Select your location
Internacional - Inglés

Cosentinokoncernen sätter flera rekord under 2017 med bl.a. 901 miljoner euro i intäkter

Nyheter

Cosentinokoncernen sätter flera rekord under 2017 med bl.a. 901 miljoner euro i intäkter, 128 miljoner euro i EBITDA och 57 miljoner euro i årets resultat.

Cosentinokoncernen, den spanska världsledaren inom produktion och distribution av innovativa ytor för arkitektur och design, fortsätter att stärka sin ekonomiska och finansiella ställning samt dess engagemang för hållbar tillväxt baserat på innovation, ny teknik och effektiv förvaltning.

Resultat och nyckeltal från räkenskapsåret 2017

Företaget avslutade räkenskapsåret 2017 med konsoliderade intäkter på 901 miljoner euro, vilket motsvarar en ökning med mer än 8 % år 2016, en siffra som påverkas negativt av avskrivningen på försäljningsinkomsten mot euron. I jämförbara termer (med en reglerad växelkurs), var denna siffra 10 %, vilket markerade stark tillväxt på vissa marknader, inklusive Europa ( 20 %) och Spanien/Portugal ( 12 %).

I termer av rörelseresultat, uppgick företagets EBITDA senaste räkenskapsåret till 128 miljoner euro, eller en ökning med 10 %. Förändringar i växelkursen hade en stark negativ inverkan på denna siffra; relativt sett, denna effekt var ännu mer uttalad här än för de försäljningssiffror som nämns ovan. Med reglerade siffror, var den relativa tillväxten 2016 19 %. Denna ökning av lönsamheten orsakades av absorptionen av fasta kostnader, vilket ledde till en ökning av koncernens intäkter ( 10 %).

 

Redovisningssiffran med den mest uttalade förbättringen under det senaste räkenskapsåret var nettovinsten, som uppgick till 57 miljoner euro, eller en ökning på 33 % mot 2016. Detta berodde på mycket starka finansiella resultat samt den ekonomiska täckningen som tillhandahålls av växelkursriskhanteringspolicyn, som mildrade den negativa effekten som tidigare nämnts i EBITDA-fallet.

Investeringsplan 2016-2019

Företaget har redan investerat något mindre än 200 miljoner euro, eller 52 % av dess totala planerade investeringar, vars totala värde är 380 miljoner euro; 70 % av dessa har varit produktivtillväxtplaceringar, främst byggandet och öppnandet av en andra Dekton®-tillverkningsanläggning, samt nya automatiserade logistikanläggningar som inleder sin verksamhet under de närmaste månaderna.

Dessutom under 2017, har Cosentinokoncernen också fokuserat på automatisering av befintliga fabriker för produktdiversifiering, samt att öka produktionsflexibilitet och svarshastighet, och har genomfört ännu fler förbättringar till dess miljöhantering som en del av dess höga engagemang för hållbarhet. Alla dessa investeringar har gjorts på Cosentinos huvudsakliga industripark i Cantoria, Almeria, som också är säte för dess huvudkontor. Anläggningen har för närvarande en total yta på 2,3 miljoner m2.

Internationell expansion och skapande av arbetstillfällen

Gruppen fortsätter sitt starka engagemang för internationalisering och geografisk expansion över hela världen. Sju nya Cosentino Center öppnades 2017, spridda över länder som USA, Kanada, Israel, Singapore, Sydafrika, Polen och Förenade Arabemiraten. Samtidigt har företaget öppnat 2 Cosentino Cities, spektakulära utställningslokaler som ligger i hjärtat av världens viktigaste städer. Det ena var koncernens första City i Spanien, i Madrid.

Tack vare dessa nya anläggningar, avslutade företaget 2017 med 140 egna affärsenheter i 32 länder över 5 kontinenter. För de kommande tre åren, upprätthåller företaget en ambitiös tillväxtplan i detta avseende, bland annat öppnandet av 30 nya affärsenheter, Inklusive Center (fullservicelager) och Citys (utställningslokaler). Detta följer upp företagets nya och senaste företagsengagemang att ?inspirera människor genom innovativa utrymmen?.

De ovan nämnda investeringarna i produktionen såväl som affärer och logistik, har finansierats genom en kombination av egna tillgångar och extern finansiering (som växte med 9 %, eller cirka 20 miljoner euro, förra året). Företagsskulden har genomgått positiva förändringar, och den nuvarande skuldkvoten (nettoskuld dividerat med EBITDA) är 1,5.

Liksom tidigare räkenskapsår har industriell och kommersiell tillväxt följts av en stark sysselsättningstillväxt och det totala antalet anställda i koncernen vid utgången av 2017 uppgick till mer än 4.000 anställda över hela världen. Förra året skapade Cosentino 340 nya jobb. Hälften av dessa, eller 170 jobb, var i Spanien. Denna siffra läggs till de 300 jobb som företaget skapat i hela världen under 2016.

Slutligen förbereder företaget sig för de kommande åren i enlighet med en uppdaterad strategisk plane som omfattar perioden 2018-2020 . Denna strategiska plane innebär att påskynda takten i investeringarna, fördubbla företagets engagemang för digitalisering och ny teknik inom både produktion och försäljning till att förstärka konkurrenskraft och ledande ställning vilket garanterar hållbar tillväxt. Och mitt i allt detta, vi har inte glömt bort den kontinuerliga investeringsplanen, som nu står inför sitt slutskede. Detta steg är särskilt fokuserat på innovation och produktutveckling, såväl som automatisering av produktionsprocesser.

Ladda ner releasen här Cosentinokoncernens resultat 2017


Previous article
Cosentino medverkar på Casa Decor Madrid 2018