Image of img compliance 1.png?auto=format%2Ccompress&ixlib=php 3.3 in Etikk og samsvar - Cosentino

Bedriftsetikk

Hos Cosentino er vi fullt engasjert i å overholde juridiske krav, men også de etiske forpliktelsene, god praksis og standarder som organisasjonen frivillig har bestemt seg for å overholde.

De veileder utviklingen av våre aktiviteter og virksomhet og lar Cosentino bygge tillitsfulle relasjoner med sine interessenter.

Image of img compliance 2.png?auto=format%2Ccompress&ixlib=php 3.3 in Etikk og samsvar - Cosentino

Interne retningslinjer

Cosentinos interne retningslinjer regulerer ulike områder av selskapets aktiviteter og er obligatoriske for medlemmene i organisasjonen vår og interessentene de gjelder for.

With this objective in mind, we promote our Code of Ethics, Conduct and Regulatory Compliance, as an essential internal rule that establishes the principles of an ethical and responsible behaviour based on integrity, professional commitment, and good practices of the organisation.

The result of this ethical internalisation, a true culture of compliance present in the organisation, stems from the will of the company’s senior management and must serve to ensure that Cosentino is recognised internally and externally for what it does and how it does it.

Samsvarsorgan

Samsvarsfunksjonen hos COSENTINO er representert av samsvarsorganet, som består av fire medlemmer av organisasjonen.

VP Global People
Direktør for internrevisjon
Direktør for arbeidsforhold
En intern juridisk rådgiver

The role of the Compliance Body is to ensure awareness and compliance with the Code of Ethics, Conduct and Regulatory Compliance, the Compliance Policy and any other related internal policies and regulations, as well as to manage the Ethics Channel, in order to promote compliance with the law, commitment to professional, ethical and responsible behaviour of the company and all of its employees.

The Compliance Body is entitled to take independent action or act at the request of any employee or person belonging to our stakeholders by means of a communication made in good faith submitted through the Ethical Channel.

Image of Rectangle 4.png?auto=format%2Ccompress&ixlib=php 3.3 in Etikk og samsvar - Cosentino

Etikk-kanal

Etikk-kanalen gir alle muligheten til å sende inn en kommunikasjon på en helt konfidensiell og anonym (hvis ønskelig) måte angående brudd på de etiske retningslinjene, atferd og regulatorisk samsvar eller andre interne eller eksterne forskrifter.

Tilgang til den etiske kanalen