Select your location
Internacional - Inglés

Cosentinokoncernen avslutar år 2015 med en förväntad omsättning på 715 miljoner euro

Nyheter

Cosentinokoncernen, världsledande inom produktion av innovativa ytor för arkitektur och design håller just nu sin årliga strategiska konferens i den spanska byn Olula del Rio. Över 90 styrelseledamöter i företaget som representerar över 25 länder har samlats under temat ”Föregå med gott exempel”. Under konferensen diskuteras bland annat chefers och mellanchefers betydelse och vikten av hanteringen av kompetens och mångfald. Det sistnämnda blir allt viktigare eftersom Cosentino sysselsätter över 3 300 personer med 44 nationaliteter runt om i världen. Ytterligare en viktig aspekt är ledning och finansiell tillsyn.  Eftersom koncernen är närvarande på flera marknader runt om i världen krävs en grundlig kontroll av valutakursförändringar.

2015 har varit ett lyckat år med 685 nya medarbetare runt om i världen, inklusive över 200 i Spanien. Koncernen har öppnat över tio Cosentino Centers, två nya Cosentino City och integrerat en stor kanadensisk distributörsverksamhet. Koncernen har nu över 100 egna logistik- och kommersiella anläggningar runt om i världen.

Koncernens beräknade konsoliderade omsättning för 2015 ligger på 715 miljoner euro, vilket indikeraren tillväxt på 20 procent jämfört med 2014. Under konferensen har även Cosentinos strategiska plan 2016-2018 under ledning av Francisco Martínez-Cosentino diskuterats. Planen kommer att offentliggöras i början av nästa år.

Under konferensen har även granitens betydelse lyfts fram. Cosentino håller just nu på att expandera sin fabrik i den brasilianska byn Vitória med nya byggnader och installationer av maskiner som kommer att fördubbla produktionen av granit för vidare export till hela världen.

– Dessa möten är mycket betydelsefulla eftersom de visar att vi uppnår hög grad av professionalism i företaget, en ordnad förvaltning och en inkluderande policy. Det  är viktigt för att fortsätta växa på ett hållbart sätt. Genom att på bara ett år ha anställt nästa 700 personer har vi nu nytt humankapital. Detta sätter oss i en position, där vi tillsammans med våra partners och kunder, kan fortsätta att leda branschen och bemöta nya kortsiktiga utmaningar och investeringar, säger Francisco Martínez-Cosentino, koncernchef.

– Hela ledningens åtagande vad gäller säkerhet och förbättrade arbetsmetoder på företagets arbetsplatser såväl som i resten av värdekedjan är en grundläggande aspekt.  En stor del av vår senaste investering liggeri tillväxt i det kommersiella nätverket och ständig uppdatering av alla våra fabriker med den senaste och bästa tekniken, fortsätter Francisco Martínez-Cosentino.


Previous article
Cosentinokoncernen köper sin kanadensiska distributör