Select your location
Internacional - Inglés

Cosentino Group dient haar meest transparante en toegewijde CSR-rapport in

Nieuws

Cosentino publiceert haar verslag over maatschappelijk verantwoord ondernemen 2018, waarmee Cosentino zich houdt aan het streven naar transparantie met betrekking tot economische, sociale, ecologische en ethische duurzaamheid.

In tegenstelling tot voorgaande jaren bevat dit document naast Cosentino’s prestaties en inzet, ook de niet-financiële informatieverplichting (NFIS), die het niveau van transparantie aanzienlijk heeft verbeterd in de rapporten die Cosentino sinds 2015 publiceert.

Bovendien heeft deze editie een groter aantal GRI-indicatoren (Global Reporting Initiative) gerapporteerd, waardoor het rapport is verbeterd met betrekking tot de standaardisatie van de duurzaamheidscriteria van de voornoemde instelling, een entiteit die samenwerkt met de OESO.

Een ander belangrijk nieuw aspect met betrekking tot de werkmethodologie is de materialiteits- of relevantie-studie, waarvoor voor het eerst talrijke focusgroepen zijn uitgevoerd.

SDG

Het rapport geeft een nauwkeurig beeld van hoe Cosentino in 2018 is blijven werken aan het realiseren van de toezeggingen die zijn gedaan in het kader van de Duurzame Ontwikkelingsdoelen (SDG) van de Verenigde Naties.

Het in Almeria gevestigde bedrijf heeft publiekelijk toegezegd om specifiek bij te dragen aan 5 van de 17 SDG’s, die het nauwst geassocieerd zijn met zijn activiteit.

Hoogwaardige werkgelegenheid, veiligheid en innovatie, groeipijlers

Cosentino handhaaft haar toenemende toewijding aan menselijk kapitaal en talent, voortdurende innovatie en investeringen in gezondheid en veiligheid.

Ook dit jaar heeft het multinationale bedrijf geïnvesteerd in banengroei, met een bereik van 4.314 medewerkers in 2018, 10,15% meer dan het jaar ervoor.

Bovendien is verdere vooruitgang geboekt op het gebied van gelijkheid en diversiteit, met 75 verschillende nationaliteiten vertegenwoordigd in het personeelsbestand. Het aantal vrouwen in leidinggevende posities steeg tot 18,07% in 2018, wat de toewijding van het bedrijf aan gendergelijkheid bevordert. Verder had 91,16% van het personeel een vast contract in het boekjaar 2018.

Cosentino streeft naar de gezondheid en het welzijn van zijn werknemers en alle werknemers in de waardeketen, met een bijzondere nadruk op het creëren van veilige werkomgevingen.

In 2018 slaagde het bedrijf er opnieuw in om het aantal ongevallen op alle werklocaties te verminderen, een daling van 12% ten opzichte van 2017.

De multinationale onderneming heeft meer dan € 4,7 miljoen geïnvesteerd in veiligheidssystemen voor haar faciliteiten in de Verenigde Staten, naast andere investeringen, voornamelijk in maatregelen geïmplementeerd in haar productie- en verwerkingsfabrieken in Almeria, Brazilië en de VS.

Ten slotte heeft het in Almeria gevestigde bedrijf zich opnieuw gevestigd als een benchmark en leider in haar sector in het kader van innovatie en R + D. Vorig jaar bleef Cosentino nieuwe producten en baanbrekende oplossingen op de markt brengen, zoals Dekton® Slim, een revolutionair oppervlak met een dikte van 4 mm.

Cosentino’s totale investering op dit gebied in 2018 bedroeg € 25,3 miljoen, 11% meer dan in 2017.

Duurzaamheid en circulaire economie

Als onderdeel van haar engagement voor het milieu, streeft Cosentino ernaar om voort te gaan op het pad naar uitmuntendheid en om de hoogste kwaliteitsstandaarden te garanderen. Met dit doel voor ogen investeert het aanzienlijk in bedrijfsmiddelen die verband houden met het milieu en in projecten om de best beschikbare technologie in te zetten.

Een van de hoogtepunten van 2018 was de implementatie in Spanje van investeringen in milieuactiva ter waarde van € 5 miljoen, naast uitgaven voor milieucontroles en waardeverbeteringen van € 8,1 miljoen.

Een van de gebieden waarop het bedrijf sterk wil investeren, is afvalbeheer en hergebruik. In 2018 verhoogde Cosentino de hoeveelheid gerecycleerde / teruggewonnen grondstoffen met 68% ten opzichte van het voorgaande jaar. Een andere belangrijke mijlpaal was de lancering van de eigen afvalverwerkings- en winningsfaciliteit van het bedrijf, waarmee ze een nieuw, efficiënter beheerssysteem konden integreren dat is afgestemd op de toekomstige terugwinning van al het ongevaarlijke afval dat in het productieproces wordt gegenereerd.


Previous article
De winnaars van Cosentino Design Challenge 13