Select your location
Internacional - Inglés

Dektonfasad -Fallstudie för projektet Entré Kallebäck i Göteborg

Case studies, News, Nyheter

“Historien om när Dekton blir den unika, designade och anpassade huden på en byggnad utanför och inuti med en hållbar materialanvändning i varje steg på vägen”

Image of Dekton ID facade Gothenburg Wallenstam 61 in Dektonfasad -Fallstudie för projektet Entré Kallebäck i Göteborg - Cosentino
Beskrivning/projektintroduktion
Kontorshuset i Kallebäck, Göteborg är fastigheten närmast Europaväg E6 och den byggnad/nya landmärke som du kanske mest märker när du sveper förbi på motorvägen mellan Göteborg och Mölndal.Image of Dekton ID facade Gothenburg Wallenstam 57 in Dektonfasad -Fallstudie för projektet Entré Kallebäck i Göteborg - Cosentino
Kontorshusen Entré Kallebäck är en del av stadsdelen Kallebäcks terrasser

För Wallenstam i Göteborg har Lindwalls arkitekter ritat ett kontorshus som blir entrébyggnaden till det nya bostadsområdet Kallebäcks terrasser, ett av Göteborgs spännande och större stadsutvecklingsområden. Byggnaden som ska innehålla flexibla arbetsplatser, gym med panoramautsikt och parkering för både cykel och bil. Denna unika byggnad ska också skydda det nya området från buller och luftföroreningar då den utgör ett vackert skydd mot motorvägen/E6an.Image of Dekton ID facade Gothenburg Wallenstam 55 in Dektonfasad -Fallstudie för projektet Entré Kallebäck i Göteborg - Cosentino
Kontorshuset blir en symbolbyggnad för det nya området Kallebäcks Terrasser. Arkitektfirmans målsättning är att de som hyr kontor här ska känna sig stolta och inspirerade över att sitta i en fin byggnad med förtroendeingivande material såsom Dekton by Cosentino.  Kontorshuset ligger till höger i bilden, längs med E6:an.
Image of Kallebacks Entre render first drawings area Liljewalls Architects in Dektonfasad -Fallstudie för projektet Entré Kallebäck i Göteborg - Cosentino
I och med att Wallenstam i ett tidigt skede tecknat partneravtal med BRA Bygg AB var projektkalkylen satt och väldigt styrande i projektet. När Liljewall kom in i bilden var de övergripande gestaltningsprinciperna satta, de fick dock uppdraget att se över planen. I processen har beställare, arkitekt, stomleverantör och entréprenör varit med från första början vilket resulterat i samförstånd och förståelse för varandras discipliner samt att rätt beslut kunnat tas i tidigt skede som påverkat projektet i god riktning vad gäller ekonomi och gestaltning. Samarbetet med team Cosentino och installatören Kungälvs natursten har sedan Dekton-materialet togs fram varit en process i nära kontakt med Wallenstam och BRA bygg AB för att förverkliga detta projekt. Ett samarbete som sedan dess vuxit till många fler projekt.
Image of Kallebacks Entre render first drawings Liljewalls Architects in Dektonfasad -Fallstudie för projektet Entré Kallebäck i Göteborg - Cosentino
Några tidiga handritade skisser på hur kontorsbyggnaden skulle utformas

Image of Dekton ID facade Gothenburg Wallenstam 52 in Dektonfasad -Fallstudie för projektet Entré Kallebäck i Göteborg - Cosentino
Det färdiga resultatet med tre specialdesignade Dekton ID-färger

