Select your location
Internacional - Inglés

Cosentino przykładem firmy odpowiedzialnej społecznie

Nowości, Środowisko

Troska i szacunek dla środowiska to filary rozwoju Grupy Cosentino. W najnowszym raporcie na temat społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR) podsumowujemy ubiegły rok i osiągnięcia firmy w tej dziedzinie.

Image of Paco Cosentino Corporate baja 1 scaled in Cosentino przykładem firmy odpowiedzialnej społecznie - Cosentino

„Zrównoważony rozwój biznesu oznacza zaspokajanie potrzeb firmy bez odbierania przyszłym pokoleniom możliwości zaspokajania swoich własnych potrzeb. Świat i jego zasoby stanowią dom dla wszystkich ludzi na Ziemi, dlatego zrównoważony styl życia, w którym wykorzystanie zasobów planety nie powoduje ich nieodwracalnego wyczerpania jest niezwykle istotny dla nas wszystkich.

Francisco Martinez-Cosentino Justo, Prezes Grupy Cosentino

Image of Parque Industrial Cosentino Cantoria 4 2 scaled in Cosentino przykładem firmy odpowiedzialnej społecznie - Cosentino

Przez 40 lat swojej działalności Grupa Cosentino rozwinęła swą pozycję od lokalnego zakładu do światowego lidera w branży kamieniarskiej. Wzrostowi i rozbudowie firmy od lat towarzyszy silne zaangażowanie na rzecz społecznej odpowiedzialności biznesu. Poszanowanie zasobów naturalnych, zapobieganie nadmiernej eksploatacji i ochrona środowiska to jedne z kluczowych czynników wpływających na decyzje definiujące wszystkie procesy, od wydobycia materiałów po dystrybucję produktów.

Image of CosPeople slide2 in Cosentino przykładem firmy odpowiedzialnej społecznie - Cosentino

Oto główne zasady, którymi kieruje się Cosentino, aby rozwijać firmę w sposób odpowiedzialny i bezpieczny:

  • ciągłe poprawianie procesów i produktów tak, aby spełniały najwyższe wymagania co do jakości i bezpieczeństwa dla środowiska
  • działanie zgodne z przepisami ochrony środowiska, a także wymaganiami rynku i społeczeństwa
  • wydajne i racjonalne wykorzystanie zasobów, a także przyjęcie najbardziej odpowiednich systemów gospodarki odpadami 
  • wprowadzenie procedur zapobiegających możliwemu skażeniu ziemi, atmosfery lub wody i zapewniających, że operacje są wykonywane w sposób zrównoważony i przyjazny dla środowiska
  • promowanie zaangażowania i świadomości wszystkich pracowników w zakresie ochrony i poszanowania środowiska

To ogólne zasady stojące u podstaw działania firmy. Cosentino może się jednak pochwalić wieloma mierzalnymi osiągnięciami w zakresie zrównoważonego rozwoju. Jakimi? Poświęcimy na nie kilka odrębnych artykułów!

Image of WORLD ENVIRONMENT DAY COSENTINO 2018 1 in Cosentino przykładem firmy odpowiedzialnej społecznie - Cosentino


Previous article
Czwarta edycja magazynu C-Top