Select your location
Internacional - Inglés

Cosentinokoncernen och teknikcentret för marmor-, sten- och material arbetar tillsammans för ett nationellt olycksförebyggande träningsprogram för stenbearbetningsindustrin

Nyheter

Programmet kommer att omfatta hela landet under maj, juni och juli med mer än 30 fria träningsdagar i nästan alla spanska provinser. Målet med detta initiativ, med stöd av Stone Cluster, är att stödja olycksförebyggande och skydd av arbetstagare mot tex. kemiska ämnen i sten- och kompositskärnings- och bearbetningsverkstäder i hela Spanien.

Cosentinokoncernen, det spanska världsledande företaget inom produktion och distribution av innovativa ytor för arkitektur och design samt  marmor-, sten- och materialteknikcentret (CTM) ska starta ett nationellt utbildningsprogram för förebyggande av olyckor och uppmuntran till säkra och hälsosamma arbetsförhållanden som riktar sig till natursten och kvartskompositens transformations- och bearbetningssektor i maj. Detta intensiva program främjas av Stone Cluster, en spansk branschorganisation för företag som är involverade i utvinning av natursten, bearbetning och tillhörande aktiviteter. Det har certifierats av Statens ministerium för energi, turism och den digitala agendan (MINETAD), som finansierar projektet.

Programmet kommer att täcka hela landet under maj, juni och juli med mer än 30 träningsdagar, som kommer att hållas i nästan alla spanska provinser. För att främja korrekt förebyggande av olyckshändelser och skydd av arbetstagare mot exponering för kemiska ämnen i stenbearbetningsverkstäder riktas dessa träningsdagar ? som är helt gratis och innehåller både praktisk och teoretiskt material ? till ägare och arbetstagare vid sten- och kvartstillskärarverkstäder över hela Spanien. Varje träningspass kommer att ha ett begränsat antal platser, som kommer att fördelas på ”först till kvarn”-principen tills den maximala kapaciteten (20 personer) nås. Deltagarna kommer att få ett officiellt examensbevis för att slutföra träningen, certifierad av det sk Natural Stone Cluster och statssekretariatet för Energi. Utbildningsdagarna kommer också att övervakas av en Provinsiell under-delegation eller delegation för den relevanta autonoma gemenskapen.

Detta initiativ syftar till att på ett specialiserat och holistiskt sätt uppmuntra utbildning av bransch-arbetare i enlighet med gällande lagstiftning. I synnerhet fokuserar den på information som måste lämnas om exponering för kemiska ämnen och potentiellt cancerframkallande ämnen som anges i gällande rättsliga föreskrifter om arbetarhälsa och säkerhet. Programmet kommer också att inriktas på lämpliga förebyggande åtgärder som ska vidtas mot exponering för damm och respirerande kristallin kiseldioxid. Allt detta har det slutgiltiga gemensamma målet att öka sektorns konkurrenskraft genom bästa praxis och samarbete.

Cosentinokoncernen kommer att spela en nyckelroll i detta program, eftersom de flesta träningsdagarna kommer att hållas vid dess 18 centra i Spanien. Inledande sessioner kommer att hållas vid bolagets huvudkontor i Cantoria, Almeria. Dessutom kommer det att ge metoden från sina egna sk. ?Training Classes? -projekt för stenproducenter, som det har använt i åratal både i Spanien och internationellt. Det nya Cosentino-samarbetet är en del av företagets roll som ledande inom branschen och det permanenta engagemanget för olycksförebyggande och arbetsplatsskydd, både på egna fabriker och anläggningar och externt med kunder, partners och leverantörer. Koncernen har också gått med i andra nuvarande initiativ. Dessa inkluderar exempelvis dess aktiva samarbete med PISA-planen som främjas av Andalusiens regering. Som en av pelarna i företagets verksamhet från början har detta engagemang för arbetshälsa och säkerhet också återspeglas i företagest stabila satsning på investeringar, vilket allokerar en viss procentandel av vinsten varje år för att utveckla och leda aktiva politikområden på detta område. Under de senaste fem åren har Cosentino investerat 26,5 miljoner euro i projekt relaterade till arbetsmiljö, främst i åtgärder som vidtas vid produktions- och omvandlingsanläggningarna i Almeria, Brasilien och USA. Denna siffra ger sina totala investeringar i hälsa och säkerhet till 100 miljoner euro under de senaste två decennierna.

I relation till detta har Marmor-, sten- och materialteknikcentret (CTM) arbetat med ett antal säkerhetsrelaterade insatser, både inhemska och internationella, som syftar till att förbättra arbetsvillkoren genom att stärka anställbarhet och professionalism, uppmuntra till kontinuerlig förbättring inom områdena arbetsmiljö, konkurrenskraft, välbefinnande och produktivitet. Dess arbete inom detta område stöds av en grupp forskare, som består av läkare och ingenjörer med olika grader och kvalifikationer inom arbetarskydd för korrekt bedömning, anmälan, utbildning och genomförande av unika uppgifter. Resultaten kan ses i en rad viktiga siffror: CTM har under senare år utbildat över 5000 personer över hela landet på detta område, utarbetat expertrapporter om arbetsplatsolyckor, genomfört mer än tre europeiska projekt och 30 nationella projekt, deltagit i mer än 20 provinsiella projekt, producerat över 100 publikationer, deltagit i alla typer av nationella och internationella konferenser, vunnit ett pris för bästa arbetssäkerhetsforskningsgruppen och utvecklar för närvarande en andra version av en patenterad uppfinning som gör det möjligt att identifiera faror i realtid och stora datametoder som används för att samla in och utnyttja data. Slutligen arbetar CTM tillsammans med företag för att lösa specifika problem. Personlig uppmärksamhet, teknisk rigör och fullständig tillfredsställelse är grunden till det arbete som byggs år efter år, vilket gör centrumet till ledande inom stenbranschen och relaterade industrier. (Mer information om de senaste projekten finns på http://ctmarmol.es/fondodocumental.aspx )

Ladda ner pressrelease här


Previous article
Cosentinokoncernens konvent för distributörer från Asien-Stillahavsområdet