Select your location
Internacional - Inglés

Dekton®, en koldioxidneutral produkt under hela dess livscykel

News, Nyheter

Image of Dekton Liquid Sky and Liquid Shell in Dekton®, en koldioxidneutral produkt under hela dess livscykel - Cosentino


Koldioxid-neutralitet har uppnåtts under hela livscykeln för Dekton® (från “vagga till grav”), som täcker omfattning 1, 2 och 3 från utvinning av råvaran, till användning av produkten och till slutet av dess livslängd.

Detta erkännande, erhållet genom utsläppsminsknings- och kompensationsprojekt som certifierats av FN, bekräftar Cosentinokoncernens goda praxis när det gäller hållbarhet och miljöledning. Utöver de ovan nämnda beräkningarna har det främjats utav de senaste åren starka åtgärder utav Cosentino  för att uppnå större effektivitet när det gäller energi, resursförbrukning, användning av förnybar el och hållbara transportlösningar .

Inom beräkning av koldioxidavtryck har en plan för utsläppsminskning genomförts. I fallet med Dekton® har planen resulterat i en minskning av utsläppen av växthusgaser med 7% tack vare både implementeringen av bästa tillgängliga teknik och optimering av processer med investeringar på mer än 3 miljoner euro.

Image of Tuneles Recuperacion Calor Dekton2 in Dekton®, en koldioxidneutral produkt under hela dess livscykel - Cosentino

Slutligen, för att uppnå koldioxidneutralitet, har Dekton® kompenserat sina utsläpp genom att investera i projekt för minskning av växthusgaser. Dessa projekt är inte bara ansvarstagande utan har också en stark social komponent som stöd för att uppnå SDG:erna i Agenda 2030 för hållbar utveckling, som idag firar sin sk World Day.

”I Cosentino arbetar vi framåt med den internationella drivkraften i övergången till en koldioxidsnål ekonomi och främjar energieffektivitet, utsläppsminskning och hållbara transporter. Detta tillvägagångssätt förstärker vår innovativa karaktär och gör det möjligt för oss att förbättra processer med en framtidsvision och i slutändan kombineras våra resultat med strategiska mål som innovation (SDG 9), hållbar produktion (SDG 12) och klimatåtgärder (SDG 13) ”, säger Antonio Urdiales, miljöchef för Cosentinokoncernen.

Image of Dekton Casa Container 1 in Dekton®, en koldioxidneutral produkt under hela dess livscykel - Cosentino

Motverkan av utsläpp

De återstående koldioxidutsläppen som ännu inte kompenserats på den obligatoriska marknaden (42532 ton koldioxid under 2019, för ett års produktion) har balanserats av den frivilliga annulleringen av Certified Emission Reductions (CER) i samband med ett projekt för biogasproduktion i Loma Los Colorados, Chile, en anläggning registrerad med FN:s Clean Development Mechanisms.

PR Dekton, a “Carbon Neutral” product for its entire life cycle


Previous article
Rösta på Dekton Slim i SBID Product Design Awards 2020