Download the new C Magazine

פרסום תקופתי שמגיש לכם את העיצובים, הפרויקטים והחידושים העדכניים ביותר כדי לתרום לעולם בר-קיימא יותר. תוכן איכותי ותמונות מרהיבות של פרויקטים מעצבים את הדנ"א של יוזמה זו.

להורדה