Select your location
Internacional - Inglés

Cosentinokoncernen expanderar ytterligare i Nordamerika

Nyheter

for download click image

Det multinationella företaget har redan öppnat ytterligare tre nya center under 2016, belägna i Portland, New Jersey och New Orleans. Därmed uppgår nu  antalet integrerade logistikanläggningar i regionen till 39, varav 35 i USA och 4 i Kanada. 

De nyöppnade centerna innebär att Cosentino har täckt in ytterligare tre stater i USA (Oregon, New Jersey och Louisiana), vilket gör att företaget nu är närvarande i 22 av 50 delstater.

Cosentino kommer i år dessutom att öppna två nya showrooms så kallade City Centers, i Montreal, Kanada, och i San Francisco, USA, utöver de som redan finns i New York och Toronto.


Previous article
Cosentino Group värd för stormöte i Almeria för europeiska guldkunder