Select your location
Internacional - Inglés

Cosentino öppnar tre nya anläggningar i Turkiet

Nyheter

De nya anläggningarna ligger i städerna Istanbul, Ankara och Izmir och har en sammanlagd yta på 3 150m2. Sedan 2009 har Cosentinokoncernen verkat i Turkiet via en exklusiv distributör. Nu kommer företaget att expandera i landet tack vare de tre nya anläggningarna.

Med en förväntad försäljning på 2 miljoner euro i Turkiet i år kommer företaget nästan dubbla siffran och nå 3,5 miljoner 2015. Prognosen för hela koncernen är en total försäljning på 575 miljoner euro, vilket skulle innebära en ökning med 16 procent jämfört med omsättningen 2013 som uppgick till 488 miljoner.

Cosentino distribuerar sina produkter i över 80 länder med egna anläggningar i över 20 av dem. 90 procent av koncernens omsättning genereras på internationella marknader.

for download click image

Previous article
Fånga betongtrenden med Dekton® Strato