Image of img compliance 1.png?auto=format%2Ccompress&ixlib=php 3.3 in Ethiek en naleving - Cosentino

Bedrijfsethiek

Bij Cosentino zetten we ons volledig in om te voldoen aan de wettelijke eisen, maar ook voldoet de organisatie vrijwillig aan de ethische verplichtingen en kwaliteitsnormen.

Het geeft richting aan de ontwikkeling van onze activiteiten en werkzaamheden en stelt Cosentino in staat vertrouwensrelaties met zijn belanghebbenden op te bouwen.

Image of img compliance 2.png?auto=format%2Ccompress&ixlib=php 3.3 in Ethiek en naleving - Cosentino

Intern beleid

In het interne beleid van Cosentino worden verschillende gebieden van de activiteiten van het bedrijf gereguleerd en het is bindend voor de medewerkers van onze organisatie en de stakeholders op wie het van toepassing is.

With this objective in mind, we promote our Code of Ethics, Conduct and Regulatory Compliance, as an essential internal rule that establishes the principles of an ethical and responsible behaviour based on integrity, professional commitment, and good practices of the organisation.

The result of this ethical internalisation, a true culture of compliance present in the organisation, stems from the will of the company’s senior management and must serve to ensure that Cosentino is recognised internally and externally for what it does and how it does it.

Nalevingsbeleid

Image of icon 1.png?auto=format%2Ccompress&ixlib=php 3.3 in Ethiek en naleving - Cosentino

Code of Ethics, Conduct and Regulatory Compliance

Download

Image of icon 1 1.png?auto=format%2Ccompress&ixlib=php 3.3 in Ethiek en naleving - Cosentino

Regulation of the Operation of the Compliance Body in Relation to the Ethics Channel

Download

Image of icon 1 2.png?auto=format%2Ccompress&ixlib=php 3.3 in Ethiek en naleving - Cosentino

Ethical Channel Management Procedure

Download

Nalevingsorgaan

De naleving bij COSENTINO wordt vertegenwoordigd door het nalevingsorgaan dat bestaat uit vier medewerkers van de organisatie.

VP Global HR
Directeur Interne Audit
Corporate Legal Manager
Een interne juridisch adviseur

The role of the Compliance Body is to ensure awareness and compliance with the Code of Ethics, Conduct and Regulatory Compliance, the Compliance Policy and any other related internal policies and regulations, as well as to manage the Ethics Channel, in order to promote compliance with the law, commitment to professional, ethical and responsible behaviour of the company and all of its employees.

The Compliance Body is entitled to take independent action or act at the request of any employee or person belonging to our stakeholders by means of a communication made in good faith submitted through the Ethics Channel.

Image of Rectangle 4.png?auto=format%2Ccompress&ixlib=php 3.3 in Ethiek en naleving - Cosentino

Ethisch kader

Het Ethisch kader biedt iedereen de mogelijkheid om een mededeling in te dienen op een volledig vertrouwelijke en (indien gewenst) anonieme manier met betrekking tot een schending van de Code voor ethiek, gedrag en naleving van regelgeving of andere interne of externe regelgeving.

Toegang tot het Ethisch kader