Select your location
Internacional - Inglés

מטבחים צבעוניים

חדשות

מטבחים צבעוניים

בחר מבין המגוון הרחב של הדגמים עבור מטבח צבעוני. התאמה אישית מאפשרת שילוב שימשך זמן רב יותר מאשר האופנות החולפות. יותר ויותר נפוץ לבחור אחד, שניים או אפילו שלושה גוונים בעיצוב מטבח.

מטבחים צבעוניים

מטבחים עם גוונים מוארים או בהירים

מומלצים למטבחים החשופים לטמפרטורות גבוהות כיוון שהם מחלישים את תחושת החום תוך שיפור תחושת הניקיון.

מצד השני, גוונים בהירים אופייניים בסביבה עירונית; הם חזקים ודומיננטיים ומעבירים את האישיות של בני הבית ומאפיינים את את הגוונים הנקיים של עיצוב הבית כולו.

מטבחים צבעוניים

מטבחים בצבעים שונים

כאשר מחליטים על מטבח עם כמה צבעים שונים, שלוש הוא המספר המציע את איזון הצבעים הטוב ביותר. לשם כך, בדרך כלל נעשית בחירה של צבע בסיס, צבע משלים וצבע מנוגד.

צבע הבסיס הוא הצבע השולט במטבח, ואילו הצבע המשלים עוזר להשיג איזון בעיצוב, הצבע המנוגד משמש כדי למשוך תשומת לב, כמרכיב ששובר את יתר העיצוב.


Previous article
מטבחים מודרניים