Sikkerhet hos Cosentino

Hos Cosentino Group legger vi maksimalt arbeid i å utføre vår virksomhet innenfor omfattende arbeids- og sikkerhetsstandarder. Samtidig fremmer vi samme kriterier for velvære og sunt miljø til våre kunder, leverandører og partnere. Vi ønsker å sette et eksempel når det gjelder forebygging av risiko og yrkesskader.

Cosentino Safety Space

Cosentino har opprettet et arbeidsmiljørom som skal tjene som et kommunikasjonsverktøy for arbeidsmiljøspørsmål blant de personene som håndterer, fremstiller eller installerer Cosentino® sine produkter. Dette OSH-området skal også tjene som en kilde for yrkessikkerhetsverktøy på alle språk, og kan bli brukt som en sentralisert konsultasjon for den mest oppdaterte informasjonen angående de yrkesrisikoer som knytter seg til Cosentino® sine produkter.

Informasjonen du vil finne i dette OSH-området vedrører de yrkesrisikoene som kan oppstå under håndtering og bearbeiding av Cosentino® sine produkter, og de forholdsregler som skal iverksettes for å unngå slike risikoer. Dette nettstedet inkluderer også Sikkerhetsdataark, Sikkerhetsetiketter, Veiledninger for god praksis, helse- og sikkerhetsinformasjon om krystallsilika, og annen informasjon av interesse i arbeidsmiljøområdet.

Mer informasjon
Image of seguridad trabajamos desktop.jpg?auto=format%2Ccompress&ixlib=php 3.3 in Sikkerhet hos Cosentino - Cosentino

Vi jobber i to retninger for å oppnå dette målet:

 1. Kontinuerlig opplæring av høy kvalitet når det gjelder risiko og forebyggende tiltak langs hele verdikjeden: steinhoggere, arkitekter, designere, institusjoner, leverandører og arbeidere.
 2. Fremming av en forebyggende kultur som skal spres med en transversal, integrerende ånd

Arbeidssikkerhet

Vi reduserer totalt antall ulykker med ett poeng under målet vårt.

Image of seguridad seg 1 desktop.jpg?auto=format%2Ccompress&fit=crop&ixlib=php 3.3 in Sikkerhet hos Cosentino - Cosentino

1 200 timer

Leverandøropplæring.

Image of seguridad seg 2 desktop.jpg?auto=format%2Ccompress&fit=crop&ixlib=php 3.3 in Sikkerhet hos Cosentino - Cosentino

4 000 000 €

Totalinvestering

Image of seguridad seg 3 desktop.jpg?auto=format%2Ccompress&fit=crop&ixlib=php 3.3 in Sikkerhet hos Cosentino - Cosentino

505 135 timer

Ansattopplæring

Image of seguridad seg 4 desktop.jpg?auto=format%2Ccompress&fit=crop&ixlib=php 3.3 in Sikkerhet hos Cosentino - Cosentino

200 selskaper

Opplærte kunder og distributører

Image of seguridad politicas desktop.jpg?auto=format%2Ccompress&ixlib=php 3.3 in Sikkerhet hos Cosentino - Cosentino

Retningslinjer for helse og sikkerhet

Innkjøpsavdelingen har ansvaret for å fremme våre verdier og retningslinjer blant partnere og samarbeidspartnere.

Den er også ansvarlig for den like viktige rollen med å fremme en forebyggende kultur som setter sikkerhet i høysetet, og for å sørge for at leverandørene våre følger alle juridiske bestemmelser som angår helse og sikkerhet.

Image of seguridad acciones desktop.jpg?auto=format%2Ccompress&ixlib=php 3.3 in Sikkerhet hos Cosentino - Cosentino

Vi gjennomførte følgende aktiviteter i forrige regnskapsår:

 • Lagring og oppdatering av informasjon som gir leverandører og underentreprenører tilgang til Cosentino Groups fasiliteter.
 • Revisjon av Cosentino Groups industrielle anlegg av leverandører fra kjemikalieindustrien
 • Opplæring av nye ansatte i håndtering av kjemiske råmaterialer gitt av leverandører fra kjemikalieindustrien
 • 1 200 timer med helse- og sikkerhetsopplæring for leverandører.
 • Besøk på leverandøranlegg med det formål å lære bedre praksis, for så å implementere denne i egne industrielle prosesser.
 • Leie inn et eksternt selskap til rens av arbeidsuniformer. Dette er en svært viktig prosess for å forhindre at potensielt giftige partikler slipper ut fra arbeidsområdet, hvor vi tilbyr nødvendig personlige verneutstyr.

Cardinal Rules

Dette er hovedverktøyet som Cosentino har implementert for å unngå ulykker på arbeidsplassen. Dette verktøyet er basert på en analyse av ulykker de siste årene, og har fokus på å utvikle en rekke nøkkelatferder som Cosentino-ansatte må overholde, spesifikt:

 • Intervensjon av arbeidsteam.
 • Bruk av personlig verneutstyr (PPE).
 • Håndtering og oppbevaring av plater.
 • Kjøring av gaffeltrucker og interaksjoner med arbeidere til fots.
 • Rapportering og etterforskning av alle skader og ulykker.

Disse reglene kommuniseres til alle Cosentino-ansatte, og er underlagt internrevisjon av den permanente forebyggingstjenesten.