Select your location
Internacional - Inglés

Cosentinokoncernen uppnår 984,5 miljoner euro i omsättning under 2018, med ett rekord-EBITA på 143 miljoner euro

Nyheter

  • Affärsvolymen vid slutet av räkenskapsåret var 984,5 miljoner euro vilket innebär en tillväxt på 9,3% jämfört med 2017. 
  • Koncernens EBITDA hade växt med 11% jämfört med året innan och nått rekordsiffran 143 miljoner euro.
  • Koncernen skapade nästan 400 nya jobb under 2018 vilket överskrider den totala siffran på 4 300 anställda världen över. Personalen består av yrkesverksamma som representerar omkring 75 olika nationaliteter
  • Investeringar uppgick till mer än 88 miljoner euro. Särskilt anmärkningsvärt är implementeringen av koncernen egen anläggning för avfallshantering och öppningen av nya anläggningar i USA, Italien, Storbritannien, Frankrike, Sverige, Malaysia och Polen. 

Cosentinokoncernen, ett spanskt företag och ledare inom produktion och distribution av innovativa ytor för arkitektur- och designsektorn har enligt de resultat som uppnåddes under det senaste räkenskapsåret stärkt sin position. Under 2018 bibehöll koncernen sin ledarskapsposition på den globala marknaden och har fortsatt expansionen av sin hållbara affärsmodell på internationella marknader, diversifieringen av sina produkter och distributionskanaler, så väl som skapandet av arbeten och dess inneboende betoning på innovation och den cirkulära ekonomin.

Räkenskapsåret 2018: Nyckeltal

Cosentinokoncernen har ökat sin lönsamhet och ökat sitt EBITDA i en snabbare takt än försäljningen. Affärsvolymen vid slutet av räkenskapsåret var 984,5 miljoner euro, vilket är en ökning med 9,3% jämfört med året innan. Tillväxt i jämförbara termer (genom standardisering av växelkursen för räkenskapsåret 2017) skulle öka till 13%.

När det gäller verksamheternas resultat har koncernens EBITDA ökat med 11% jämfört med 2017, vilket åstadkommer en rekordsiffra på 143 miljoner euro under 2018. Resultatet påverkades också betydligt av växelkursen. Om växelkursen därför standardiseras med avseende på 2017 är den jämförbara tillväxten 21%. Slutligen ökade koncernens nettovinst till 50,5 miljoner euro.

Jobbskapande/de anställda

Precis som föregående år har vi förutom ekonomisk, industriell och kommersiell tillväxt sett en ökning av antalet arbetstillfällen. Antalet anställda i koncernen vid slutet av 2018 uppgick till mer än 4 300 personer världen över (4 314 anställda), en personal sammansatt av yrkesverksamma som representerar upp till 75 olika nationaliteter. Bara under förra året skapade Cosentino nästan 400 nya jobb (397). Om man räknar med de senaste tre åren överstiger denna siffra mer än 1 000 nya jobb.

Förutom takten och volymen i skapandet av arbetstillfällen är det är också värt att notera att även företagets åtagande för stabila kvalitets-anställningar stärktes under 2018. Under 2018 steg procentandelen arbeten med fasta anställningsavtal inom koncernen till 91,16 %. En annan andel som ökade var andelen kvinnor i ledande positioner som har gått från 14,45 % år 2017 till 18,07 %. 

Produktion och kommersiella investeringar 

Koncernens investeringar under beskattningsåret 2018 uppgick till mer än 88 miljoner euro (88,2 miljoner euro), vilket upprätthåller den färdplan som fastställdes i företagets investeringsplan för 2016–2020.

Av den här planen är 73% öronmärkt för investeringar i Almería, framförallt i Cosentinos industripark i Cantoria och fokuserar i första hand på att förbättra och öka produktionskapaciteten, så väl som för industrialisering av de nya automations- och robotiseringssystem som utvecklats under förra året. Även inom industriparken, och kopplat till företagets miljöpolicy, är konstruktionen och lanseringen av dess egna avfallshanteringsanläggning i juli förra året speciellt värt att uppmärksamma. Ett banbrytande initiativ som bekräftar Cosentinos åtagande för ett slutet återvinningskretslopp som en grundläggande del i dess verksamheter.

När det gäller försäljning och distribution har koncernen fortsatt sin internationella expansionsprocess baserat på sina egna anläggningar. År 2018 öppnade företaget nya “Cosentino Centers” i USA, Italien, Storbritannien, Frankrike, Sverige, Malaysia och Polen. Med öppningen av ”City”-center i Miami, ökade Cosentino dessutom antalet för dessa exklusiva showroom i globala stadscentrum till elva stycken.

I slutet av 2018 hade företaget 136 kommersiella anläggningar och/eller distributionsanläggningar (117 “Centers”, 11 ”City”, 3 nav och 5 logistikoperatörer) spridda över fler än 30 olika länder, och distribuerar sina produkter i fler än 116 länder på fem kontinenter. Tack vare lanseringen av dessa anläggningar och tillägget av dess bearbetnings- och transformationsanläggningar i USA har koncernen nu totalt 148 affärsenheter spridda över världen.

Under 2019 arbetar Cosentino för att upprätthålla sina mål för hållbar tillväxt och jobbskapande. För att göra det kommer de att genomföra de nya investeringar som planeras, med särskilt fokus på digitala omvandlingsprojekt, hälsa och säkerhet på arbetsplatsen, automatisering och robotisering av tillverkningsprocesser, såväl som ett fortsatt engagemang för innovation och utveckling av nya produkter samt öppnandet av nya verksamheter världen över.

Ladda ned pressrelease här på svenska eller engelska samt foton


Previous article
Cosentino på Milanos Design Week 2019