Select your location
Internacional - Inglés

Cosentino Loyalty Partner

Cosentino Loyalty to program skierowany do pracowni kamieniarskich, nagradzający ich lojalność wobec Cosentino i oferujący im wyjątkowe korzyści.
Aby zostać Partnerem Loyalty Silver albo Loyalty Gold należy spełnić określone warunki związane ze sprzedażą naszych produktów. Jest to nagradzane korzyściami, takimi jak znaczące zniżki na produkty Cosentino, ekskluzywne promocje, albo zaproszenia na różne wydarzenia branżowe lub sportowe. Poznaj wszystkie szczegóły dotyczące Programu Loyalty.

Partnerzy Silver uzyskują priorytetowe traktowanie i indywidualną obsługę, a także dostęp do specjalnych promocji i innych korzyści. Aby wziąć udział w tym programie, należy spełnić następujące wymagania:.

9

Minimum 50% materiałów zakupionych przez Klienta w ciągu ostatnich 12 miesięcy to produkty Cosentino.

10

Klient weźmie udział w kursach szkoleniowych na temat obróbki materiałów Cosentino.

11

Klient stosuje produkty uzupełniające Cosentino.

12

Klient przedstawi listę studiów kuchennych, z którymi współpracuje.

13

Klient stosuje metody obróbki na mokro.

14

Klient oferuje obsługę posprzedażową.

Korzyści oferowane w ramach Programu Loyalty

15-80x80

EKSKLUZYWNE PROMOCJE
Osiągnij minimalną wielkość sprzedaży.

16-80x80

PRIORYTETOWA OBSŁUGA
Porady dla sklepów kuchennych, projektów i dużych klientów

17-80x80

WIZYTY DO FABRYKI VIP
Pierwszeństwo dla wizyt w centrali z klientami.

18-80x80

OBECNOŚĆ NA STRONIE INTERNETOWEJ
Umieszczenie na naszej stronie internetowej i akredytowanych listach obsługi klienta.

19-80x80

PREZENT POWITALNY
Prezent powitalny i Certyfikat Klienta Silver.

20-80x80

PIERWSZEŃSTWO OBSŁUGI
Priorytetowa obsługa zapytań.

Dodatkowo, będziesz otrzymywać zaproszenia na elitarne wydarzenia, na fora i rozmowy z ekspertami oraz ekskluzywne promocje. Nie przegap okazji i dołącz do tej grupy kamieniarzy. Wystarczy spełnić następujące wymagania:

21-80x80

Minimum 50% materiałów zakupionych przez Klienta w ciągu ostatnich 12 miesięcy to produkty Cosentino.

24-80x80

Klient weźmie udział w kursach szkoleniowych na temat obróbki materiałów Cosentino.

23-80x80

Klient stosuje produkty uzupełniające Cosentino.

25-80x80

Klient przedstawi listę studiów kuchennych, z którymi współpracuje.

26-80x80

Klient stosuje metody obróbki na mokro.

27-80x80

Klient oferuje obsługę posprzedażową.

28-80x80

Osiągnij minimalną wielkość sprzedaży.

Korzyści oferowane w ramach Programu Loyalty Gold

29-80x80

EKSKLUZYWNE PROMOCJE
Prezent powitalny – dostęp do promocji z rabatami na określone produkty i kolory.

30-80x80

PIERWSZEŃSTWO OBSŁUGI
Porady dla sklepów kuchennych, projektów i dużych klientów

31-80x80

WIZYTY DO FABRYKI VIP
Pierwszeństwo dla wizyt w centrali z klientami.

32-80x80

OBECNOŚĆ NA STRONIE INTERNETOWEJ
Umieszczenie na naszej stronie internetowej i akredytowanych listach obsługi klienta.

33-80x80

PREZENT POWITALNY
Prezent powitalny i Certyfikat Klienta Silver.

34-80x80

PIERWSZEŃSTWO OBSŁUGI
Priorytetowa obsługa zapytań.

35-80x80

ZAPROSZENIA NA WYDARZENIA
Zaproszenia na ekskluzywne wydarzenia

36-80x80

PANEL EKSPERTÓW
Udział w spotkaniach i forach opiniotwórczych Cosentino.Zgodnie z RODO dane użytkownika będą przechowywane w ewidencji znajdującej się w pieczy spółki COSENTINO, S.A. (zwanej dalej „COSENTINO”) w celu przetwarzania i zapewniania informacji na żądanie użytkownika. W związku z tym zgoda użytkownika stanowi podstawę prawną dla takiego przetwarzania. Dane użytkownika będą przechowywane przez pięć lat. Ponadto dane użytkownika mogą być wysyłane do spółek wchodzących w skład GRUPY COSENTINO (http://forms.cosentino.com/cosentino-group-subsidiaries/) zgodnie z wymaganiami rozwoju naszych stosunków handlowych z użytkownikiem lub na podstawie wniosku użytkownika o konkretny produkt lub usługę, w odpowiedzi na prawnie uzasadniony interes bądź do celów korporacyjnych. Niektóre spółki z GRUPY COSENTINO mogą być zlokalizowane w państwach trzecich, w tym w państwach, w których lokalne przepisy nie wymagają zapewnienia odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa podobnego do poziomu określonego przez hiszpańską Agencję Ochrony Danych.

Użytkownik może skorzystać z prawa do uzyskania dostępu, sprostowania, anulowania/usunięcia, sprzeciwu, ograniczenia przetwarzania i przenoszenia danych, zawiadamiając o tym na piśmie Ctra. Baza a Huércal – Overa, Km. 59 – 04860 Cantoria (Almería) lub wysyłając wiadomość e-mail do naszego inspektora ochrony danych na adres gdpr@cosentino.com i dołączając kserokopię swojego dowodu osobistego bądź jego odpowiednika, ze wskazaniem prawa, z którego użytkownik pragnie skorzystać. Ponadto, jeżeli użytkownik uważa, że przysługujące mu prawa wynikające z ochrony danych osobowych zostały naruszone, może złożyć skargę do hiszpańskiej Agencji Ochrony Danych (www.aepd.es).