En förlängning av berget

Ett tydligt koncept för hela området är terrasser, vilket inte minst är tydligt i namnet Kallebäcks Terrasser men också i utformningen av byggnaderna i kvarteren och dess olika höjder. Den ungefär 250 meter långa och 20 meter höga kontorsbyggnaden i Dekton ska ses som en förlängning av berget snarare än en mur och barriär. Här är en närbild på Dekton Wallenstam Red Marble-sektionen med övriga området bakom.
Image of Dekton ID facade Gothenburg Wallenstam 64 in Dektonfasad -Fallstudie för projektet Entré Kallebäck i Göteborg - Cosentino
E6:an är en transportled för farligt gods vilket begränsar vilken typ av byggnader som får uppföras i dess närhet. Explosionsrisken ställer höga krav på fasadutformningen, främst fasaden mot väster.  Dekton som material uppfyllde de önskade kriterierna.Image of Dekton ID facade Gothenburg Wallenstam 2 in Dektonfasad -Fallstudie för projektet Entré Kallebäck i Göteborg - Cosentino
En annan aspekt är att de flesta som ser byggnaden gör det från E6:an och de passerar byggnaden på väldigt kort tid. Det medför att det krävs stora uttryck i gestaltningen som snabbt går att ta till sig vilket illustreras ovan med den specialproducerade svarta, gröna och röda Dekton Wallenstam black/green/red Marble.
Image of Kallebacks Entre render first drawings protection wall Liljewalls Architects in Dektonfasad -Fallstudie för projektet Entré Kallebäck i Göteborg - Cosentino
Skyddar området som en mur. Byggnaden med sin Dektonfasad skyddar området från eventuella explosioner och buller från E6. Nedan ser du hur Dekton Wallenstam Black Marble reflekterar naturen och omgivningen.

Image of Dekton ID facade Gothenburg Wallenstam 7 in Dektonfasad -Fallstudie för projektet Entré Kallebäck i Göteborg - Cosentino

Image of Kallebacks Entre render first drawings part of the mountain Liljewalls Architects in Dektonfasad -Fallstudie för projektet Entré Kallebäck i Göteborg - CosentinoImage of Kallebacks Entre render first drawings division Liljewalls Architects in Dektonfasad -Fallstudie för projektet Entré Kallebäck i Göteborg - Cosentino
Bild 1  ”Förlängning av berget” Byggnaden blir en förlängning av berget. Bild 2 ”Uppdelning”

Byggnadens uppdelning och höjder skapar terrasser i volymerna som klättrar upp mot fjället.

Färg- och materialval

I och med att byggnaden ska upplevas som en förlängning av berget har Liljewalls Arkitekter valt en palett av kulörer starkt förankrade i den bohuslänska graniten. Till detta har de valt att addera de unikt framtagna Dektonfärgerna med polerat marmorutseende i motsvarande kulörer som granitens för att skapa en exklusivare känsla i fasadens utförande och utseende. Nedan ser du de tre färgerna.
  Image of Dekton ID facade Gothenburg Wallenstam 70 in Dektonfasad -Fallstudie för projektet Entré Kallebäck i Göteborg - Cosentino Image of Dekton ID facade Gothenburg Wallenstam 69 in Dektonfasad -Fallstudie för projektet Entré Kallebäck i Göteborg - Cosentino          Image of Dekton ID facade Gothenburg Wallenstam 68 in Dektonfasad -Fallstudie för projektet Entré Kallebäck i Göteborg - Cosentino
Fönstren skalas upp med hjälp av fasadglas och bildar ett lekfullt vågmönster som plockar upp motorvägens rörelse i fasaden. Även omgivningen speglas i fasadens högglansiga Dektonyta. Längs E6:an blir fasaden ett skyltfönster som skiftar i olika färger med en ljuslist som lyser upp och symboliserar de olika terrasserna i området. Låt oss nu se på byggnadens insida som vetter mot övriga Kallebäcks Terasser.
   Image of Dekton ID facade Gothenburg Wallenstam 76 1 in Dektonfasad -Fallstudie för projektet Entré Kallebäck i Göteborg - Cosentino
Mot bostadskvarteren i öst är tempot något helt annat än ut mot E6:an. Här vistas mestadels cykel- och gångtrafikanter. Fasaderna är därför mer detaljerade med fler material kombinerat med ljusgrå Dekton Keon samt mörkgrå Dekton Bromo.  Här har alltså arkitekterna materialmässigt haft friheten att addera en bredare palett i form av trä, sten, plåt och skrivmaterial anpassade till en mänsklig skala och rytm då de upplevs i ett lugnare tempo.

