Select your location
Internacional - Inglés

Bezpieczeństwo w Cosentino

W Cosentino Group dokładamy wszelkich starań, aby prowadzić naszą działalność zgodnie z kompleksowymi standardami bezpieczeństwa i higieny pracy. Jednocześnie

stale promujemy te same kryteria i standardy wśród naszych klientów, dostawców i partnerów. Chcemy dawać przykład w zakresie zapobiegania ryzyku i ochrony zdrowia w miejscu pracy.

PRZESTRZEŃ BHP COSENTINO®

Firma Cosentino utworzyła Przestrzeń Bezpieczeństwa i Higieny Pracy („Przestrzeń BHP”), która ma służyć jako narzędzie do komunikacji w kwestiach związanych z BHP między osobami obsługującymi, wytwarzającymi bądź instalującymi produkty Cosentino®. Przestrzeń BHP będzie również zawierała narzędzia w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy we wszystkich językach i można będzie ją wykorzystywać jako scentralizowane źródło konsultacji w zakresie najbardziej aktualnych informacji dotyczących ryzyka zawodowego związanego z produktami Cosentino®.

Informacje, które można znaleźć w Przestrzeni BHP dotyczą zagrożeń zawodowych, które mogą wystąpić w trakcie obsługi i przetwarzania produktów Cosentino® oraz kroków, jakie należy podjąć, aby ich uniknąć. Strona ta zawiera również Karty charakterystyki, Etykiety bezpieczeństwa dla płyt, Przewodniki po dobrych praktykach, informacje na temat BHP dotyczące krzemionki krystalicznej oraz inne informacje związane z obszarem BHP.

Aby osiągnąć ten cel, obraliśmy dwa kierunki:

 • Ciągłe szkolenia wysokiej jakości dotyczące wszelkich ryzyk zawodowych i odpowiednich środków zapobiegawczych, obejmujące kamieniarzy, architektów, projektantów, instytucje, dostawców i pracowników.
 • Promowanie kultury prewencyjnej.
seguridad-casco

Bezpieczeństwo pracy

Naszym celem jest coroczne zmniejszanie całkowitej liczby wypadków o jeden punkt.

1200 godzin

Szkolenie dostawców

4 000 000 €

Całkowite wydatki

505 135 godzin

Szkolenie pracowników

200 firm

Wyszkoleni klienci i dystrybutorzy

Zasady BHP

Dział zamówień jest odpowiedzialny za promowanie naszych wartości i polityki korporacyjnej wśród naszych partnerów i współpracowników. Jest też odpowiedzialny za równie ważną rolę promowania kultury prewencyjnej i bezpieczeństwa, a także za zapewnienie, by nasi dostawcy ściśle przestrzegali wszystkich przepisów prawnych dotyczących zdrowia i bezpieczeństwa. W minionym roku obrotowym zrealizowaliśmy następujące inicjatywy:
 • Przechowywanie i aktualizowanie dokumentacji umożliwiającej dostawcom i podwykonawcom dostęp do obiektów Cosentino Group.
 • Audyty zakładów przemysłowych Cosentino Group przez
  dostawców z branży chemicznej.
 • Szkolenie dla nowych pracowników w zakresie obsługi surowców chemicznych
  od dostawców z branży chemicznej
 • 1200 godzin szkoleń w zakresie BHP dla dostawców.
 • Wizyty w placówkach dostawców w celu pozyskania lepszych praktyk i wdrożenia ich we własnych procesach przemysłowych.
 • Zawarcie umowy z zewnętrzną firmą w zakresie prania odzieży roboczej. Jest to niezwykle ważny proces, który zapobiega wydostawanie się potencjalnie toksycznych cząstek ze środowiska pracy, w którym zapewniamy niezbędne środki ochrony osobistej.

Nadrzędne zasady

Jest to kluczowe narzędzie wdrożone przez Cosentino w celu uniknięcia wypadków w miejscu pracy. Narzędzie to opiera się na analizie zdarzeń w ostatnich latach i koncentruje swoje wysiłki na rozwijaniu szeregu kluczowych zachowań, których pracownicy Cosentino muszą ściśle przestrzegać, w szczególności:
 • Interwencje w zespołach roboczych
 • Korzystanie z odzieży ochronnej (PPE).
 • Obsługa i przechowywanie płyt.
 • Prowadzenie wózków widłowych i interakcja z pieszymi pracownikami.
 • Zgłaszanie i badanie wszystkich urazów i incydentów.

Zasady te są przekazywane wszystkim pracownikom Cosentino i podlegają audytom wewnętrznym przeprowadzanym przez służby prewencji permanentnej.