Select your location
Internacional - Inglés

Cosentino zaangażowane w przyszłość

Nowości, Środowisko

Energooszczędne technologie produkcjizamknięty obieg czy używanie materiałów pochodzących z recyklingu to w Cosentino już codzienność. Działania te pozwalają realnie ograniczyć wpływ działalności zakładów produkcyjnych na środowisko.

W obliczu kryzysu klimatycznego zaangażowanie w ochronę środowiska powinno być dla branży budowlanej jednym z priorytetów. Przejście na bardziej ekologiczne zarządzanie produkcją jest jednak bardzo złożone i wymaga kompleksowego podejścia. Tego rodzaju zmiany wymagają zaangażowania na każdym etapie powstawania produktu.

Paco Cosentino

Rewolucyjna technologia produkcji 

Od wielu lat Cosentino przeznacza  znaczne środki na uruchomienie aktywów związanych z zarządzaniem środowiskowym. Z roku na rok zwiększamy także wskaźnik recyklingu odpadów. W większości kolekcji konglomeratu Silestone już teraz mamy do czynienia z technologią HybriQ, a wkrótce ze strony Cosentino czeka nas jeszcze większa rewolucja. W najbliższych miesiącach zaprezentowany zostanie nowy wariant technologii HybriQ+z udziałem minimum 20 % materiałów pochodzących z recyklingu! 

Technologia Hybriq

Efektywność wykorzystania surowców 

Cosentino wprowadzono już przełomowe rozwiązania. Mowa o zamkniętym obiegu wody w produkcji, odzyskiwaniu odpadów, czy użyciu energii elektrycznej ze 100% certyfikowanych źródeł odnawialnych. Spośród tych pionierskich i innowacyjnych projektów, na szczególną uwagę zasługuje także budowa i uruchomienie własnego zakładu przetwarzania odpadów Cosentino Cantorii. To tutaj powstają ultranowoczesne i niezwykłe trwałe produkty dedykowane architekturze i jej użytkownikom.

fabryka Dekton

Zrównoważona przyszłość 

Dla Cosentino ochrona środowiska to jedno z najważniejszych zobowiązań w działalności firmy. Dlatego ślad węglowy jest poddawany regularnym pomiarom, a wpływ działalności na środowisko minimalizowana. Firma stale pracuje nad realizacją strategii redukcji i kompensacji śladu węglowego. Efektywne wykorzystanie zasobów, gospodarka odpadami, emisja do atmosfery to już tematy na bieżąco uwzględniane w całym łańcuchu produkcyjnym. Kolejne kolekcje tworzonych przez Cosentino marek Silestone i Dekton są tego najlepszym przykładem.

W Cosentino wierzymy, że działania zorientowane na ochronę środowiska powinny być drogowskazem dla całej branży. To droga, którą naprawdę warto podążać. 


Previous article
Crowne Plaza w Warszawie już otwarty!