Select your location
Internacional - Inglés

Het ultracompacte oppervlak Dekton® by Cosentino verkrijgt de “Environmental Product Declaration” (EPD)

Nieuws

Cosentino Group, Spaanse wereldleider in de productie en distributie van innoverende oppervlakken voor architectuur en design, heeft de Environmental Product Declaration (EPD®, milieuproductverklaring) verkregen voor het ultracompacte Dekton® oppervlak nadat de invloed van de levenscyclus van het product op het milieu is geanalyseerd.

Het verkrijgen van dit door een externe instelling zoals The International EPD® System toegekende certificaat vermeldt het beleid van Cosentino Group ten aanzien van het milieu en duurzaamheid en staat borg voor de betrokkenheid van het bedrijf bij de verbetering van de efficiëntie in het verbruik van grondstoffen en energie en de vermindering van de afvalproductie.

Om de Environmental Product Declaration (EPD®) te verkrijgen, heeft de R&D afdeling van Cosentino Group in 2015 het milieu-effect van Dekton® tijdens alle fases van zijn levensloop (?van de wieg tot aan het graf?) geëvalueerd. De verkregen resultaten weerspiegelen de optimale analyse van de volgende onderzochte productfases: productie in fabriek, transport, installatie, gebruik en eind van de levensduur.

Dankzij de levenscyclusanalyse (LCA) van Dekton® is het mogelijk geweest om maatregelen ter verbetering in te voeren en een serie indicatoren te ontwikkelen waarmee de milieutoestand van Dekton® wordt gevolgd, met bijzondere aandacht voor de gasuitstoot met broeikaseffect, de efficiëntie van het energie- en grondstoffenverbruik en de reductie van de afvalproductie.

De milieuproductverklaring is een zeer nuttig hulpmiddel dat voor openheid zorgt wat betreft de duurzaamheid van het product of dienst tijdens de gehele levenscyclus. Hiermee is het niet alleen mogelijk om de vermindering van de negatieve effecten op het milieu aan te tonen, maar ook verstrekt het de nodige informatie om producten of diensten die op de markt zijn en die dezelfde functie verlenen te vergelijken. Daarnaast helpt dit certificaat om de Leed credits voor de bouw te verkrijgen, wat Dekton® een aantrekkelijk product maakt om de ontwikkeling van gebouwen gebaseerd op criteria van duurzaamheid en hoge efficiëntie te bevorderen.

Het internationale EPD® systeem (The International EPD® System) is een wereldwijd programma voor milieulabels gebaseerd op de normen ISO 14025 en EN 15804. Momenteel heeft deze instelling 630 producten van 150 bedrijven in 32 landen in verschillende categorieën gecertificeerd. Op dit moment zijn er om precies te zijn in de categorie ?bouwproduct?, waarbinnen Dekton® by Cosentino valt, certificaten verstrekt aan 27 materialen in Spanje en 305 in de 32 landen die vandaag de dag in het systeem zijn opgenomen. U kunt uitgebreide informatie over de Environmental Product Declaration van Dekton® vinden op http://environdec.com/en/Detail/epd916

In 2011 heeft Cosentino Group dit certificaat al ontvangen voor het oppervlak ECO® Line van Silestone®, waarmee het bedrijf destijds het eerste bedrijf ter wereld uit de sector van kwartsoppervlakken was dat die erkenning kreeg.


Previous article
Dekton® XGloss Tundra: geraffineerde marmerlook