Turvallisuus Cosentinolla

Cosentino Groupilla pyrimme parhaamme mukaan toimimaan kattavien työterveys- ja turvallisuusstandardien mukaan. Samaan aikaan edistämme jatkuvasti hyvinvointia ja terveyttä tukevan ympäristön kriteerejä asiakkaidemme, toimittajiemme ja kumppaniemme keskuudessa. Haluamme toimia esimerkkinä riskien ehkäisyn ja työterveyden saralla.

Cosentinon turvallisuustila

Cosentino loi työterveyden ja -turvallisuuden tilan näihin aiheisiin liittyvän viestinnän työkaluksi henkilöille, jotka käsittelevät, valmistavat tai asentavat Cosentino®-tuotteita. Työterveyden ja -turvallisuuden tila tulee myös toimimaan työturvallisuustyökalujen lähteenä kaikilla kielillä, ja sitä voidaan käyttää keskitettynä ja ajan tasalla olevana tietopankkina Cosentino®-tuotteiden sisältämiin työturvallisuusriskeihin liittyen.

Tästä työterveyden ja -turvallisuuden tilasta löytyvät tiedot liittyvät työturvallisuusuhkiin, joita saattaa esiintyä Cosentino®-tuotteiden käsittelyssä sekä toimintatapoihin, joita tulee noudattaa näiden vaarojen välttämiseksi. Tämä sivusto sisältää myös käyttöturvallisuustiedotteita, laattojen turvallisuusmerkintöjä, hyvien toimintatapojen oppaita, kiteiselle piidioksidille altistumiseen liittyviä terveys- ja turvallisuustietoja sekä muita työterveyden ja -turvallisuuden kannalta tärkeitä tietoja.

Lisätietoja
Image of seguridad trabajamos desktop.jpg?auto=format%2Ccompress&ixlib=php 3.3 in Turvallisuus Cosentinolla - Cosentino

Tämän tavoitteen saavuttamiseksi toimimme kahtaalla:

 1. jatkuva, laadukas koulutus työhön liittyviä riskejä ja varotoimenpiteitä koskien koko arvoketjussa: kivenhakkaajat, arkkitehdit, suunnittelijat, laitokset, toimittajat ja työntekijät
 2. ennaltaehkäisevän kulttuurin edistäminen, jonka hengen tulisi levitä kaikkialle organisaatiossamme.

Työturvallisuus

Vähennämme onnettomuuksien lukumäärää yhdellä pisteellä tavoitteemme alle.

Image of seguridad seg 1 desktop.jpg?auto=format%2Ccompress&fit=crop&ixlib=php 3.3 in Turvallisuus Cosentinolla - Cosentino

1 200 tuntia

toimittajien koulutusta.

Image of seguridad seg 2 desktop.jpg?auto=format%2Ccompress&fit=crop&ixlib=php 3.3 in Turvallisuus Cosentinolla - Cosentino

4 000 000 €

kokonaisinvestointi

Image of seguridad seg 3 desktop.jpg?auto=format%2Ccompress&fit=crop&ixlib=php 3.3 in Turvallisuus Cosentinolla - Cosentino

505 135 tuntia

henkilöstökoulutusta

Image of seguridad seg 4 desktop.jpg?auto=format%2Ccompress&fit=crop&ixlib=php 3.3 in Turvallisuus Cosentinolla - Cosentino

200 yritystä

koulutettuja asiakkaita ja jakelijoita

Image of seguridad politicas desktop.jpg?auto=format%2Ccompress&ixlib=php 3.3 in Turvallisuus Cosentinolla - Cosentino

Työterveys ja -turvallisuuskäytännöt

Osto-osasto on vastuussa arvojemme ja yhtiön käytäntöjen edistämisestä kumppaneidemme ja sidosryhmiemme keskuudessa.

Se on myös vastuussa yhtä tärkeästä tehtävästä edistää ennaltaehkäisevää kulttuuria, jossa turvallisuus on tärkeintä. Osto-osaston vastuualueisiin kuuluu myös varmistaa, että toimittajat noudattavat tarkasti kaikkia lain työterveys ja -turvallisuusmääräyksiä.

Image of seguridad acciones desktop.jpg?auto=format%2Ccompress&ixlib=php 3.3 in Turvallisuus Cosentinolla - Cosentino

Edellisen tilivuoden aikana suoritimme seuraavat hankkeet:

 • Cosentino Groupin toimittajien ja alihankkijoiden asiakirjojen varastointi ja päivitys.
 • Cosentino Groupin kemianteollisuuden toimittajien tuotantolaitosten kemianteollisuuden tavarantoimittajat
 • Uusien työntekijöiden kouluttaminen kemiallisten raaka- materiaalien käsittelyyn, tarjoajina kemianteollisuuden toimittajat
 • 1 200 tuntia työterveys- ja turvallisuuskoulutusta toimittajille.
 • Vierailut toimittajien tiloihin parempien toimintatapojen löytämiseksi ja niiden käyttöön ottamiseksi omissa teollisissa prosesseissamme.
 • Ulkoisen yhtiön kanssa sopiminen työasujen pesemisestä. Kyseessä on erittäin tärkeä prosessi mahdollisesti myrkyllisten hiukkasten estämiseksi ajautumasta työympäristön ulkopuolelle, jossa tarjoamme tarpeelliset välineet henkilönsuojaukseen.

Tärkeimmät säännöt

Nämä säännöt Cosentino on ottanut käyttöön onnettomuuksien estämiseksi työpaikalla. Tämä työkalu perustuu viime vuosien aikana tapahtuneiden onnettomuuksien analyyseihin. Sen tarkoitus on kehittää erilaisia tärkeitä toimintatapoja, joita Cosentinon työntekijöiden on ehdottomasti noudatettava. Näitä ovat erityisesti:

 • työskentelytiimien toimintaan puuttuminen
 • henkilönsuojainten käyttö
 • levyjen käsittely ja varastointi
 • trukilla ajaminen ja kanssakäyminen jalan kulkevien työntekijöiden kanssa
 • vammojen ja vaaratilanteiden tutkinta ja raportointi

Nämä säännöt on ilmoitettu kaikille Cosentinon työntekijöille, ja niiden noudattamisen tarkistamiseksi pysyvä ehkäisypalvelu suorittaa sisäisiä tarkastuksia.