Select your location
Internacional - Inglés

Cosentino Group behaalt financiële targets en bereikt in 2016 recordcijfers met een omzet van 834 miljoen

Nieuws

Cosentino Group, wereldleider in de productie en distributie van innoverende oppervlakken voor architectuur en design, blijft haar economische en financiële positie alsmaar versterken, alsook het streven naar een duurzame groei gebaseerd op innovatie, nieuwe technologieën en efficiënt management. Onder deze strategie heeft de multinational tot nu toe reeds een bestemming gegeven aan 45% van zijn investeringsplan 2016-2019.

Om precies te zijn is Cosentino in 2016 begonnen met de uitvoering van investeringen ter waarde van 170 miljoen euro in het kader van het genoemde plan, waarvan het totaalbedrag 380 miljoen euro bedraagt. Hiervan is bijna 80% bestemd voor productieve investeringen en voor de groei en diversificatie van producten en kanalen. De rest is bestemd voor commerciële investeringen om het internationale expansieproces door middel van nieuwe eigen activa te handhaven.

Het industrieterrein dat de groep in Cantoria (provincie Almería, Spanje) heeft, is in grote mate de bestemming van de reeds uitgevoerde investeringen. Deze bestaan voornamelijk uit de bouw van een tweede fabriek van het innoverende product Dekton® en de ontwikkeling van nieuwe geautomatiseerde logistieke installaties. Deze nieuwe, binnen de branche zeer geavanceerde infrastructuren, op industrieel vlak van groot belang, worden aangevuld met nieuwe polijstlijnen voor Silestone® en verbeteringen van de reeds bestaande productielijnen om nieuwe productassortimenten op de markt te brengen. Deze investeringen worden momenteel voltooid en zullen de komende maanden, nog dit jaar, in werking treden.

Dit investeringsprogramma, met als doel het leiderschap van Cosentino consolideren en de grondbeginselen vaststellen voor het toekomstmodel van de onderneming, is in grote mate mogelijk dankzij de financiële kracht van de groep, zoals aangetoond wordt door de reeds geauditeerde gegevens van het boekjaar 2016. Vorig jaar bereikte de Spaanse multinational een geconsolideerde omzet van 834 miljoen euro, wat een groei van meer dan 14% ten opzichte van 2015 betekent alsmede de uitdaging om de komende drie jaren met een tweecijferig tempo te blijven groeien. Deze groei heeft zich voorgedaan ondanks de negatieve invloed van de ontwikkeling van de wisselkoersen in vergelijking met het jaar ervoor, met name veroorzaakt door het Brexit-effect.

Wat de EBITDA betreft heeft de onderneming in 2016 een resultaat behaald van 117 miljoen euro, wat een groei van 16,5% ten opzichte van het jaar daarvoor inhoudt. In dit geval is het negatieve effect van de wisselkoers nog groter. Was de wisselkoers gelijk gebleven aan 2015, dan zou de vergelijkbare groei 23% zijn geweest.

Tenslotte maakt de netto winst een zeer positieve ontwikkeling door en is deze gestegen tot 43,3 miljoen euro, wat een zeer grote groei is ten opzichte van 2015, toen de netto winst van de groep nog 14,8 miljoen euro bedroeg.

Anderzijds, en in overeenstemming met de missie van Cosentino om nieuwe mogelijkheden en banen te creëren, bedroeg het totale aantal werknemers van de groep bij afsluiting van het jaar 2016 meer dan 3.600 medewerkers van 32 verschillende nationaliteiten in de hele wereld. Op dit moment heeft de groep 3.750 medewerkers in dienst. Vorig jaar heeft Cosentino bijna 300 nieuwe banen gecreëerd.

In het voornoemde investeringsplan 2016-2019 is rekening gehouden met de creatie van in totaal 1.050 banen in de periode van vier jaar waarin de complete investering zal plaatsvinden.

Tenslotte werd in het commerciële plan van 2016 de opening van 9 “Cosentino Centers” in uiteenlopende landen, zoals de Verenigde Staten, Australië, Canada, Schotland of Denemarken, opgenomen. Hiermee komt wederom het streven van het bedrijf om internationaal te blijven groeien duidelijk naar voren. Momenteel bezit de groep meer dan 130 eigen businessunits verdeeld over de vijf werelddelen en verkoopt het bedrijf in meer dan 110 landen. In 30 landen gebeurt dit aan de hand van eigen activa.

Dit jaar zal de groep, naast de financiering en start van de vorig jaar aangevangen investeringen, de ontwikkeling op grote afzetmarkten voortzetten met de verwachting om 18 commerciële centra in 4 continenten te openen. De productieve investeringen van dit jaar zullen gericht zijn op innovatie en efficiëntie, aan de hand van de automatisering en robotisering van productieprocessen en de ontwikkeling van producten. Ook zal de keuze voor nieuwe technologieën die het digitaliserings- en automatiseringsproces van de groep zullen versnellen belangrijk zijn. Dit alles is erop gericht om vandaag te blijven implementeren wat de komende jaren het toekomstmodel van de onderneming zal zijn.

?

 


Previous article
Ontdek de marmer revival met Silestone Eternal Statuario