Select your location
Internacional - Inglés

Cosentino świętuje Tydzień dla Środowiska

Nowości, Środowisko

Cosentino prowadzi obecnie drugą edycję „Tygodnia dla Środowiska”, wewnętrznego, jak i zewnętrznego programu działań na obchody Światowego Dnia Ochrony Środowiska Naturalnego, przypadającego na piątek, 5 czerwca 2020 r.

W ostatnich latach Grupa Cosentino stała się wyznacznikiem standardów w kwestiach zrównoważonego rozwoju w swoim sektorze, inwestując znacznie w aktywa związane ze środowiskiem, a także w przedsięwzięcia związane z zarządzaniem zasobami. Zgodnie z tym zobowiązaniem w ostatnich dniach Cosentino zorganizowało drugą edycję „Tygodnia dla Środowiska” – wewnętrznego, jak i zewnętrznego programu działań z okazji Światowego Dnia Ochrony Środowiska Naturalnego przypadającego na piątek, 5 czerwca. Pod oficjalnym hasłem „Czas na naturę” zorganizowano takie inicjatywy jak wewnętrzny konkurs pomysłów „Zero Footprint”, mający na celu dalszy rozwój strategii firmy w zakresie redukcji śladu węglowego, czy akcja „Zasadź własne drzewo”.

Firma kontynuuje swój rozwój, ustanawiając najwyższe standardy w zakresie jakości i poszanowania środowiska. Cosentino stara się również wykraczać poza te ramy, identyfikując i niwelując bezpośredni i pośredni wpływ, jaki wywiera na środowisko działalność firmy. To był kolejny rok, w którym założenia te przełożyły się na osiągnięcie optymalnych wskaźników zrównoważonego rozwoju. Na przykład w ubiegłym roku Cosentino zwiększyło wskaźnik recyklingu odpadów o 33% i wyprodukowało 1,45 miliona m2 płyt zawierających odzyskane lub poddane recyklingowi materiały, co stanowi około 20% całkowitej produkcji.

Co więcej, firma zmniejszyła zużycie energii kWh na m2 wyprodukowanej mieszanki o 8%, poprawiając w ten sposób efektywność energetyczną procesów w Parque Industrial de Cantoria i zużywając energię, która jest certyfikowana w 100% jako energia odnawialna. Ponadto, Cosentino może pochwalić się realizacją założeń „zero waste” w zakresie zużycia i obiegu wody przemysłowej. Wreszcie w 2019 r. firma Cosentino uniknęła emisji ponad 15 000 Tn CO2 dzięki inicjatywom w zakresie mobilności i efektywności energetycznej, w tym nowym systemom odzyskiwania ciepła i ulepszeniom maszyn fabrycznych.

Jak mówi Antonio Urdiales, dyrektor ds. środowiska w Grupie Cosentino, „jasne jest, że kryzys wywołany przez Covid-19 powoduje niespotykane jak dotąd szkody, ale otwiera także ogromne możliwości. Wydaje się, że istnieje coraz większa zgoda co do tego, że musimy nie tylko ożywić gospodarkę, ale także wykorzystać obecne okoliczności do przeprojektowania systemu i prowadzenia działalności z pełniejszą świadomością społeczną i środowiskową. W Cosentino od dawna popieramy tę wizję, zwiększając nasze inwestycje z roku na rok, aby stworzyć podstawy prawdziwie i długotrwale zrównoważonej firmy. Część tej świadomości, obecnej w naszym DNA i naszym korporacyjnym celu, opiera się na idei Tygodnia Ochrony Środowiska, w którym wszyscy pracownicy angażują się, a także wnoszą swój wkład w pomysły na poprawę naszych środków i działań w tym obszarze”.


Previous article
8 zasad projektowania i organizowania kuchni idealnej