Select your location
Internacional - Inglés

בטיחות ב-Cosentino

לרווחה ולסביבה בריאה בקרב קהל הלקוחות, הספקים והשותפים שלנו. אנו רוצים לשמש דוגמה ומופת בכל הקשור למניעת סיכונים ובריאות תעסוקתית.

בקבוצת Cosentino, אנו משקיעים מאמצים מרביים בניסיון לנהל את הפעילות שלנו בהתאם לתקנים מקיפים של בטיחות ובריאות תעסוקתית. באותו הזמן, אנו מקדמים באופן שוטף את אותם הקריטריונים

מרחב הבטיחות והגהות בעבודה (SAFETY) של COSENTINO®

המידע שתמצאו במרחב בטיחות וגהות בעבודה זה נוגע לסיכונים התעסוקתיים שעשויים לעלות במהלך הטיפול במוצרי Cosentino® והעיבוד שלהם, ולאמצעים שיש לנקוט בהם כדי להימנע מסיכונים כאלה. אתר זה כולל גם את גיליונות נתוני הבטיחות תוויות בטיחות ללוחות, מדריכי שיטות עבודה טובות, מידע בטיחות וגהות לגבי סיליקה גבישית, ומידע רלוונטי נוסף לתחום הבטיחות והגהות בעבודה.

Cosentino יצרה מרחב בטיחות וגהות בעבודה כדי שישמש ככלי לתקשורת בענייני בטיחות וגהות בעבודה בין אותם אנשים המטפלים במוצרי ®Cosentino, מעבדים או מתקינים אותם. מרחב הבטיחות והגהות בעבודה ישמש גם כמקור לכלי בטיחות בעבודה בכל השפות, וניתן יהיה להשתמש בו כמרכז ייעוץ למציאת המידע העדכני ביותר בכל הנוגע לסיכונים התעסוקתיים הקשורים במוצרי Cosentino®.

seguridad-casco

אנו פועלים בשני מישורים להשגת מטרה זו:

 • הכשרה איכותית ושוטפת בנוגע לסיכונים מקצועיים ונקיטת צעדים מונעים בהתאם, לאורך כל שרשרת הערך: מעבדי שיש, אדריכלים, מעצבים, מוסדות, ספקים ועובדים.
 • קידום של תרבות מניעתית שיש להפיצה בגישה רוחבית ומשולבת.

בטיחות בעבודה

קבענו לעצמנו מטרה לצמצם את מספר התאונות ב-10%.

200 חברות

לקוחות ומשווקים שעברו הכשרה

505,135 שעות

הכשרת עובדים

4,000,000‎‏€

השקעה כוללת

1,200 שעות

הכשרת ספקים

מדיניות בנוגע לבטיחות ובריאות

מחלקת הרכש אחראית על קידום הערכים והמדיניות התאגידיים שלנו בקרב שותפים ומשתפי פעולה. היא אחראית גם על התפקיד החשוב לא פחות של קידום תרבות מניעתית המציבה את הבטיחות בראש סדר העדיפויות, ולוודא שהספקים שלנו ממלאים בקפדנות אחר כל ההוראות בחוק בנוגע לבטיחות ולבריאות. בשנת הכספים האחרונה, הובלנו את היוזמות הבאות:
 • ביקורים במתקנים של ספקים במטרה לזהות שיטות עבודה מומלצות וליישמן בתהליכי הייצור שלנו.
 • העסקת חברה חיצונית לצורך כיבוס בגדי עבודה. זהו תהליך חיוני למניעת דליפה של חלקיקים העלולים להיות רעילים מסביבת העבודה, שבה אנו מספקים את האמצעים הנדרשים להגנה אישית.
 • אחסון ועדכון של תיעוד המעניק לספקים ולקבלני משנה גישה למתקנים של קבוצת Cosentino.
 • ביקורות במפעלים התעשייתיים של קבוצת Cosentino על-ידי ספקים מתעשיית הכימיקלים.
 • הכשרת עובדים חדשים על הטיפול בחומרי גלם כימיים על-ידי ספקים מתעשיית הכימיקלים.
 • 1,200 שעות של הכשרות לספקים על בטיחות ובריאות.

כללים מרכזיים

זהו הכלי העיקרי ש-Cosentino הטמיעה על-מנת להימנע מתאונות במקום העבודה. כלי זה מבוסס על ניתוח מקרים מהשנים האחרונות, וממקד את מאמציו בפיתוחן של דרכי התנהגות מרכזיות אשר עובדי Cosentino מחויבים לפעול לפיהן, ובפרט:

 • התערבות בצוותי עבודה.
 • שימוש בציוד מגן אישי (PPE).
 • טיפול בלוחות ואחסון שלהם.
 • נהיגה במלגזות ותקשורת עם עובדים על הקרקע.
 • דיווח וחקירה עבור כל פציעה או תקרית.

החוקים הללו מובהרים לכלל עובדי Cosentino ונתונים לביקורות פנימיות של שירות המניעה הקבוע.

בקשו הצעות מחיר