Select your location
Internacional - Inglés

Cosentino publiserar sin CSR-rapport för 2019

News, Nyheter

Företaget har nu ytterligare förbättrat sina värden och gradering beträffande sysselsättning, miljökontroll, hälsa, säkerhet och innovation. Detta konsoliderar icke-finansiella aspekter av miljö-, socialt och företagsstyrningsarbete.

Ladda ner en pdf med Cosentinos “Corporate Social Responsibility” rapport 2019

Cosentino har återigen publicerat sin CSR-rapport, denna gång för 2019, så att alla intresserade parter kan ta reda på företagets resultat och vårt bidrag till Agenda 2030 Sustainable Development Goals (SDGs). Företaget har bidragit mer specifikt och väsentligt till 5 av de 17 sk. SDG:erna, de som är mest relaterade till verksamheten. Dokumentet innehåller den icke-finansiella informationsrapporten (NFIR). Något som bidrar med öppenhet till den här typen av dokument och det har utarbetats enligt informationskraven samt GRI-standardindikatorer (GRI: Global Reporting Initiative).

Anställning och utbildning: kvalitet, innovation och säkerhet

Det multinationella företaget befäster sin identitet som arbetsgivare och når upp till 4 785 anställda under 2019, varav 91% har ett permanent kontrakt. Denna siffra är 11% högre än året innan. Dessutom har ytterligare framsteg uppnåtts inom områdena jämlikhet och mångfald, med upp till 75 olika nationaliteter representerade bland de anställda. Antalet kvinnor i ledande befattningar nådde mer än 14%, varav 23% av arbetskraften var kvinnor, vilket visar ett uppriktigt engagemang för jämställdhet.

När det gäller hälsa och säkerhet fortsätter Cosentino att vara ett riktmärke inom riskförebyggande och arbetshälsa för både sina anställda och hela värdekedjan. År 2019 lyckades företaget sänka olycksfrekvensen på alla sina arbetsplatser med 17% jämfört med 2018. Företaget konsoliderade också sitt ”Seguridad por Rutinas”-program, ökade antalet interna träningstimmar med nästan 8%, höll 2.200 externa utbildningar och investerade 12,8 miljoner euro i säkerhetssystem för sina produktions- och bearbetningsanläggningar i Almería, Brasilien och USA.

Beträffande innovation och FoU, lanserade Cosentino nya produkter och innovativa lösningar som Dekton® Slim XGloss, Dekton® Grip+ antihalkbehandling samt Chromica och Liquid, nya kollektioner för sin ultrakompakt yta Dekton. Cosentinos totala investering på detta område under 2019 uppgick till 18,6 miljoner euro.

Hållbarhet och samhällsengagemang 

Cosentino ökade återvinningsgraden för avfall med 33% och producerade 1,45 miljoner m2 råskivor från återanvänt eller återvunnet material, vilket är cirka 20% av den totala produktionen. Tack vare mobilitetsinitiativ och energieffektivitets-projekt undviks dessutom utsläpp av mer än 15 000 ton koldioxid.

Detta engagemang för både planeten och miljön sträcker sig också till regionen och närliggande omgivningar där företaget verkar. År 2019 donerade Cosentino 1,1 miljoner euro till samhällets välfärd och fortsatte att förbättra utbildning av ungdomar genom de olika aktiviteter som genomförs via Eduarda Justo Foundation. På samma sätt har Cosentino fortsatt att stödja konst och kultur som sponsorer för Ibañez Cosentino Art Foundation.

Enligt María del Mar Martínez-Cosentino Ramos, styrelseledamot och ordförande för CSR-kommittén, ”Detta dokument är en källa till stolthet för hela organisationen eftersom det på ett öppet och offentligt sätt visar inte bara vårt engagemang för SDG, utan också det gemensamma och effektiva arbetet från alla företagets avdelningar för att möta båda den Icke-Finansiella Informationsförklaringen samt indikatorerna för Global Reporting Initiative. Och det bekräftar utan tvekan det korrekta genomförandet av vår miljöpolitik, sociala regler och styraning som formar vår hållbara affärsmodell.”

Cosentino publiserar sin CSR-rapport för 2019


Previous article
Fjärde numret av tidningen C-Top ute nu!