Select your location
Internacional - Inglés

Cosentino firar “the Environment Week”

News, Nyheter

Cosentinokoncernen driver för närvarande igenom den andra upplagan av sin ”Miljövecka”, både ett internt och externt aktivitetsprogram för firandet av Världsmiljödagen fredagen den ​​5e juni.

Cosentino Group har under de senaste åren blivit en föregångare som sätter nya standards inom sin sektor gällandes hållbarhetsfrågor och investerar avsevärt i tillgångar relaterade till miljön samt i åtagandet med resurshanteringsprojekt. I enlighet med detta åtagande har Cosentino under dessa dagar organiserat ett andra kapitel i sin ”Miljövecka”, både ett internt och externt aktivitetsprogram för att fira Världsmiljödagen fredagen den ​​5e juni. Under den officiella parollen “Time for Nature” är initiativ som är särskilt värda att nämna den interna idétävlingen “Zero Footprint”, för att bidra till företagets strategi för minskning av koldioxidavtryck, eller initiativet “Plantera ditt eget träd”.

2019, var ett nytt affärsår med viktiga framsteg inom miljöhållbarhet

Företaget fortsätter sin resa med spetskompetens som sätter de högsta standarderna när det gäller kvalitet och respekt för miljön. Cosentino försöker också gå utöver förväntningar, identifiera och avhjälpa den huvudsakliga direkta och indirekta inverkan som dess verksamhet har. Detta har varit ytterligare ett år där dessa initiativ har översatts till att uppnå optimala hållbarhetsmarkörer. Till exempel ökade Cosentino förra året sin avfallsåtervinningsgrad med 33% och producerade 1,45 miljoner m2 kartonger som innehöll sparat eller återvunnet material, vilket utgör cirka 20% av den totala tillverkningen.

Dessutom har företaget uppnått en minskning med 8% i sin kWh energiförbrukning per m2 producerad blandning, vilket har förbättrat energieffektiviteten hos processer vid industriparken i spanska Cantoria och behållit en förbrukning av elektrisk energi som är certifierad som 100% förnybar. Till detta, gällandes vattenprocesser är uppfyllande av målet för ”noll avfall” av industrivatten nått. Slutligen, 2019, undgick Cosentino utsläpp av över 15 000 ton CO2, tack vare dess rörlighet och energieffektivitetsinitiativ, inklusive nya värmeåtervinningssystem och förbättring av fabriksmaskiner.

Enligt Antonio Urdiales, miljöchef hos Cosentino-gruppen, “är det uppenbart att den kris som genereras av Covid-19 orsakar ännu omätbar skada när det gäller dess omfattning, men det öppnar också aldrig tidigare liknande möjligheter. Det verkar finnas allt större samförstånd kring idén att vi inte bara behöver aktivera ekonomin utan också använda nuvarande omständigheter för att omstrukturera systemet och driva vår aktivitet med ett mer socialt och miljömässigt samvete. På Cosentino har vi stöttat denna vision länge och ökat våra investeringar år för år för att skapa grunden för en företagsmodell som verkligen är hållbar över tid. En del av denna medvetenhet, som finns i vårt DNA och vårt företagsmål, grundar sig på initiativet med miljöveckan, där alla anställda engagerar sig och också bidrar med sina idéer för att förbättra våra resultat och våra åtgärder på detta område. ”

Press release på Engelska_Cosentino shows its commitment to sustainability and Circular EconomyPrevious article
Köket är som ett ekosystem som kan användas för att förbättra vår hälsa