| Cosentino Poland

Skontaktuj się z naszym zespołem

Jeśli pracujesz nad projektem lub po prostu chcesz poznać najnowsze trendy wśród naszych materiałów, skontaktuj się z naszym zespołem ekspertów. jesteśmy w pełni do Twojej dyspozycji - skontaktuj się z nami jeśli chcesz otrzymać próbki, informacje techniczne lub umówić się na spotkanie z przedstawicielem.

Wypełnij formularz, a nasz zespół skontaktuje się z TobąZgodnie z RODO dane użytkownika będą przechowywane w ewidencji znajdującej się w pieczy spółki COSENTINO, S.A. (zwanej dalej „COSENTINO”) w celu przetwarzania i zapewniania informacji na żądanie użytkownika. W związku z tym zgoda użytkownika stanowi podstawę prawną dla takiego przetwarzania. Dane użytkownika będą przechowywane przez pięć lat. Ponadto dane użytkownika mogą być wysyłane do spółek wchodzących w skład GRUPY COSENTINO (http://forms.cosentino.com/cosentino-group-subsidiaries/) zgodnie z wymaganiami rozwoju naszych stosunków handlowych z użytkownikiem lub na podstawie wniosku użytkownika o konkretny produkt lub usługę, w odpowiedzi na prawnie uzasadniony interes bądź do celów korporacyjnych. Niektóre spółki z GRUPY COSENTINO mogą być zlokalizowane w państwach trzecich, w tym w państwach, w których lokalne przepisy nie wymagają zapewnienia odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa podobnego do poziomu określonego przez hiszpańską Agencję Ochrony Danych.

Użytkownik może skorzystać z prawa do uzyskania dostępu, sprostowania, anulowania/usunięcia, sprzeciwu, ograniczenia przetwarzania i przenoszenia danych, zawiadamiając o tym na piśmie Ctra. Baza a Huércal – Overa, Km. 59 – 04860 Cantoria (Almería) lub wysyłając wiadomość e-mail do naszego inspektora ochrony danych na adres gdpr@cosentino.com i dołączając kserokopię swojego dowodu osobistego bądź jego odpowiednika, ze wskazaniem prawa, z którego użytkownik pragnie skorzystać. Ponadto, jeżeli użytkownik uważa, że przysługujące mu prawa wynikające z ochrony danych osobowych zostały naruszone, może złożyć skargę do hiszpańskiej Agencji Ochrony Danych (www.aepd.es).

Czy znasz C Magazine od Cosentino?

C Magazine to nasz wkład merytoryczny dla świata architektury.

Jest to publikacja, która zawiera najnowsze projekty i innowacje, które przyczyniają się do bardziej zrównoważonych środowiskowo rozwiązań. Jakość treści i spektakularne zdjęcia stanowią DNA tej inicjatywy.

Odkryj to

c-magazine-13