Select your location
Internacional - Inglés

Podsumowanie roku 2019 i plany Grupy Cosentino

Nowości

Grupa Cosentino rozwija się poprzez wprowadzenie szeregu innowacji, wzrost zatrudnienia oraz działania na rzecz zrównoważonego rozwoju. Szacowany obrót firmy w 2019 r. wyniósł 1,11 mld EUR, co stanowiło wzrost o 12,7% w stosunku do 2018 r. Polski oddział firmy może natomiast cieszyć się wzrostem sięgającym imponującej wartości 69%, w porównaniu do roku 2018! 

Strategiczne inwestycje w innowacje i zdolności produkcyjne  

Rok 2019 był szczególnie intensywny dla Cosentino pod względem inwestycji, których łączna kwota wyniosła 120 mln EUR. Podjęte działania doprowadziły do rozpoczęcia ambitnego planu wzrostu zdolności produkcyjnych, obejmującego zarówno automatyzację, jak i cyfryzację marki konglomeratów kwarcowych Silestone. W przypadku powierzchni Dekton inwestycje koncentrowały się głównie na zwiększeniu wydajności produkcji zakładu, a także na uprzemysłowieniu opracowań I + D. Powyższe działania wymagały rozbudowy obiektów logistycznych w hiszpańskiej Cantorii o ponad 25 000 m2. 

Gospodarka o obiegu zamkniętym i zrównoważony rozwój 

Kolejnym kluczowym filarem, któremu w ubiegłym roku nadano priorytet, było zaangażowanie firmy w ochronę środowiska i działania społeczne. Oprócz inwestycji poczynionych w celu odzyskiwania ciepła, poprawy efektywności energetycznej, zwiększenia wydajności oczyszczania ścieków i modernizacji systemów oczyszczania ścieków COV, najważniejszymi wydarzeniami było dołączenie firmy do National Agreement on Circular Economy przy Ministerstwie Ekologii. Obejmuje to również ilości odzyskiwanych odpadów, gdzie Cosentino osiągnęło nowy rekordowy poziom 33% w 2019 r., między innymi dzięki innowacyjnemu programowi I + D „Circularity”.  

Jeśli chodzi o zrównoważony rozwój, Cosentino kontynuuje intensywne prace związane z rozbudową fabryki w Cantorii o elektrownię fotowoltaiczną, zdolną pozyskać energię o mocy 20MW (obecnie w fazie planowania), a także prace nad uruchomieniem lokalnej oczyszczalni ścieków, która pozwoli na ponowne wykorzystywanie wody z lokalnego zakładu. 

Przyciąganie talentów i tworzenie miejsc pracy 

Oprócz zwiększonych obrotów i nacisku na zrównoważony rozwój oraz cyfryzację, rok 2019 był dla Hiszpanów udany pod względem tworzenia nowych miejsc pracy. Tylko w ostatnim roku Cosentino zatrudniło 470 nowych pracowników, co stanowiło wzrost o 11% w stosunku do 2018 r. 

326 z tych nowych miejsc pracy powstało w Hiszpanii, 144 w pozostałych krajach, w których firma posiada swoje centra. 3 z nich należą do nowych członków polskiego zespołu, składającego się obecnie z 13 pracowników (i wciąż rosnącego). Zobowiązanie do stabilnego zatrudnienia spowodowało, że odsetek pracowników posiadających umowy o pracę na czas nieokreślony w Grupie ponownie przekroczył 90%. 

 


Previous article
Cosentino sponsorem CasaCor w Sao Paulo