Select your location
Internacional - Inglés

Cosentino zwiększa inwestycje w markę Silestone®

Nowości

Grupa Cosentino ogłosiła właśnie zwiększenie inwestycji w markę Silestone®, wiodącą na świecie markę konglomeratów kwarcowych, wskazując to jako kluczowy czynnik zrównoważonego wzrostu i przyszłości firmy. 

W ramach tego działania, firma opracowała plan inwestycyjny na kwotę 133,6 miliona euro na lata 2019-2021. Inwestycje te oznaczają wzrost o 136% w porównaniu z poprzednimi trzema latami (2016-2018), kiedy to zainwestowano 56,5 mln EUR w Silestone®.

Całkowita suma jest podzielona między wdrożenie nowych (do trzech w ciągu najbliższych kilku lat) i poprawę istniejących linii produkcyjnych (82,4 mln EUR), a także ciągłe inwestycje firmy w bezpieczeństwo miejsca pracy i środowisko (36 mln EUR).

Aspekt środowiskowy jest kluczową częścią tych wysiłków, podkreślając rosnące znaczenie zrównoważonego rozwoju w polityce Cosentino. W przypadku marki Silestone®, zaangażowanie to zostało podkreślone na początku 2019 roku, wraz z przyznaniem licencji EPD® (Deklaracja Środowiskowa Produktu) na całą gamę kolorów i produktów marki.

Pozostała część inwestycji (15,3 mln EUR) ma zostać przeznaczona na innowacje, badania i rozwój, a także na poprawę produkcji.

Francisco Martínez-Cosentino, prezes grupy Cosentino: „Pomimo spektakularnego wejścia marki Dekton® w ostatnich latach, Silestone® nadal jest naszym flagowym produktem. Przez te wszystkie lata był on platformą innowacji i ciągłego rozwoju, pchając cały sektor do przodu. Nasze zaangażowanie w markę jest obecnie jeszcze silniejsze. Koncentrując się na innowacjach, poprawie produkcji i najskuteczniejszych środkach bezpieczeństwa, wkładamy dużą część naszych inwestycji w prace nad ponownym zrewolucjonizowaniem całej kategorii produktów oraz prowadzeniem w branży w sposób odpowiedzialny i wizjonerski”.

Ten plan inwestycyjny dla Silestone® jest w dużej mierze zgodny z Planem wdrożenia i rozbudowy przemysłowej Cosentino dla parku przemysłowego firmy. W połowie 2019 Regionalny Rząd Andaluzji roku przyznał mu „Deklarację o strategicznym interesie” (Declaration of Strategic Interest). Jest to projekt, w którym Cosentino planuje inwestycje rzędu 700 milionów euro w ciągu najbliższych 10 lat, obejmujące utworzenie około 740 miejsc pracy. Będą one dodatkiem do kolejnych 1900 bezpośrednich i pośrednich miejsc pracy, które zostaną utworzone podczas wdrażania planów rozbudowy i budowy firmy.


Previous article
Dekton Liquid - przedpremierowy pokaz kolekcji specjalnej, zaprojektowanej przez PATTERNITY