Select your location
Internacional - Inglés

Cemento Spa

Serie Mythology

Silestone Marengo

Serie Basiq

Statuario

Eternal Collection

Kensho

Serie Zen

Cemento Spa

Serie Mythology

Blanco Zeus Extreme

Serie Mythology

Blanco Zeus Extreme

Serie Mythology

Negro Tebas

Serie Mythology

Negro Tebas

Serie Mythology

חדש ב-Silestone

ה הקטיפתי הרך מרקם

שחק

Suede.

גלריה של

גללו
עם
החיצים

הרגישו את

התחושה החדשה

על

משטח עבודה שלכם.

המגע

המושלם

Suede הוא התחושה החדשה עבור

החושים שלכם. הוא רך, קטיפתי
ומושלם למשטח העבודה שלכם.
מרקם מט מהפכני שמעולם
לא נראה עד כה במשטחי קוורץ.
אותה

עמידות.

גימור ה-Suede שומר על אותם

מאפיינים מפורסמים כמו גימורי Silestone אחרים
עם עמידות עילאית נגד כתמים
וסימנים. הטיפול הייחודי הכלול בו
מספק את הביצועים
הטכנולוגיים הטובים ביותר.
הרגישו את זה

Suede

גלריה. גלו כיצד

תיראה המעטפת החדשה של
משטח העבודה שלכם.

חדש ב-Silestone

The velvety soft texture

Suede.
גלריה של

הרגישו את
התחושה החדשה

על
משטח עבודה שלכם.

עמידות.
גימור ה-Suede שומר על אותם

החושים שלכם. הוא רך, קטיפתי ומושלם למשטח העבודה שלכם. מרקם מט מהפכני שמעולם לא נראה עד כה במשטחי קוורץ. אותה

המגע
המושלם
Suede הוא התחושה החדשה עבור

מאפיינים מפורסמים כמו גימורי Silestone אחרים עם עמידות עילאית נגד כתמים וסימנים. הטיפול הייחודי הכלול בו מספק את הביצועים הטכנולוגיים הטובים ביותר. הרגישו את זה

Suede
גלריה.
גלו כיצד

תיראה המעטפת החדשה של
משטח העבודה שלכם.