Select your location
Internacional - Inglés
[wpseo_breadcrumb]

קוסנטינו מביטה אל העתיד עם דו”ח הקיימות החדש שלה

החברה הבינלאומית משתפת את התקדמותה והישגיה בחדשנות ומו”פ, בייצור יעיל, כלכלה מעגלית ופעולות הכשרה וחברה, בין היתר, באמצעות דוח מחודש המבוסס על קריטריונים של ה-ESG  (Environmental, Social and Governance). […]

לקריאה נוספת

1 2 3 13