Select your location
Internacional - Inglés

Cosentinokoncernen rapporterar starka resultat 2020

News, Nyheter

Cosentinos strategi, motståndskraft och anpassningsförmåga spelade en nyckelroll för att på ett säkert sätt hantera utmaningarna under det senaste året.
Företagets affärsmodell gjorde det också möjligt att möta de förändrade behoven hos sina kunder och partners runt om i världen till följd av pandemin.

Cosentino Group har stärkt sin affärsmodell 2020 tack vare sitt engagemang för hållbar innovation, humankapital, dess internationella närvaro och den digitala omvandlingen av organisationen. Tack vare dessa faktorer nådde det multinationella företaget en omsättning på 1,078 miljarder euro (1,11 miljarder euro 2019).

Å andra sidan uppgick EBITDA vid årsskiftet till 214 miljoner euro inklusive förändringar i IFRS 16-reglerna. Exklusive dessa justeringar skulle EBITDA uppgå till 176 miljoner euro. I båda fallen en rekordsiffra i företagets historia. Koncernens nettovinst uppnådde förra året 65,3 miljoner euro.

INVESTMENTS IN INNOVATION AND SUSTAINABILITY

Trots den globala krisen orsakad av COVID-19 har Cosentino gjort de planerade investeringarna i produktutveckling och inom industri- och miljöledning, som alla kännetecknas av en hög grad av hållbarhet och en långsiktig vision. År 2020 var företagets totala investering nära 120 miljoner euro.

På den industriella sidan har produktionskapaciteten för Silestone® ökat med nästan 30%, produktionsanläggningar har automatiserats och digitaliserats samt att ny utveckling inom FoU har lett till så viktiga innovationer som den banbrytande HybriQ+ -tekniken. Produktionen och miljöeffektiviteten för Dekton® –anläggningen har också ökats, vilket resulterade i att den klassificerades som en koldioxidneutral produkt förra året, och även varumärkets hittills största färglansering någonsin.

ANSTÄLLDA OCH DIGITALISERING

Cosentino har bibehållit sitt engagemang för kvalitet för de anställda och befäster sin position som ett arbetsgivarvarumärke. I slutet av 2020 hade företaget 4 740 anställda, varav mer än 2 600 var baserade i Spanien. Dessutom ökade företaget antalet fasta kontrakt/anställningar till 93% och dess personal bestod av personer från 76 olika nationaliteter.

INTERNATIONELL EXPANSION

Koncernen fortsätter sin internationella expansion genom investeringar i egna tillgångar, till exempel öppningen förra året av nya “Centers” i Ottawa och Winnipeg i Kanada, och Rio de Janeiro i Brasilien, och utbyggnaden av dess logistiknätverk med en ny Hub på USA: s västkust.

Med dessa nya öppningar stängde koncernen 2020 med totalt 142 affärs- och försäljningsenheter fördelade på fem kontinenter. Denna siffra är uppdelad i 118 ”Centers”, 15 ”City Centers”, 4 distributionsnav (3 i USA och 1 i Australien) och 5 logistikoperatörer. Förutom dessa anläggningar har företaget 12 produktionsanläggningar i USA.

EN_PR_Financial_Results_CosentinoGoup_2020_def


Previous article
Cosentino bekräftar sitt åtagande i att skydda planeten via partnerskap med miljöföreningen Sustenta