Select your location
Internacional - Inglés

Cosentinokoncernen, det första företaget i världen som erhåller certifikatet ISO 20400:2017

Nyheter

Cosentino är det första företaget, både i sin sektor samt världsomspännande som erhållit certifikatet ISO 20400:2017 i enlighet med riktlinjerna från Internationella federationen för inköp och leveranshantering (IFPSM). IFPSM är en gruppering av 48 inköps- och leveranshanteringsföreningar från hela världen.

Detta certifikat kopplas till ansvarsfull ledning och strikta principer för hållbarhet hos inköpsavdelningen för detta spanska företag. För hela dess område där företaget utövar sitt inflytande, både på hemmamarknad och internationellt.

ISO 20400:2017 är den senaste utvecklingen utav UNE 15896:2015, också känd som den ‘Europeiska inköpsstandarden’, som grundades 2007 med målet att föra samman de bästa affärsmetoderna och ge en guide för att hjälpa alla inköpsavdelningar att leda sina företag till excellens. ISO20400:2017 gällandes hållbara inköp skapades 2017 och syftar till att belysa och fastställa bidraget Inköpsavdelningen gör till regelverket för hållbarhet och företagens sociala ansvar. Detta görs genom att kräva att sådana regler tillämpas både internt i företaget och av dess leverantörer och kunder.

Cosentino kunde få denna certifiering som är giltig i tre år med årliga förnyelse. Detta enligt vad som anges utav spanska associationen för professionella inköp (AERCE), och baserat på de riktlinjer som fastställts av federationen för inköp och leveranshantering (IFPSM). Dessa enheter stöder därför Cosentinos åtagande till hållbar och effektiv förvaltning. Det skapar ett mervärde både för dess direkta värdekedja och för samhället som helhet.

På samma sätt bekräftar denna certifiering god praxis och spetskompetens i företagets verksamhet inom detta område och dess övriga påverkansområden: kommersiellt, finansiellt, verksamhetsmässigt, kring personalresurser och arbetsmiljö etc.

För Julio Martín, Global vice ordförande för Inköp på Cosentinokoncernen, “det är en källa till stolthet att återigen vara pionjärer och branschledare; i detta fall genom att uppnå denna certifiering i enlighet med ISO Guide 20400: 2017 för hållbara inköp. Denna milstolpe återspeglar vår process med kontinuerlig förbättring och vårt arbete för att stärka Cosentinos inköpsfunktion. Avdelningens strategi är helt i linje med företagets övergripande strategi, vilket har lett till att vi återigen erkänns inom så viktiga områden som etik, hållbarhet och ansvar.”

Sist men inte minst bör det påpekas att denna prestation utav den spanska multinationella koncernen är ett tillägg till andra nyligen mottagna erkännanden. Ett som erhölls i år av avdelningens högsta verkställande direktör, Julio Martín, är “IFPSM Garner Thémoin Award”, den mest prestigefull internationella utmärkelsen i sektorn, och första gången någonsin som en spansk verkställande direktör har fått denna utmärkelsen.

Förra året gav AERCE Cosentino priset “inköpsdiamanten” (El Diamante de la Compra) för sitt engagemang för innovation och digital transformation.

För att ladda ned press release på engelska klicka här: PR_Cosentino first company in the world to obtain ISO 20400-2017


Previous article
Cosentino, en investering för framtiden