Select your location
Internacional - Inglés

Środowisko i ekologia – co oznaczają w Cosentino?

Nowości, Środowisko

Troska o środowisko – temat niezwykle ważny, a jednocześnie bardzo trudny i wymagający dla globalnych firm produkcyjnych. Jak dbać o biznes i jednocześnie minimalizować wpływ na otaczający nas świat? 

„Zrównoważony rozwój biznesu oznacza zaspokajanie potrzeb firmy bez odbierania przyszłym pokoleniom możliwości zaspokajania swoich własnych potrzeb.” – mówi Francisco Martinez-Cosentino Justo, Prezes Grupy Cosentino.

Gospodarka odpadami, oszczędność energii i wody, troska o powietrze – mamy świadomość, że globalna firma, która dystrybuuje swoje produkty do 116 krajów świata musi świadomie i odpowiedzialnie traktować wszystkie te obszary.

Odpady

Cosentino od lat już inwestuje znaczne środki, dążąc do osiągnięcia celu „zero waste” i śledząc zasadę Reduce, Reuse, Recycle. Strategia ta znajduje odzwierciedlenie w coraz większych ilościach ponownie wykorzystywanych odpadów i materiałów poddawanych recyklingowi – w ogromnej mierze przyczynia się do tego otwarty w 2018 roku własny zakład gospodarki odpadami zlokalizowany przy centrali Cosentino w Almerii.

 • 33% wszystkich odpadów z produkcji jest odzyskiwanych i przetwarzanych
 • 145 milionów m2 produktów – 17% całkowitej produkcji Cosentino powstało w 2019 r. z odzyskanych materiałów
 • 25 odcieni Dekton i 19 odcieni Silestone zawiera odzyskane lub pochodzące z recyklingu surowce
 • Odcienie Dekton Trilium i Dekton Radium zawierają w swoim składzie ok. 80% odzyskanych surowców.

Energia

Efektywność energetyczna to cel, który możemy osiągnąć głównie poprzez redukcję zużycia energii w procesach produkcyjnych. Dzięki wykorzystaniu najnowocześniejszych technologii i ciągłemu rozwojowi parku przemysłowego w centrali Cosentino, z roku na rok udaje nam się osiągać coraz lepsze rezultaty w tym zakresie.

 • 100% energii elektrycznej wykorzystywanej w centrali Cosentino w Almerii pochodzi z certyfikowanych odnawialnych źródeł
 • W porównaniu z rokiem 2018, zużycie elektryczności na każdy m2 produkowanych materiałów spadło o 8%
 • Systemy odzyskiwania energii w fabrykach Dekton pozwalają na oszczędność 12,45 GWh energii w ciągu roku

Woda

Woda ma szczególne znaczenie w okolicach parku przemysłowego Cosentino na południu Hiszpanii, ponieważ znajduje się on na terenach określonych jako półpustynia śródziemnomorska, która charakteryzuje się niewielką ilością wody i długimi okresami bez deszczu. To sprawia, że działania pozwalające jak najefektywniej wykorzystywać zasoby wodne stają się tutaj jeszcze bardziej istotne.

 • 99% wody wykorzystywanej w procesach produkcyjnych w HQ jest używane ponownie
 • 100% wody używanej do podlewania terenów zielonych parku technologicznego w Almerii pochodzi z recyklingu
 • 385m3 wody jest uzdatnianej codziennie w fabryce Cosentino w Almerii

Powietrze

Emisja gazów cieplarnianych generowanych przez działalność przemysłową ma niewątpliwie istotny wpływ na globalne ocieplenie i zmianę klimatu. Z tego względu Cosentino podejmuje szereg działań i inwestycji mających na celu stworzenie procesów i technologii, które pozwolą ograniczyć zanieczyszczenie powietrza.

Dzięki wszystkim inicjatywom mającym na celu redukcję emisji gazów cieplarnianych do atmosfery, w 2019 r. udało się ograniczyć ilość uwolnionego dwutlenku węgla o 15.512 ton:

 • system ponownego wykorzystania ciepła w fabryce Dekton (redukcja 4482t CO2 rocznie)
 • Inicjatywa Sustainable Mobility obejmująca wprowadzenie bardziej zrównoważonych metod transportu produktów na całym świecie (redukcja 5225t CO2 rocznie)
 • Znaczne ograniczenie transportu odpadów, dzięki założeniu własnego zakładu gospodarki odpadami (redukcja 2540t CO2 rocznie)
 • Wymiana oświetlenia w fabrykach Silestone na energooszczędną technologię LED (redukcja 1443t CO2 rocznie)

Aby zobrazować te oszczędności, same działania w ramach inicjatywy Sustainable Mobility pozwoliły zredukować taką ilość CO2, którą wyemitowałyby codzienne loty powrotne z Almerii do Los Angeles w ciągu… 12 lat.

Certyfikaty środowiskowe

Żadne wysiłki związane z ochroną środowiska realizowane przez globalne przedsiębiorstwo nie byłyby wiarygodne bez odpowiednich certyfikatów. Dzięki swoim intensywnym działaniom w tym zakresie, firma Cosentino uzyskała:

 • Certyfikaty EPD (Environmental Product Declaration) dla Silestone i Dekton – niezależny dokument badający wpływ na środowisko w całym cyklu życia produktu;
 • Greenguard – certyfikat gwarantujący to, że materiały utrzymują jakość powietrza i mogą być używane w pomieszczeniach zamkniętych;
 • ISO 14001 – norma potwierdzająca, że firma w pełni angażuje się w zarządzanie ryzykiem w związku z prowadzoną działalnością;
 • Certyfikacja LEED (Leadership in Energy and Environmental Design) – ocena organizacji US Green Building Council, która promuje zrównoważone podejście do prac budowlanych i designu.

 

Chcesz pobrać cały raport CSR Cosentino za 2019 rok? Kliknij TUTAJ

 

 

 

 

 


Previous article
5 pytań do... blogerki Kamili Sikory