Select your location
Internacional - Inglés

Cosentino kiest voor innovatie om bij te dragen aan het actieplan van Spanje voor de Agenda 2030

Nieuws

  • De rol van bedrijven en publieke-private samenwerkingen is een van de sleutels van het actieplan voor de invoering van de Agenda 2030, die Spanje 18 juli jongstleden bij de Verenigde Naties indiende.
  • Cosentino verhoogt zijn investering in innovatie en schenkingen aan gemeenschapsondersteunende projecten met 30%.
  • Cosentino zet zich in voor het milieu en richt zich op duurzame productie (SGD 12) en circulaire economie.

Download het verslag van maatschappelijk verantwoord ondernemen 2017 van Cosentino

Cosentino is sterk geëngageerd met de Agenda 2030 die door de Verenigde Naties  werd opgesteld. De Spaanse multinational, wereldleider in de productie en distributie van innovatieve oppervlakken voor architectuur en design, heeft zijn verslag inzake maatschappelijk verantwoord ondernemen 2017 gepresenteerd, waarin het bedrijf zijn maatschappelijke en milieuverplichtingen in het kader van de duurzame ontwikkelingsdoelen evalueert. Met dit document presenteert Cosentino zijn successen en verbintenissen ter bevordering van het actieplan voor de Agenda 2030, die Spanje op woensdag 18 juli jongstleden aan de Verenigde Naties heeft voorgelegd.

?Spanje heeft een ambitieus project op tafel gelegd dat de bijdrage van alle mensen en instellingen vereist. Bij Cosentino zijn we ons ervan bewust dat onze leidende rol ook de verplichting inhoudt om de weg naar duurzaamheid te bevorderen?, benadrukte Santiago Alfonso, vicevoorzitter marketing en communicatie van de uit Almeria afkomstige groep. ?Vanuit Cosentino kunnen we deze agenda promoten door onze prestaties toe te voegen aan strategische doelstellingen voor onze activiteit, zoals gezondheid en welzijn (SDG 3), goed onderwijs (SDG 4), fatsoenlijke banen (SDG 8), innovatie (SDG 9) of duurzame productie (SDG 12)?, voegde de manager eraan toe.

Duurzame innovatie richting circulaire economie

Cosentino blijft streven naar innovatie (SDG 9) als essentiële hefboom voor duurzame ontwikkeling. In 2017 stegen de O&O&I-investeringen met 30% ten opzichte van 2016 tot 22,5 miljoen euro. In 2018 zal Cosentino vooruitgang blijven boeken om dit doel te bereiken met de bouw van een nieuw O&O&I-centrum in het industriepark van Cantoria (Almería).

Een deel van deze inspanningen om te innoveren is erop gericht Cosentino meer te betrekken bij de duurzame productie en circulaire economie in het kader van zijn strategische engagement met het duurzame ontwikkelingsdoel 12 ?Duurzame consumptie en productie?. Ecologische producten, waarbij in hun samenstelling afvalmateriaal afkomstig van het productieproces wordt gebruikt, zijn een voorbeeld van deze betrokkenheid. In 2017 produceerde Cosentino 1,2 miljoen vierkante meter aan platen met teruggewonnen materiaal, wat 19% van de totale productie is, vergeleken met de 9% die in 2016 werd geproduceerd. Daarnaast heeft Cosentino vorig jaar Radium op de markt gebracht, een kleuruitvoering van het ultracompact Dekton® oppervlak dat gemaakt is van 80% teruggewonnen materiaal.

In dit opzicht heeft Cosentino onlangs weer geïnnoveerd om vorderingen te maken richting een model van circulaire of kringloopeconomie. De onderneming presenteerde op 16 juli jongstleden haar eigen afvalverwerkingsfabriek, met een totale investering van meer dan 2 miljoen euro. Deze installatie is bestemd voor de verwerking en verwijdering van het afval dat door de uit Almeria afkomstige multinational in zijn productieprocessen wordt voortgebracht.

Groei van de werkgelegenheid, diversiteit en veiligheid, de basis voor succes

De multinational blijft zich inzetten voor de constante groei van de werkgelegenheid van de afgelopen jaren. In 2017 had het bedrijf 3.975 medewerkers in dienst. Bovendien blijft Cosentino vooruitgang boeken op het vlak van diversiteit en gelijkheid van de beroepsbevolking; het aantal vrouwen in leidinggevende functies is in 2017 gestegen tot 14,75%, waardoor de betrokkenheid bij de gelijkheid van vrouwen en mannen, die het vijfde doel van de Agenda 2030 aangeeft, is versterkt.

Cosentino zet zich in voor kwalitatief goede banen (SDG 8) met speciale aandacht voor het scheppen van veilige werkplekken voor de gehele waardeketen. In 2017 slaagde de onderneming erin het ongevallenpercentage in alle werkcentra in Spanje en in de werkplaatsen in de Verenigde Staten te verminderen. Alleen al vorig jaar heeft Cosentino meer dan 3 miljoen euro geïnvesteerd in veiligheidssystemen voor zijn Amerikaanse vestigingen, naast de 26,5 miljoen euro die het bedrijf de afgelopen vijf jaar heeft geïnvesteerd in voornamelijk maatregelen die worden toegepast in zijn productie- en verwerkingsvestigingen in Almería, Brazilië en de VS. Dit cijfer loopt op tot een totaal van 100 miljoen euro aan investeringen in veiligheid en gezondheid in de afgelopen twee decennia.

Inzet voor talent en goed onderwijs

Het streven van Cosentino naar goed onderwijs (SDG 4) wordt voornamelijk tot uitvoering gebracht door de Eduarda Justo Stichting, die in 2006 werd opgericht om de economische, sociale, educatieve en culturele ontwikkeling in de omgeving van Cosentino te bevorderen.

De multinational zet zich ook in voor het potentieel van kunst en cultuur om het talent van mensen te ontwikkelen. Als mijlpaal heeft Cosentino in 2017 meegewerkt aan de creatie van het eerste museum gewijd aan een Spaanse fotograaf, de uit Almería afkomstige Carlos Pérez Siquier. Deze in Olula del Río (Almería) gelegen ruimte had een begroting van meer dan 300.000 euro.

In het kader van zijn maatschappelijke betrokkenheid bij het welzijn van zijn omgeving heeft Cosentino in 2017 de schenkingen en sociale initiatieven in Spanje, Brazilië en de Verenigde Staten met 31% verhoogd. In totaal werd 1,3 miljoen euro geschonken.

De Agenda 2030 voor duurzame ontwikkeling werd in september 2015 op de algemene vergadering van de Verenigde Naties door 193 landen ondertekend. De 17 duurzame ontwikkelingsdoelen (SDG?s) en 169 onderliggende targets vormen een aanvulling op de actieagenda van Addis Abeba ter financiering van de ontwikkeling en de Overeenkomst van Parijs inzake klimaatverandering om tot wereldwijde actie op te roepen en zo een antwoord te bieden op de sociale, economische, politieke en ecologische uitdagingen waarmee wij als samenleving worden geconfronteerd.


Previous article
Neutralen als dominante eyecatcher