Select your location
Internacional - Inglés

Sikkerhet hos Cosentino

Hos Cosentino Group gjør vi vårt ytterste for å gjennomføre aktivitetene våre innenfor omfattende standarder for yrkeshygiene og -sikkerhet. Samtidig fremmer vi samme kriterier for velvære

og sunt miljø til våre kunder, leverandører og partnere. Vi ønsker å sette et eksempel når det gjelder forebygging av risiko og yrkesskader.

Vi jobber i to retninger for å oppnå dette målet:

 • Kontinuerlig opplæring av høy kvalitet når det gjelder risiko og forebyggende tiltak langs hele verdikjeden: steinhoggere, arkitekter, designere, institusjoner, leverandører og arbeidere.
 • Fremming av en forebyggende kultur som skal spres med en transversal, integrerende ånd
seguridad-casco

Arbeidssikkerhet

Vi reduserer totalt antall ulykker med ett poeng under målet vårt.

1,200 timer

Leverandøropplæring.

4 000 000 €

Totalinvestering

505,135 timer

Ansattopplæring

200 selskaper

Opplærte kunder og distributører

Retningslinjer for helse og sikkerhet

Innkjøpsavdelingen har ansvaret for å fremme våre verdier og retningslinjer blant partnere og kollaboratører. Den er også ansvarlig for den like viktige rollen med å fremme en forebyggende kultur som setter sikkerhet i høysetet, og for å sørge for at leverandørene våre følger alle juridiske bestemmelser som angår helse og sikkerhet. Vi gjennomførte følgende aktiviteter i forrige regnskapsår:
 • Lagring og oppdatering av informasjon som gir leverandører og underentreprenører tilgang til Cosentino Groups fasiliteter.
 • Revisjon of Cosentino Groups industrielle anlegg av
  leverandører fra kjemikalieindustrien.
 • Opplæring av nye ansatte i håndtering av kjemiske
  råmaterialer gitt av leverandører fra kjemikalieindustrien
 • 1200 timer med helse- og sikkerhetsopplæring for leverandører.
 • Besøk på leverandøranlegg med det formål å lære bedre praksis for så å implementere denne i egne industrielle prosesser.
 • Leie inn et eksternt selskap til rens av arbeidsuniformer. Dette er en svært viktig prosess for å forhindre at potensielt giftige partikler slipper ut fra arbeidsområdet, hvor vi tilbyr nødvendig personlige verneutstyr.

Cardinal Rules

Dette er hovedverktøyet som Cosentino har implementert for å unngå ulykker på arbeidsplassen. Dette verktøyet er basert på en analyse av ulykker de siste årene, og har fokus på å utvikle en rekke nøkkelatferder som Cosentino-ansatte må overholde, spesielt:
 • Intervensjon av arbeidsteam.
 • Bruk av personlig verneutstyr (PPE).
 • Håndtering og oppbevaring av heller.
 • Kjøring av gaffeltrucker og interaksjon med arbeidere til fots.
 • Rapportering og etterforskning av alle skader og ulykker.

Disse reglene kommuniseres til alle Cosentino-ansatte, og er underlagt internrevisjon av den permanente forebyggingstjenesten.

Vi minner deg om våre tilgjengelige verktøy

Online visualisering

Kombiner de forskjellige teksturene og fargene til materialene våre på kjøkkenet, i sanntid.

Vis

Kataloger

Sjekk eller last ned våre produktkataloger, og oppdag våre nyheter.

Vis

3D-kjøkken

Lag et 3D-bilde av kjøkkenet ditt på en enkel, intuitiv og rask måte med vår virtuelle assistent.

Vis