Image of Dekton ID facade Gothenburg Wallenstam 33 in Dektonfasad -Fallstudie för projektet Entré Kallebäck i Göteborg - Cosentino Image of Dekton ID facade Gothenburg Wallenstam 31 in Dektonfasad -Fallstudie för projektet Entré Kallebäck i Göteborg - Cosentino
Det gråa betongutseendet hos Dekton Keon samspelar fint med träinslagen och en vacker effekt fås med Dekton Wallenstam Black Marble kring entréerna.
Image of Dekton ID facade Gothenburg Wallenstam 35 in Dektonfasad -Fallstudie för projektet Entré Kallebäck i Göteborg - Cosentino

Flexibelt och modernt kontorslandskap

Kontorsbyggnaden kommer att variera i höjd och följa områdets terrasser. Den högsta delen kommer att bestå av sex våningar ovan mark. Byggnaden har en flexibel planlösning och lokalernas utformning bygger på det nya mobila sättet att arbeta med möjlighet till både öppna aktivitetsbaserade lösningar eller enskilda arbetsplatser. Utöver kontor kommer byggnaden även att innehålla ett stort gym med panoramautsikt, garage och parkeringsplatser för såväl cykel som bil. Lägg märke till de två utskjutande partierna på denna gavel, allt helt inklätt i Dekton Wallenstam Black Marble. En anmärkningsvärd design och finish att uppleva på plats.
Image of Dekton ID facade Gothenburg Wallenstam 82 in Dektonfasad -Fallstudie för projektet Entré Kallebäck i Göteborg - Cosentino
På taket planeras för solceller som hjälper området med att producera lokal energi:

En annan hållbar lösning är att de tre Dekton ID specialutvecklade färger har också använts i inredningen för att minimera och optimera materialanvändningen. Invändig väggbeklädnad finner man i trapphus, hissar samt golven i entréer likväl som i väggar och golv i badrummen.
Image of web Kallebacks Terrasser Dekton Wallenstam Red Marble internal walling in Dektonfasad -Fallstudie för projektet Entré Kallebäck i Göteborg - CosentinoImage of Web Kallebacks Terrasser Dekton Wallenstam Black Marble WC in Dektonfasad -Fallstudie för projektet Entré Kallebäck i Göteborg - Cosentino
Byggnaden blir en helhet med Dekton Wallenstam Red Marble samt Black marble som interiöra inslag likväl.

Med stora fönsterpartier får kontorsplatserna mycket ljusinsläpp. Här en interiörbild med utsikt mot väster.  Det ska vara enkelt att jobba. Och att leva. Det är två principer Liljewalls har jobbat efter när de planerat kontoren i Kallebäcks terrasser.
Image of Kallebacks Entre Photo render Liljewalls Architects in Dektonfasad -Fallstudie för projektet Entré Kallebäck i Göteborg - CosentinoImage of Kallebacks Entre render office space Liljewalls Architects in Dektonfasad -Fallstudie för projektet Entré Kallebäck i Göteborg - Cosentino
En visualisering av hur byggnaden upplevs från insidan/östra fasaden.

För att skapa en exklusiv känsla i fasaden har de adderat polerad marmorlook via Dekton ID Wallenstam Black, Green och Red. Entréerna är inramade i de olika marmorkulörerna, designen har valts med inspiration från den bohuslänska graniten.

