Select your location
Internacional - Inglés

Rekordowe wyniki Cosentino w 2018r.

Nowości

Wyniki osiągnięte w ostatnim roku podatkowym wskazują, że Grupa Cosentino wzmocniła swoją pozycję na rynku. W 2018 r. Grupa utrzymała swoją pozycję lidera na światowym rynku i kontynuowała rozwój swojego zrównoważonego modelu prowadzenia działalności na międzynarodowych rynkach, dywersyfikację swoich produktów i kanałów dystrybucyjnych, a także tworzenie nowych miejsc pracy i nacisk na innowację i gospodarkę okrężną.

Rok podatkowy 2018: Kluczowe dane

Grupa Cosentino zwiększyła swoją rentowność, podnosząc swój wskaźnik EBITDA (ang. earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) w szybszym tempie niż sprzedaż. Obroty pod koniec roku podatkowego wynosiły 984,5 mln euro, co oznacza wzrost w wysokości 9,3% w porównaniu do poprzedniego roku. Wzrost w porównywalnych warunkach (przy standaryzacji kursu walutowego na rok podatkowy 2017) wynosiłby nawet 13%.

Wskaźnik EBITBA Grupy wzrósł natomiast o 11% w porównaniu do 2017 r., osiągając rekordową kwotę 143 mln euro w 2018 r. Na te dane istotny wpływ ma kurs walutowy. W związku z tym, standaryzując kurs walutowy do kursu z 2017 r., wzrost wynosiłby 21%. Ostatecznie zysk netto Grupy wzrósł do 50,5 mln euro.

Nowe miejsca pracy

Podobnie jak w poprzednich latach, oprócz wzrostu gospodarczego, przemysłowego i handlowego, rok 2018 to również tworzenie nowych miejsc pracy. Liczba pracowników Grupy pod koniec 2018 r. przekroczyła 4300 osób na całym świecie (4314 zatrudnione osoby) tworząc personel składający się z osób 75 różnych narodowości. Tylko w ubiegłym roku spółka Cosentino stworzyła niemal 400 nowych miejsc pracy (397). Biorąc pod uwagę ostatnie trzy lata, liczba utworzonych przez nas miejsc pracy przekracza 1000.

Oprócz liczby nowych miejsc pracy i tempa, w jakim je tworzymy, warto również wspomnieć, że w 2018 r. potwierdziliśmy nasze zaangażowanie na rzecz stabilnego zatrudnienia o wysokiej jakości. W 2018 r. odsetek miejsc pracy, które wiążą się z długotrwałym zatrudnieniem w Grupie, wzrósł do 91,16%. Kolejny ważny odsetek, którego wzrost odnotowaliśmy, to odsetek kobiet na stanowiskach kierowniczych, który wzrósł z 14,45% w 2017 r. do 18,07%.

W zakresie sprzedaży i dystrybucji Grupa kontynuuje rozwój na skalę międzynarodową w oparciu o posiadane przez Grupę obiekty. W 2018 r. korporacja otworzyła nowe „Centra Cosentino” w Stanach Zjednoczonych, we Włoszech, w Wielkiej Brytanii, Francji, Szwecji, Malezji i Polsce – w miejscowości Parzniew pod Warszawą. Polskie Centrum ma 3500 m2 powierzchni biurowej i magazynowej, na której zmieści się około 10.000 płyt, a zespół 11 pracowników obsłuży bez pośredników cały polski rynek.

W odniesieniu do 2019 roku, Cosentino podtrzymuje swoje cele związane ze zrównoważonym rozwojem i tworzeniem miejsc pracy. W ramach tych celów spółka podejmie nowe inwestycje przewidziane w Planie, koncentrując się na projekcie transformacji cyfrowej, bezpieczeństwie i higienie pracy, automatyzacji i robotyzacji procesów produkcyjnych, a także swoim zaangażowaniu na rzecz innowacji i rozwoju nowych produktów oraz tworzenia nowej infrastruktury na całym świecie.


Previous article
Najlepsze europejskie studia kuchenne „Elite” odwiedzają Cosentino