Viktige veier til innovasjon

R&D

Prosjekter i samarbeid med ERDF under Driftsprogram for smart vekst 2014-2020:

logos-oficiales-desktop-136x99

Det overordnede målet med prosjektet «Forskning og utvikling av nye teknologier for utviklingen av kvartsaglomerater» er å utvikle innovative kvartsaglomerater, med flere designmuligheter, allsidighet i å oppnå nye egenskaper, bedre produktivitet og kvalitet på sluttproduktet, samt større holdbarhet av materialene, selv under ekstreme forhold, for å oppnå en klar differensiering og forbedring av selskapets konkurranseevne. For dette formål blir tre hovedvirkningslinjer tatt tak i: forskning på overflateteknologi, utvikling av nye formuleringer og utvikling av teknologiske prosesser for produksjon av kvartsaglomerater.

Det overordnede målet med prosjektet «Ny Dekton®-teknologi og formler for å utvikle nye effekter, egenskaper og avanserte produkter» er å undersøke og lære om dette nye materialet; for å utvikle teknologien for å oppnå nye estetiske effekter og verdifulle egenskaper i både overflate og volum, inkludert utvikling av produkter med polert design og finish; å utvikle nye formuleringer for å forbedre sine egenskaper og optimalisere prosessen; for å utvikle nye karakteristikk- og kontrollsystemer; og skape produkter både i 3D og i ekstra store tykkelser, for å kunne tilby nye spesialapplikasjoner.

"Silestone® Mixing and Shaping"-prosjektet har som mål å undersøke og utvikle nye Silestone®-formler som tilfører banebrytende egenskaper og aspekter til kvartsaglomeratmarkedet ved å inkorporere svært modifiserte industrielle blandings- og formingsoperasjoner slik at de nye egenskapene og effektene kan anvendes på hele volumet av materialet.

Prosjektet "Dekton® avanserte dekorasjonssystemer" søker å undersøke og utvikle en ny prosessteknologi for Dekton® for å oppnå høy oppløsning og synkronisert volumdekorasjon, samt nye overflateteksturer som, når de kombineres, vil gjøre det mulig å oppnå et produkt som er nærmere naturstein.

Det overordnede målet med prosjektet "Nye egenskaper i materialer som bruker teknologi til å generere, påføre og integrere funksjonaliserte overflatelags fokus på forskning og utvikling av nye, svært holdbare egenskaper i materialer som brukes til svært krevende applikasjoner gjennom en ny teknologi for formuleringen, anvendelse og generering av funksjonaliserte lag av forskjellig fysikokjemisk natur og gjennom deres integrasjon gjennom ulike ruter innenfor materialets mest overfladiske struktur.

Hovedformålet med EOCENE-prosjektet er å formulere, utvikle og validere nye komposittmaterialer der alle komponentene er av fornybare kilder: biobasert varmeherdende harpiks (epoksy, polyester og vinylester) og fyllstoffer (mineraler og karbon- eller glassfibre). I tillegg vil reaktive produkter (f.eks. løsemidler og fortynningsmidler) bli generert fra fornybare naturlige kilder. Prosjektet vil utvikle og implementere avanserte avfalls- og resirkuleringsstrategier (disruptive innovasjoner) for komposittmaterialer avledet fra luftfarts-, konstruksjons- og overflateindustrien (arkitektur), for eksempel harpikser, aggregater og fibre, både glass og karbon.

Prosjekter som er samfinansiert av ERDF under Driftsprogrammet for FoU&I av og til fordel for virksomheter – Teknologifond 2007-2013.

logos-oficiales-desktop-136x99

Hovedformålet med prosjektet "Forskning og utvikling av ny teknologi for digital transformasjon på innovative overflater" er å utvikle nye teknologier og informasjonssystemer som brukes på selskapets produkter, prosesser og tjenester. En ny industriell modell vil bli definert der produksjons-, forsynings- og distribusjonssystemene er tilkoblet og kundeservice er digital.

Det generelle målet med prosjektet "Silestone® Simulation System" ligger i utviklingen av et simuleringsverktøy eller en prediktiv modell for formuleringen av nye Silestone®-mønstre, noe som gjør det mulig å kjenne materialets atferd gjennom hele produksjonsprosessen og dens levetid, når den forlater fabrikken og er satt på plass, basert på en rekke definerte viktige tekniske funksjoner.

