Select your location
Internacional - Inglés

Hållbarhet och cirkulär ekonomi: Cosentinos miljöåtagande

Nyheter

Cosentino har anslutit sig till World Environment Day (världsmiljödagen) som ett av Spaniens mest erkända företag för sitt betydande stöd för hållbarhet och cirkulär ekonomi


Bara under 2018 var utbyggnaden i Spanien med investeringar i miljötillgångar till ett värde utav 5 miljoner euro och utgifter för miljökontroll och förbättring gjordes till ett värde av 8,1 miljoner euro.

Dessutom var investering i USA på miljötillgångar 2,8 miljoner dollar, tillsammans med miljöutgifterna för avfallshantering på 788 800 dollar.

Cosentinos konkreta och frivilliga åtaganden överensstämmer med FN: s 2030-agenda. Därigenom följer företaget även sina egna strategiska mål som innovation (hållbar utveckling mål 9) och hållbar produktion (Sustainable Development Goal 12).

Vad Cosentino åstadkommit

Vissa fantastiska åtgärder har redan uppnåtts, bland annat: vattenförvaltning genom konstant återanvändning och “nollutsläpp” (år 2018 ökade återvunnet vatten med 53%). Även återanvändning av restmaterial som grunden för nya produkter (förra året producerades 1,5 miljoner m2 produkter med återanvänt eller återvunnet material); landskapsrestaurering genom ett omfattande grönområde på industriparken i Cantoria (Almería) samt förbrukning av elektrisk energi från 100% certifierade förnybara källor, bland andra initiativ.

Bland dessa banbrytande och innovativa projekt är det värt att lyfta fram framför allt förra årets konstruktion och lansering av en fristående anläggning för hantering av avyttrat material inom företagets industripark Cantoria. Denna anläggning är avsedd för behandling och tillhandahållande av resterande material som genereras av företaget i dess produktionsprocesser, särskilt slam från produktionen av Silestone® och Dekton®, och kvarstående brutna eller defekta bitar. För att ge en uppfattning om hur viktigt detta initiativ är, är det värt att nämna att företaget idag förvaltar totalt 280 000 ton restmaterial (över 700 ton per dag) och återhämtar mer än 30% av detta. År 2018 ökade denna takt med 83% jämfört med 2017.

Hållbar framtid

Dessa värdefulla projekt kommer att fortsätta under de närmaste åren och markera några av Cosentinos viktigaste investeringar.

Företaget befinner sig i de avancerade stadierna av planeringen för vad som kommer att bli ett av Spaniens största förnybara energikraftverk för egen konsumtion. Projektet går för närvarande igenom tillämpliga administrativa processer och förväntas genomföras 2020.

Cosentino kommer fortsättningsvis att stärka cirkulärekonomin i sina processer och är i inlämningsförfarande för upphandling av en licens som skulle möjliggöra utnyttjande av vatten från ett närbeläget verk. Byggandet av denna nya station för regenerering av återstående vatten, som ligger inom Cosentino Park, förväntas börja i år.

“World Environment Week” på Cosentino

I samband med World Environment Day, har företaget organiserat en veckolång serie aktiviteter för att öka medvetenheten om miljöfrågor bland sina anställda:

  • Guidade besök av anläggningen för bearbetning av restmaterial.
  • Informativa samtal i produktionscentrum över hela världen och konferenser av experter på hållbarhet.
  • Installation av olika miljömässiga “hörn” i parkens fabriker och på företagskontor
  • Återvinningsstationer som kommer att förvandla några av de resterande materialen som Cosentino genererar till användbara hushållsprodukter som underlägg, mobilhållare, ljushållare, krukor och mycket mer.
  • Centralkontor har dekorerats med olika kort och skyltar som visar några av Cosentinos miljöprestationer, som företagets främsta bidrag till målen för hållbar utveckling. 

Previous article
Finskt unikt trähus med Silestone® i badrum och Dekton® i köket