Image of Dekton ID facade Gothenburg Wallenstam 24 in Dektonfasad -Fallstudie för projektet Entré Kallebäck i Göteborg - CosentinoImage of Dekton ID facade Gothenburg Wallenstam 26 in Dektonfasad -Fallstudie för projektet Entré Kallebäck i Göteborg - Cosentino
Kommentar från Arkitekten:
Så här beskriver arkitekten Markus Bergerheim på @liljewall_arkitekter projektet:

“Kontorshuset i Kallebäck blir en symbolisk byggnad för det nya området. Liljewalls mål är att de som hyr kontor här ska känna sig stolta och inspirerade att sitta i en exklusiv byggnad med pålitliga material. Den mer än 200 meter långa och 20 meter höga kontorsbyggnaden ska ses som en förlängning av berget, snarare än en mur och barriär. ”
Image of Dekton ID facade Gothenburg Wallenstam 27 in Dektonfasad -Fallstudie för projektet Entré Kallebäck i Göteborg - Cosentino
Kommentar från Cosentinos projektledare:

“Fördelarna med Dekton på högtrafikerade platser är uppenbara. Flexibiliteten i format och tjocklekar förenklar design och installation – och fläckmotståndet, hållbarheten och inte minst motståndet mot repor och graffiti förlänger investeringens livslängd och relevans.”

Bilder (Internlänk)- fotokred: NRS Studios, återkom om foton önskas:
https://grupocosentino.sharepoint.com/:f:/s/ContentforMarketingCoordinators/Eg6X9EDLUixCkm7owEGYSiUB-Jt7RNUegs67AXpchsCzYg?e=UZRxcy

Information om projektet:

Projektets namn: Entré Kallebäck
Kundens namn Wallenstam. Kungälvs Natursten, BRA Bygg
Markus Bergerheim, @liljewall_arkitekter
Salesforce ID: 0060X00000jri4JQAQ
Typ: Arkitekt Liljewalls och byggherre Wallenstam, entreprenör Bra Bygg AB och installatör/Stenproducent Kungälvs Natursten
Kontaktuppgifter: Robin Nestenborg rnestenborg@cosentino.com
Cosentino Facade Specialist
+46720770116
Markus Bergerheim Liljewalls Arkitekter
+46765-48 70 67 mabe@liljewall.se
Företagets sociala nätverkssajter: https://www.facebook.com/kallebacksterrasser/
https://www.instagram.com/kallebacksterrasser/
https://www.wallenstam.se/kallebacksterrasser
https://www.liljewall.se/kontorshus-kallebacks-terrasser
Projektets applikationer: Façade, Floors, Interior Wall Cladding, Elevators, Entrances
Typ av projekt: Kommersiell kontorsbyggnad 13 000 kvm och 1200 arbetsplatser
Plats: Kallebäck, Göteborg, Sverige
Projektets slutdatum: 2016–22
Varumärken, färger och ytbehandlingar: Dekton ID- Dekton Wallenstam Black Marble, Red Marble och Green Marble, Dekton Bromo and Keon
Tjocklek: 12 mm
Volym: Volym 12000m2 totalt
8000m2 fasad 4000 m2 våningar, väggbeklädnad etc

Image of Dekton ID facade Gothenburg Wallenstam 48 in Dektonfasad -Fallstudie för projektet Entré Kallebäck i Göteborg - CosentinoImage of Dekton ID facade Gothenburg Wallenstam 41 in Dektonfasad -Fallstudie för projektet Entré Kallebäck i Göteborg - Cosentino

Byggnadens Dekton Wallenstam Green Marble och Black Marble med reflektioner av intilliggande byggnader och miljöer.

Om Dekton® av Cosentino

Dekton® by Cosentino är en revolutionerande och innovativ ultrakompakt yta för arkitektur och design.  Det är en sofistikerad blandning av mineraler tillverkade med sintrad partikelteknik (TSP) och en unik ultrakomprimeringsprocess. Dess unika uppsättning av överlägsna tekniska egenskaper, såsom motståndskraft mot UV-strålar, repor, fläckar och termisk chock samt mycket låg vattenabsorption, gör Dekton® till den perfekta ytan för ett brett spektrum av applikationer, både inomhus och utomhus (fasader, beläggningar, beklädnader, bänkskivor, handfat, etc.).  Den tillverkas i storformatsskivor (upp till 330 cm x 150 cm) i fem olika tjocklekar (0,4 cm, 0,8 cm, 1,2 cm, 2 cm och 3 cm).

