innovaatioita) ilmailu-, rakennus- ja pintasuunnittelualojen tuottamille komposiittimateriaaleille, kuten hartseille, aggregaateille ja sekä lasi- että hiilikuiduille.

Euroopan aluekehitysrahaston osittain rahoittamat yritysten suorittaman ja niitä hyödyttävän operatiivisen tutkimus-, kehitys- ja innovaatioohjelman hankkeet – teknologiarahasto 2007–2013.

logos-oficiales-desktop

”Innovatiivisten pintojen uuden teknologian tutkimus ja kehitys digitalisaatiota varten” -hankkeen päätarkoitus on kehittää uusia teknologioita ja tietojärjestelmiä, joita sovelletaan yrityksen tuotteisiin, prosesseihin ja palveluihin. Määritellään uusi teollisuusmalli, jossa tuotanto-, toimitus- ja jakelujärjestelmät yhdistetään ja asiakaspalvelu on digitaalista.

”Silestone®-simulointijärjestelmä” -hankkeen yleistavoite on mallinnustyökalun tai ennakoivan mallin kehittäminen uusien Silestone®-kuvioiden luomiseen. Sen avulla on mahdollista tuntea määriteltyjen teknisten ominaisuuksien perusteella materiaalin käyttäytyminen koko tuotantoprosessin ajan ja materiaalin käyttöikä, kun se lähtee tehtaalta ja otetaan käyttöön.

”Kehittyneen teknisen suorituskyvyn ja Dektonin® erikoiskäyttötarkoitusten kehittäminen” -hankkeen yleisenä tavoitteena on tutkia Dektonin® teknisiä rajoituksia, jotta voitaisiin luoda ominaisuuksiltaan parempi tuote, jonka tuotantoprosessi on entistä tehokkaampi. Tätä tarkoitusta varten suoritetaan tutkimus kahdesta näkökulmasta: materiaalin ja prosessiparametrien laatiminen, jotta ymmärretään molempien vaikutus materiaalin lopullisiin ominaisuuksiin.

”Uusi investointi kvartsiagglomeraattien kehittämiseen ja muuttamiseen” -hankkeen tavoitteena on muuttaa kvartsiagglomeraattien valmistusprosessia perusteellisesti käyttäen yrityksen tuotantokokemuksen tuloksena syntynyttä innovatiivista teknologiaa, toimien yhteistyössä johtavien teknologiatoimittajien kanssa sekä tutkimus- ja kehitysryhmän suorittaman tutkimustyön avulla. Ne ovat täydellinen lisä suunniteltaessa tarvittavaa teknologiaa yrityksen kilpailukyvyn parantamiseksi kansainvälisellä tasolla.

Energiatehokkuus

Euroopan aluekehitysrahaston kanssa rahoitetun älykkään kasvun toimenpideohjelman 2014–2020 mukaiset hankkeet:

logos-oficiales

”Silestone I -laitoksen linjan 1 kalibrointi- ja kiillotusprosessin energiatehokkuuden parantaminen” -hanke koostuu kahden SILESTONE I -laitoksen linjan 1 Cantorian (Almería)tehtaalla sijaitsevan kalibrointi- ja kiillotuslaitteen vaihtamisesta. Tavoitteena on parantaa lopputuotteen laatua ja vähentää laattojen vioista johtuvaa uudelleenkäsittelyä ja siten myös energiankulutusta.

”Silestone-laitoksen linjan 2 kalibrointi- ja kiillotusprosessin energiatehokkuuden parantaminen” -hanke koostuu kahden Cantoriassa (Almería) sijaitsevan SILESTONE-laitoksen toisen linjan kalibrointi- ja kiillotuslaitteen vaihtamisesta. Tavoitteena on parantaa lopputuotteen laatua sekä vähentää laattojen vioista johtuvaa uudelleenkäsittelyä ja sen myötä myös energiankulutusta tavanomaiseen teknologiaan verrattuna.

Euroopan aluekehitysrahaston kanssa rahoitetun älykkään kasvun toimenpideohjelman 2014–2020 mukaiset hankkeet:

logos-oficiales

”Lämmön talteenotto COSENTINO S.A.U:n Cantorian tehtaalla” -hankkeeseen kuuluu Dekton®-tuotantolinjan uunien lämmön talteenottojärjestelmän asentaminen Cantorian (Almería) tehtaalle tuotantoprosessin energiatehokkuuden parantamiseksi.

Total investment: 2,582,826.97

Tuen määrä: 774 848,09€

Energiansäästö: 1 158,56 toe (öljyekvivalenttitonnia) / vuosi

”Lisätilojen ja valaistuksen energiatehokkuuden parantaminen” -hanke koostuu Silestone 2:n ja Cantorian (Almería) tehtaan Mosaics-tuotantolaitosten kompressorien korvaamisesta säätyvänopeuksisilla kompressoreilla.

Lisäksi tarkoituksena on korvata Cantorian (Almería) teollisuuspuiston useiden varastojen nykyiset ulko- ja sisävalaistukset LED-valoilla.

Kokonaisinvestointi: 252 654,84 €

Tuen määrä: 42 937,38 €

Energiansäästö: 24,03 toe (öljyekvivalenttitonnia) / vuosi

Investointi

logos-oficiales-desktop-3

Hankkeen tavoitteena on kokonaistuotantoprosessien perusteellinen muutos, joka on välttämätön kilpailukyvyn ja maailmanlaajuisen johtajuuden ylläpitämiseksi innovatiivisten arkkitehtuuri- ja muotoilupintojen tuotannossa.

Yritys etsii entistä kunnianhimoisempia ratkaisuja, joiden avulla se voi säilyttää tuotejohtajuutensa ja tarjota asiakkailleen aina mahdollisimman suorituskykyisiä ja laadukkaita innovatiivisia tuotteita.