Select your location
Internacional - Inglés

Cosentinokoncernen lägger sin tilltro på innovation för att bidra till Spaniens handlingsplan gällandes Agenda 2030

Nyheter

Ladda ner Cosentino 2017 Corporate Social Responsibility Report

Cosentinokoncernen är starkt engagerade i Agenda 2030 för hållbar utveckling som inrättats av FN. Det spanska företaget, världsledande inom produktion och distribution av innovativa ytor för arkitektur- och designvärlden, presenterade sin 2017 års Corporate Social Responsibility (CSR) rapport om företagets sociala ansvar som innehåller dess sociala och miljömässiga åtaganden inom ramen för målen för hållbar utveckling. Genom detta dokument presenterar Cosentino sina prestationer samt åtaganden att genomföra handlingsplanen för Agenda 2030, som Spanien presenterade för FN i går onsdagen den 18e juli.

”Spanien presenterade ett ambitiöst projekt som kräver ett bidrag från varje person och institution. Cosentino är medvetna om att dess ledarskap också innebär en skyldighet att bana väg mot hållbarhet”, säger Santiago Alfonso, Cosentinokoncernens direktör för marknadsföring och kommunikation. ”Cosentino kommer att kunna driva genomförandet av agendan genom att lägga till vår prestation i strategiska mål för vår verksamhet, såsom hälsa (SDG 3), kvalitetsutbildning (SDG 4), anständigt arbete (SDG 8), innovation (SDG 9) och ansvarsfull produktion (SDG 12)”, lade direktören till.

Hållbar innovation mot en cirkulär ekonomi

Cosentino fortsätter att tro på innovation (SDG 9) som en viktig drivkraft för hållbar utveckling. Under 2017 ökade investeringarna i FoU med 30% över nivåerna år 2016 och uppgick till 22,5 miljoner euro. Under 2018 kommer Cosentino fortsätta att göra framsteg för att uppnå detta mål genom byggandet av ett nytt FoU-centrum på Cantoria Industrial Park i Andalusien, Almería.

En del av denna innovationsinsats har varit inriktad på att genomföra Cosentinos satsning på hållbar produktion och cirkulär ekonomi, i linje med sitt strategiska engagemang för SDG 12, ansvarsfull konsumtion och produktion. Miljövänliga produkter, som använder avfall från produktionsprocessen i sin sammansättning, är ett exempel på detta åtagande. Under 2017 producerade Cosentino 1,2 miljoner kvadratmeter råskivor med återvunnet material, vilket motsvarade 19% av den totala produktionen, jämfört med 9% år 2016. Dessutom lanserade Cosentino färgen Radium på marknaden förra året. Denna ultrakompakta ytfärg från Dekton® görs med 80% återvunnet material.

I detta avseende har Cosentino ännu en gång använt innovation för att kunna utvecklas mot en modell av cirkulär ekonomi. Den 16e juli meddelade företaget det nära förestående öppnandet av egen avfallshanteringsanläggning (WMF), för vilken en total investering på över 2 miljoner euro gjorts. Denna anläggning kommer att behandla och optimera det avfall som genereras av det multinationella företaget i sina produktionsprocesser.

Öka sysselsättningen, mångfalden och säkerheten – nycklarna till framgång

Det multinationella företaget fortsätter att tro på den ihållande ökningen av sysselsättning som har kännetecknat de senaste åren. Företaget nådde en siffra på 3.975 anställda under 2017. Dessutom fortsätter Cosentino att avancera i sina ansträngningar att skapa mångfald och jämställdhet för sina anställda. Andelen kvinnor i ledande positioner ökade till 14.75% 2017, fördjupande företagets engagemang för jämställdhet som anges i SDG 5 av Agenda 2030.

Cosentino är engagerade i kvalitetsarbete (SDG 8), med särskild uppmärksamhet på skapandet av säkra arbetsplatser för hela värdekedjan. Företaget lyckades minska olycksfrekvensen för alla sina arbetsplatser i Iberia, och i dess bearbetningsverkstäder i USA. Förra året investerade Cosentino mer än 3 miljoner euro på säkerhetssystem för sina amerikanska anläggningar, förutom de 26,5 miljoner euro som investerats under de senaste fem åren, främst i de åtgärder som tillämpas på produktions- och omvandlingsanläggningarna i Almería, Brasilien och USA. Denna siffra stiger till en total investering för hälsa och säkerhet på 100 miljoner euro under de senaste två decennierna.

Åtagande för talang och kvalitetsutbildning

Cosentinos satsning på kvalitetsutbildning (SDG 4) genomförs huvudsakligen genom Eduarda Justo Foundation, som inrättades 2006 för att främja ekonomisk, social, pedagogisk och kulturell utveckling i Cosentinos lokalområde.

Det multinationella företaget tror också på potentialen i konst och kultur för att utveckla talang hos människor. Ett landmärke 2017 var Cosentinos samarbete i skapandet av det första museet tillägnat den spanska fotografen, Carlos Pérez Siquier, född i Almería. Beläget i Olula del Río, i provinsen Almería, var detta utrymme mottagare av mer än 300 000 euro.

Som en del av sitt sociala engagemang för välbefinnandet hos invånarna i företagets lokalområde, ökade Cosentino sina donationer till sociala initiativ som genomförs i Spanien, Brasilien och USA med 31%. Totalt 1,3 miljoner euro gavs i donationer.

Agenda 2030 för hållbar utveckling undertecknades av 193 länder vid FN:s generalförsamling i september 2015. Dess 17 SDGs och 169 mål kombineras med Addis Abeba åtgärdsagendan för finansiering och utveckling och Parisavtalet om klimatförändringar för att uppmana globala åtgärder som gör att vi kan möta de sociala, ekonomiska, politiska och miljömässiga utmaningarna vi står inför som ett samhälle.

Ladda ned pressrelease här


Previous article
Tidningen C Magazine- allt inom arkitektur finns nu tillgänglig att läsa online