Select your location
Internacional - Inglés

Cosentinos ultrakompakta yta Dekton tilldelas miljövarudeklarationen (Environmental Product Declaration – EPD)

Nyheter

Cosentino-koncernen, ett spanskt världsledande företag inom tillverkning och distribution av innovativa ytor för arkitektur- och designvärlden, har fått miljövarudeklarationen (EPD) för den ultrakompakta ytan Dekton® efter en analys av produktens miljöpåverkan under sin livscykel.

Certifieringen beviljas av den externa organisationen International EDP® System och ackrediterar Cosentino-koncernens policy om maximalt engagemang för hållbarhet samt stöder dess engagemang för

För att erhålla en miljövarudeklaration (EPD) genomförde Cosentino-koncernens avdelning för forskning- och utveckling en bedömning av Dektons® miljöpåverkan under 2015, under produktens alla skeden av sin livscykel. Resultaten som erhölls återspeglar analyser av följande faser: produktion i industrianläggningar, transport, installation, användning och slutet av livscykeln.

Internationella EDP® är ett globalt program för miljödeklarationer baserat på standarderna ISO 14025 och EN 15804. För närvarande har denna internationella institution 630 certifierade produkter från 150 företag i 32 länder och i olika kategorier. Vad gäller kategorin byggmaterial, vilket innefattar Dekton® by Cosentino, finns det för närvarande 27 material i Spanien och 305 i de 32 nationer som ingår i systemet. All information om miljövarudeklarationen för Dekton® finns på http://environdec.com/en/Detail/epd916

Under 2011 erhöll Cosentino-koncernen samma certifiering för ECO®Line by Silestone® och blev det första företaget inom kvartsytesektorn att uppnå denna ackreditering.

?

?


Previous article
Cosentino satsar stenhårt på den skandinaviska marknaden