Det overordnede målet med prosjektet "Utvikling av avansert teknisk ytelse og spesielle Dekton®-applikasjoner" er å undersøke Dekton®s tekniske begrensninger for å skape et produkt med forbedrede egenskaper og en mer effektiv produksjonsprosess. For å gjøre dette vil det bli gjennomført en undersøkelse gjennom to perspektiver: formuleringen av materialet og prosessparameterne, og således forstå påvirkningen av begge på materialets endelige egenskaper.

Prosjektet "Ny investering for å utvikle og transformere kvartsaglomerater" har som mål å fundamentalt transformere produksjonsprosessen av kvartsaglomerater gjennom inkorporering av innovativ teknologi, som er resultatet av selskapets produksjonserfaring, samarbeidet med ledende teknologileverandører, så vel som forskningsarbeidet utført av et spesialisert FoU&I-team, som er det perfekte supplementet når du designer nødvendig teknologi for å forbedre selskapets konkurranseevne på et internasjonalt nivå.

Proyecto de investigación y desarrollo

CDTI-237x99

El objeto principal del proyecto “DEKTON ® FULL HD” es el desarrollo de tecnología avanzada que permita la obtención de nuevos modelos de DEKTON ® estéticamente imposibles con la tecnología actual, conservando prestaciones técnicas y caracterizados por una o la combinación de varias de las siguientes características: - Posibilidad de definir de forma rápida e inteligente modelos estéticamente complejos en el gran formato propio de DEKTON® a través de técnicas punteras, como puede ser la Inteligencia Artificial, contribuyendo también de esta forma a la digitalización del proceso de desarrollo de DEKTON®. - Decoración en todo el volumen, con posibilidad de introducir vetas y venas pasantes en todo el material, así como detalles tridimensionales con alto nivel de resolución. - Decoración superficial híper realista, introduciendo colores muy vivos y efectos imposibles hasta la fecha en DEKTON® como metalizados o relieves superficiales, que permitirán reproducir materiales naturales con un muy alto nivel de verosimilitud.

El objeto principal del proyecto “TECHMASS” radica en la investigación y desarrollo de nuevas formulaciones y operaciones de procesado de Silestone® que doten al material de efectos innovadores y complejos, nunca vistos hasta ahora en el sector, manteniendo las excelentes propiedades conseguidas hasta ahora en el material: - Efecto líquido abstracto - Efecto partículas gruesas discretas - Efecto de composición de múltiples masas con elevada transparencia y traslucidez - Efecto metálico en detalle y en toda la superficie. Para conseguir estos efectos, o combinaciones, es necesario investigar nuevas materias primas, tratamientos de éstas y desarrollar nuevas operaciones de fabricación que superen los límites de la tecnología actual de fabricación de aglomerados de cuarzo: operaciones de mezclado, transporte y procesado de masas fluidas en lugar de las texturas semisecas actuales, adición de partículas gruesas de forma repetitiva y automática sin que éstas resulten alteradas tras el proceso de fabricación o la aplicación de pigmentos metálicos en detalle o en toda la superficie.

Energieffektivitet

Prosjekter i samarbeid med ERDF under Driftsprogram for smart vekst 2014-2020:

logos-oficiales-172x99

Prosjektet "Forbedring av energieffektivitet i kalibrerings- og poleringsprosessen på linje 1 av Silestone I-anlegget" består av utskifting av to kalibrerings- og poleringsmaskiner i linje 1 av SILESTONE I-anlegget, som befinner seg i Cantoria-anlegget (Almería), for å sikre bedre kvalitet på sluttproduktet og redusere den nåværende reprosesseringen på grunn av feil i blokkene sammenlignet med konvensjonell teknologi, med reduksjon av energiforbruket.

Prosjektet «Forbedring av energieffektivitet i kalibrerings- og poleringsprosessen på linje 2 av Silestone I-anlegget# består av utskifting av to kalibrerings- og poleringsmaskiner i linje 2 av SILESTONE I-anlegget, som befinner seg i Cantoria-anlegget i Almería, for å sikre bedre kvalitet på sluttproduktet og redusere den nåværende reprosesseringen på grunn av feil i blokkene sammenlignet med konvensjonell teknologi, med reduksjon av energiforbruket.