Som en del av vårt engagemang för hållbarhet och en cirkulärekonomimodell innehåller alla Dekton®-färgerna återvunnet material från produktens egen tillverkningsprocess. År 2016 erhöll Cosentino en miljövarudeklaration för Dekton®. År 2020 fick Dekton® certifieringen som koldioxidneutral produkt för hela sin färgportfölj och sticker ut som den enda koldioxidneutrala ytan från ”vagga till grav”.  Varumärket Dekton® erbjuder 25 års garanti. https://www.cosentino.com/dekton/

Mer information:

Kommunikation, Cosentino Scandinavia
Anna Granstig – agranstig@cosentino.com  – (+46) 0761689792
https://www.cosentino.com/news

Om Wallenstam AB
Wallenstam är ett företag som gör mer än förvaltar hus. I nära samarbete med staden arbetar vi för att skapa trygga platser och områden som människor vill bo i, arbeta i och besöka. Wallenstam bygger, utvecklar och förvaltar fastigheter främst i Stockholm och Göteborg. Vi erbjuder ett kvalitativt utbud av bostäder på båda orter och har valt att koncentrera våra kommersiella fastigheter till Göteborg. Vi tar miljöfrågan och det ökade behovet av trygghet i vårt samhälle på största allvar och letar hela tiden nya möjligheter att bygga, utveckla och arbeta mer hållbart. Vi värnar om hyresrätten som boendeform. Det är en flexibel och bekymmersfri boendeform för hyresgästen och den är viktig för staden. Vi är ett av de största privata bostadsbolagen i Sverige med cirka 11 800 lägenheter i attraktiva lägen i främst Stockholm och Göteborg. För oss handlar ansvarsfull stadsutveckling lika mycket om att utveckla befintliga fastigheter som att bygga nya. — Hans Wallenstam, vd Wallenstam AB

I Göteborg är Wallenstam en av stadens större aktörer och utvecklare av lokalmarknaden. Kundstrukturen är stabil och vårt breda utbud av fastigheter är koncentrerat till Göteborgs innerstad och närområden.  Wallenstam bygger, utvecklar och förvaltar fastigheter och områden utifrån människors och samhällets behov, samt utifrån krav och önskemål från kunder och aktieägare. Genom kostnadseffektiv byggnation, utveckling och förvaltning samt hög service och långsiktig hållbarhet skapar vi värdetillväxt. Resultatet återinvesteras och utvecklar verksamheten vidare. Genom utdelning får aktieägarna del av resultatet. https://www.wallenstam.se/sv/om_oss/om-Wallenstam/om-oss/

Om Liljewalls Arkitekter
Liljewall grundades 1980 i Göteborg och är idag helt medarbetarägt. Vi anser att det gör oss mer delaktiga och därmed mer engagerade, något som även gynnar dig som kund.
Liljewall är ett kreativt, coachande, innovativt och hållbart arkitektkontor. Vi ägnar varje dag åt att göra livet lite smidigare, roligare och vackrare. Tillsammans är vi drygt 270 kollegor i Göteborg, Stockholm och Malmö som utvecklas och har roligt tillsammans. Ekologiska, sociala och ekonomiska hållbarhetsperspektiv är grundstenarna i vårt arbete. Genom ett engagerat miljöarbete tar vi hänsyn till resurser, kretslopp och människors välbefinnande genom hela processen. Målet är att alla våra projekt ska vara klimatneutrala 2030. https://www.liljewall.se/om-oss

 


Previous article
Följ med till Kaliforniens kustlinje med Dekton® SilverKoast