Image of Group 4 Copy copia.jpg?auto=format%2Ccompress&ixlib=php 3.3 in Garanti | Dekton - Cosentino

Dekton: 25 års garanti.

In addition to Dekton’s technical excellence, innovation and design, the company provides a 25 year warranty on all its surfaces.
Aktiver garantien

Image of Image 1 Copy 3.jpg?auto=format%2Ccompress&ixlib=php 3.3 in Garanti | Dekton - Cosentino

Krav til utfylling av Dektons garantiskjema

1. Ta frem fakturaen / kjøpsbeviset.

2. Registrer garantien på nettstedet innen 6 måneder fra kjøpsdatoen for produktet.

Ethvert produkt som ikke har blitt registrert innen en periode på 6 måneder fra kjøpsdatoen, vil bli dekket av 3 års garanti hvis fakturaen er levert.

Garantibrev