Prosjekter i samarbeid med ERDF under Driftsprogram for smart vekst 2014-2020:

logos-oficiales-172x99

Prosjektet "Varmegjenvinning ved Cantoria-fabrikken til COSENTINO S.A.U." innebærer installasjon av et varmegjenvinningssystem for ovnene i Dekton®-produksjonslinjen ved Cantoria-anlegget (Almería) for å forbedre energieffektiviteten i produksjonsprosessen.

Totalinvestering: 2 582 826,97€

Bistandsbeløp: 774 848,09€

Energisparing: 1158,56 toe/år

Prosjektet "Forbedring av energieffektivitet i hjelpeanlegg og belysning" består av å erstatte kompressorene i Silestone 2- og Mosaics-produksjonsanlegg på Cantoria-anlegget (Almería) med kompressorer med variabel hastighet.

Videre er hensikten å erstatte eksisterende utvendig og innvendig belysning i flere varehus i Cantoria Industrial Park (Almería) med LED-belysning.

Totalinvestering: 252 654,84€

Bistandsbeløp: 42 937,38€

Energibesparelser: 24.03 toe/år

El proyecto “Sistema de control de atmósfera de combustión para hornos de la planta de DEKTON de COSENTINO, S.A.U.” consiste en mejorar y optimizar el funcionamiento de los hornos de la planta DEKTON de Cosentino en Cantoria (Almería), mediante la implantación de un sistema de control de la atmósfera de combustión en continuo, concretamente el Sistema Óptima, diseñado y fabricado por OXYCOMB Sistemas S.L. para su aplicación en el sector cerámico, que utiliza una tecnología “no extractiva” innovadora, basada en el principio de funcionamiento de la célula de óxido de circonio para el control y análisis de los gases de combustión a elevadas temperaturas (1.220ºC), con medición insitu y en continuo del %O2, temperatura, presión estática y %CO2, además del rendimiento energético y el factor lambda. Esto permitirá encontrar las consignas de %O2 más apropiadas para cada producto, realizando las actuaciones pertinentes en el horno de cara a optimizar la combustión, tanto desde el punto de vista del rendimiento energético como de la reducción de emisiones y la mejora de calidad del producto final (evitar la aparición de corazón negro y variaciones de tono). De esta forma se conseguirá una importante reducción del consumo de energía térmica en la planta DEKTON.

Beneficiario: COSENTINO, S.A.U.

Inversión total: 172.892,74 €

Importe de la ayuda: 51.867,82 €

Ahorro Energético: 264,62 tep/año

Investering

logos-oficiales-desktop-3-400x70

Målet med prosjektet er den grunnleggende transformasjonen av de generelle produksjonsprosessene, som er avgjørende for å opprettholde konkurransedyktighet og globalt lederskap i produksjonen av innovative overflater for arkitektur og design.

Selskapets retningslinjer omfatter også søken etter stadig mer ambisiøse løsninger som gjør det mulig å opprettholde produktene sine i en ledende posisjon, og alltid tilby kundene sine innovative produkter med høyest ytelse og kvalitet.

Program Fra «MOVES»

MOVES II

logos oficiales

Cosentino Industrial har fått tilskudd fra EU under European Regional Development Fund for implementering av arbeidstiltak for bærekraftig mobilitet som en del av ordningen for økt effektiv og bærekraftig mobilitet (program: «MOVES II ANDALUCÍA») fra Spanish Ministry for Ecological Transition and the Demographic Challenge styrt av den regionale regjeringen i Andalusia via Andalusian Energy Agency.

MOVES III

logos oficiales2

Cosentino Industrial har fått tilskudd fra EU under Next Generation EU Fund etter rammeverk fra «Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia» (plan for gjenoppretting, transformasjon og styrke) for å sette i gang med infrastruktur for lading av elektriske kjøretøy som en del av ordningen for effektiv og bærekraftig mobilitet (program: «MOVES III ANDALUCÍA») fra Spanish Ministry for Ecological Transition and the Demographic Challenge styrt av Andalusias regionale regjering via Energy Agency’