Select your location
Internacional - Inglés

Cosentino Group heeft in 2017 wederom recordcijfers gehaald met een omzet van 901 miljoen euro, een EBITDA van 128 miljoen euro en een nettowinst van 57 miljoen euro.

Nieuws

Cosentino Group, Spaanse wereldleider in de productie en distributie van innoverende oppervlakken voor architectuur en design, blijft zijn economische en financiële positie versterken net als de keuze voor een duurzame groei op basis van innovatie, nieuwe technologieën en efficiënt beheer.

De resultaten en belangrijkste cijfers van het jaar 2017
De multinational heeft 2017 afgesloten met een geconsolideerde omzet van 901 miljoen euro, wat een stijging van 8% ten opzichte van 2016 betekent. Dit cijfer is negatief beïnvloed door de waardevermindering ten opzichte van de euro van deviezen uit de verkoop. De toename in vergelijkbare termen, waarbij de wisselkoersen zijn gehomogeniseerd, bedroeg 10%, met een flinke groei op een aantal markten, zoals Europa ( 20%) of Spanje en Portugal ( 12%).

Wat het resultaat uit transacties betreft, had het concern in dit laatste afgesloten boekjaar een EBITDA van 128 miljoen euro, wat een toename van 10% betekent. Dit cijfer is erg beïnvloed door het negatieve effect van de wisselkoers, in relatieve termen zelfs meer dan de omzet. Met gehomogeniseerde cijfers is de vergelijkbare groei ten opzichte van 2016 19%. Deze toename van de rentabiliteit is veroorzaakt door de absorptie van de vaste kosten die de omzetstijging tot gevolg heeft ( 10%).

De cijfers die het afgelopen boekjaar een betere ontwikkeling doormaakten was de nettowinst van 57 miljoen euro, wat een stijging van 33% ten opzichte van 2016 inhoudt. Deze is bereikt dankzij zeer positieve financiële resultaten en ook vanwege de financiële dekkingen afgeleid van het beleid inzake wisselkoersrisicobeheer. Zij doen daarmee het voornoemde negatieve effect op de EBITDA verminderen.

Investeringsplan 2016-2019
Met een totaalbedrag van 380 miljoen euro heeft de multinational tot nu toe 52% daarvan toegekend, iets meer dan 200 miljoen euro, waarvan 70% aan groei-investeringen in productiecapaciteit. De bouw en ingebruikname van de tweede Dekton® fabriek en nieuwe geautomatiseerde logistieke faciliteiten die in de komende maanden in gebruik zullen worden genomen nemen een belangrijk aandeel van dit bedrag in.

Verder heeft Cosentino Group ook in 2017 zijn aandacht gericht op de automatisering en robotisering van de bestaande fabrieken voor diversificatie in producten en flexibiliteit en reactiesnelheid in de productie daarvan. Daarnaast heeft het bedrijf nog meer verbeteringen op het gebied van milieumanagement in het kader van haar commitment met duurzaamheid ingevoerd. Al deze investeringen zijn gedaan in de productiesite van Cosentino in Cantoria (Almería, Spanje), eveneens het hoofdkwartier van het concern, dat momenteel al een totale oppervlakte van 2,3 miljoen m2 beslaat.

Internationale expansie en de creatie van werkgelegenheid
De groep blijft streven naar wereldwijde expansie en internationalisering. In 2017 werden 7 nieuwe “Cosentino Centers” geopend verdeeld over landen zoals de Verenigde Staten, Canada, Israël, Singapure, Zuid-Afrika, Polen of de Arabische Emiraten. Daarnaast heeft het bedrijf 2 “Cosentino City”, indrukwekkende showrooms gevestigd in het hart van de belangrijkste steden van de wereld, geopend. Een daarvan is de eerste van de groep in Spanje (gevestigd in Madrid).

Dankzij deze nieuwe vestigingen heeft het bedrijf 2017 afgesloten met 140 eigen bedrijfsonderdelen verdeeld over 32 landen in de vijf werelddelen. Voor de komende drie jaar houdt de multinational zich in deze zin aan een ambitieus groeiplan met de verwachting om tot maar liefst 30 nieuwe bedrijfsonderdelen te openen, waaronder Centers (integrale magazijnen) en City’s (showrooms). Op deze manier werkt het bedrijf verder aan het nieuwe bedrijfsdoel om “personen via innoverende ruimtes te inspireren.

De genoemde investeringen, zowel de productieve als de commerciële en logistieke, zijn op hybridische wijze gefinancierd door de generatie van eigen middelen en de financiering van buitenaf (die het afgelopen jaar met 9% is gestegen, ongeveer 20 miljoen euro). Het schuldniveau van het bedrijf heeft een positieve ontwikkeling doorgemaakt en heeft momenteel een ratio van 1,5 keer, gemeten als nettoschuld over de EBITDA.

Net als voorgaande boekjaren is de industriële en commerciële groei gepaard gegaan met het creëren van een flink aantal nieuwe banen. Hierdoor is het totale aantal werknemers van de groep bij afsluiting van 2017 meer dan 4.000 overal ter wereld. Vorig jaar heeft Cosentino 340 nieuwe arbeidsplaatsen gecreëerd, waarvan de helft, 170 in Spanje. Bij dit cijfer moeten de 300 banen worden opgeteld die de multinational in het jaar 2016 wereldwijd heeft gecreëerd.

Ten slotte moet de onderneming de komende jaren het hoofd bieden aan een geactualiseerd Strategisch Plan voor de periode 2018-2020. Dit Strategisch Plan bevat de versnelling van het investeringstempo, waarbij het bedrijf voor digitalisatie en nieuwe technologieën kiest zowel op het productievlak als op commercieel gebied, en ernaar streeft om zijn concurrentievermogen en leiderspositie te versterken en daarmee de duurzame groei te garanderen. En dit alles zonder de voortzetting van het Investeringsplan uit het oog te verliezen. Dit plan bevindt zich nu in zijn laatste etappe, waarin speciale aandacht zal worden besteed aan de innovatie en ontwikkeling van producten, en aan de automatisering en robotisering van de productieprocessen.


Previous article
21 standen op Batibouw, wie doet het na?