Select your location
Internacional - Inglés

Cosentinokoncernen höjer standarden i naturstensbranschen

Nyheter

Cosentinokoncernen är glada över att kunna berätta att industrikomplexet Cosentino Latina, beläget i Vitória (Brasilien), år 2018 har arbetat med TFT för att säkerställa att deras verksamheter ligger i linje med Nivå 1 av TFT:s respektriktlinjer för utvinningsplatser. TFT (The forest Trust) är en ideell organisation som hjälper företag i den privata sektorn att förvandla sina leveranskedjor för att gynna människor och natur.

För Cosentinokoncernen är det en viktig prioritering att säkerställa att de råmaterial som används i deras produkter utvinns enligt de strängaste kvalitetsstandarderna samtidigt som miljön och de mänskliga rättigheterna respekteras.

Med detta i åtanke lanserade Cosentino år 2016 sitt projekt ”Natural Stone Commitment by Cosentino” som förespråkar utvinning och tillverkning av natursten på ett miljövänligt sätt samt höjer levnadsstandarden för de som arbetar i stenbrotten och på naturstensfabrikerna. Sedan dess har Cosentinokoncernen tillsammans med TFT besökt Cosentinos bearbetningsenhet i Latina Vitoria (Brasilien), några av de största stenbrotten som Cosentino arbetar med i Brasilien och bearbetningsfabriken Rainbow Stone (Indien) för att säkerställa att målen i ”Natural Stone Commitment by Cosentino” uppnås.

Det huvudsakliga syftet med “Natural Stone Commitment by Cosentino”-projektet är att arbeta över tid med vår leveranskedja för att uppmuntra att standarder för mänskliga rättigheter och arbetsrätt respekteras och förbättras. Detta inkluderar:

 • … Inget barnarbete används.
 • … Inget tvångsarbete eller skuldslaveri förekommer.
 • … Etiska kriterier är inkluderade i alla anställningsförfaranden.
 • … Arbetares hälsa och säkerhet skyddas.
 • … Alla arbetare får ett anställningsavtal.
 • … Löner följer nationella föreskrifter och lever upp till den interprofessionella minimilönen.
 • … Arbetstider inte är orimliga och att de lever upp till de juridiska kraven.
 • … Mångfald bland arbetskraft respekteras.
 • … Nolltolerans mot trakasserier och övergrepp.
 • … Alla arbetare har tillgång till juridiskt stöd.
 • … Eventuellt boende som tillhandahålls för arbetare är säkert och sanitärt.
 • … Principerna om organisationsfrihet och kollektiva avtalsförhandlingar upprätthålls

Tack vare projektet ”Natural Stone Commitment by Cosentino” under 2018 har Cosentinos industrikomplex Cosentino Latina Vitoria i Brasilien visat att deras verksamheter är i linje med nivå 1 i TFT:s riktlinjer för utvinningsplatser. Cosentino Latina Vitoria är den specialiserade fabrik som skapar Sensa by Cosentino®, utbudet av granit och kvartsiter med speciellt skydd mot fläckar. På anläggningarna som täcker mer än 65 000 m2 finns det senaste inom teknisk utrustning och tillverkningsprocesserna inom naturstenssektorn är skonsamma för naturen. Cosentino Latina Vitoria har en daglig produktionskapacitet på mer än 2 500 m2 av Sensa by Cosentino®-skivor och är för närvarande den ledande exportören av natursten i hela Brasilien.

Under 2018 har även den indiska naturstensleverantören Rainbow Stone Ltd, tack vare stödet från Cosentinokoncernen, visat att deras verksamheter är i linje med nivå 1 i TFT:s riktlinjer för utvinningsplatser. Förra månaden besökte Siva Reddy och Tomas Alonso, som är VD respektive försäljningschef på Rainbow Stone Ltd, Cosentinos huvudkontor i Cantoria, Almeria. De välkomnades av Santiago Alfonso, kommunikations- och marknadsföringschef, Valentín Tijeras, innovations- och produktchef, José Simón, Inköpschef för natursten, och Manuela Marín, produktchef för Sensa by Cosentino®.

Ladda ner pressreleasen här


Previous article
Bromo och Milar, den renaste formen av inspiration och personlighet hos Dekton® by Cosentino