Select your location
Internacional - Inglés

Hur du minskar ditt matavfall effektivt samt tar hand om miljön

News, Nyheter

Låt oss använda den här tiden hemma för att förbättra våra återvinningsvanor och vårda miljön.

I Europa genererar vi cirka 200 kilo avfall per person per år. Nu mer än någonsin borde vi arbeta tillsammans för att minska avfallet, inklusive matavfall. Här är några tips från vårt Silestone Institute, en internationell plattform för forskning.

The Silestone Institute rekommenderar:

De uttrycken inom ekologi: minska, återanvänd och återvinn:

  1. Minska konsumtionen av produkter för att hjälpa till att bevara naturresurserna och samtidigt minska miljöföroreningen.
  2. Återanvänd produkter när det är möjligt.
  3. Återvinn avfallsmaterial som kan bearbetas och göras till nya produkter, detta hjälper till att minska föroreningar och ger den ursprungliga produkten ett nytt syfte.

Tips för att återvinna matavfall:

Kom ihåg att korrekt separera avfallet för dess återvinning. För detta måste vi vara noggranna hur och vad vi separerar samt vart vi måste deponera varje produkt, det finns väl inget så trist som avfall slängt runt och kring avfallscontainrar.

  • Var uppmärksam på utgångsdatum för livsmedel så att du kan konsumera de livsmedel som är på väg att löpa ut först.
  • Servera bara mindre portioner av maten som vi ska äta så att man kan ta om -allt för att undvika överskott av matavfall.
  • Försök att köpa mat med lång hållbarhet, men var medveten om att inte lagra för mycket av en produkt.
  • Skapa gärna nya och varierade rätter, för att få ut det mesta av maten som redan finns i ditt kylskåp och därför undvika avfall.
Köket är det område i huset som genererar mest avfall, därför måste vi bli mer och mer medvetna om vikten av att inte slösa bort mat genom att göra ansvarsfulla inköp och göra ansträngningar för att återanvända material.

Mindre avfall, mer återanvändning och mindre föroreningar.

#IStayinthekitchen #stannahemma #staysafe


Previous article
Laga hälsosammare mat med fördelen hos säsongsbaserade råvaror