Select your location
Internacional - Inglés

Turvallisuus Cosentinolla

Me Cosentino-konsernilla teemme kaikkemme toimiaksemme kaikkien työterveys- ja turvallisuusstandardien mukaisesti. Samanaikaisesti edistämme jatkuvasti hyvinvoinnin ja

turvallisen työympäristön periaatteita myös asiakkaidemme, tavarantoimittajiemme ja yhteistyökumppaniemme keskuudessa. Haluamme olla esimerkkinä muille riskin ehkäisyn ja työterveyden asioissa.

COSENTINO® – TYÖTERVEYDEN JA -TURVALLISUUDEN TILA

Cosentino loi työterveyden ja -turvallisuuden tilan näihin aiheisiin liittyvän viestinnän työkaluksi henkilöille, jotka käsittelevät, valmistavat tai asentavat Cosentino®-tuotteita. Työterveyden ja -turvallisuuden tila tulee myös toimimaan työturvallisuustyökalujen lähteenä kaikilla kielillä, ja sitä voidaan käyttää keskitettynä ja ajan tasalla olevana tietopankkina Cosentino®-tuotteiden sisältämiin työturvallisuusriskeihin liittyen.

Tästä työterveyden ja -turvallisuuden tilasta löytämäsi tiedot liittyvät työturvallisuusuhkiin, joita saattaa ilmetä Cosentino®-tuotteiden käsittelyn aikana, ja toimintatapoihin, joita tulee noudattaa näiden uhkien välttämiseksi. Tämä sivusto sisältää myös käyttöturvallisuustiedotteita, laattojen turvallisuusmerkintöjä, hyvien toimintatapojen oppaita, kvartsille (kiteinen piidioksidi) altistumiseen liittyviä terveys- ja turvallisuustietoja sekä muita kiinnostavia aiheita työterveyden ja -turvallisuuden saralta.

Työskentelemme tämän tavoitteen saavuttamisen eteen kahdella tavalla:

 • Järjestämme jatkuvaa laadukasta työterveyden ja työperäisten riskien ehkäisyn koulutusta koko arvoketjullemme: kiviveistämöille, muotoilijoille, toimielimille, tavarantoimittajille ja työntekijöille.
 • Edistämme ennaltaehkäisevää työkulttuuria ja sen innokasta levittämistä ja integrointia.
seguridad-casco

Työturvallisuus

Vähennämme onnettomuuksien lukumäärää tavoiterajamme alle.

1 200 tuntia

tavarantoimittajien koulutusta

4 000 000 €

edestä investointeja

505 135 tuntia

henkilöstön koulutusta

200 yritystä

koulutetut asiakkaat ja jakelijat

Työterveys- ja turvallisuuskäytännöt

Osto-osastomme on vastuussa arvojemme ja yrityksen käytäntöjen edistämisestä kumppaniemme ja sidosryhmiemme välisissä suhteissa. Osasto on vastuussa myös yhtä tärkeästä ennaltaehkäisevän työkulttuurin edistämisestä ja tavarantoimittajiemme tarkasta työterveys- ja turvallisuusstandardien noudattamisesta. Edellisen verovuoden aikana toteutimme seuraavat toiminnot:
 • Cosentino-konsernin tavarantoimittajien ja alihankkijoiden työntekijöiden asiakirjojen varastointi ja päivitys.
 • Cosentino-konsernin kemianteollisuuden
  tavarantoimittajien teollisuuslaitosten tilintarkastukset.
 • Kemiallisten raaka-aineiden käsittelyn koulutus uusille työntekijöille kemianteollisuuden tavarantoimittajien toimesta.
 • 1 200 tunnin edestä työterveys- ja turvallisuuskoulutuksia tavarantoimittajille.
 • Vierailuja tavarantoimittajien toimitiloihin tavoitteena parhaiden käytäntöjen löytäminen ja niiden käyttöönotto omissa teollisissa prosesseissamme.
 • Ulkoisen yrityksen palkkaaminen työasujemme pesemiseen. Tämä on ratkaisevan tärkeä asia, jotta voimme estää mahdollisten myrkyllisen hiukkasten pääsyn pois työympäristöstämme, jossa tarjoamme näiltä suojautumiselle tarvittavia henkilönsuojaimia.

Tärkeimmät säännöt

Cosentinolla on käytössä työpaikkaonnettomuuksien ennaltaehkäisyyn kehitetty menetelmä, joka pohjautuu viime vuosien vaaratilanteista tehtyyn analyysiin. Tämän menetelmän tavoitteena on kehittää useita erityisiä toimintatapoja, joita Cosentinon työntekijöiden pitää ehdottomasti noudattaa. Näihin toimintatapoihin kuuluvat:
 • Työvälineiden valvonta
 • Henkilönsuojainten käyttö
 • Materiaalien turvallinen käyttö ja varastointi
 • Turvallinen trukkien käyttö
 • Kaikkien vahinkojen ja vaaratilanteiden tutkinta ja raportointi

Nämä säännöt kerrotaan kaikille Cosentinon työntekijöille ja vakituinen ennaltaehkäisyryhmä tekee sisäisiä tarkastuksia sääntöjen valvomiseksi.