Select your location
Internacional - Inglés

Silestone®by Cosentino utökar sin miljödeklaration

Nyheter

Cosentino har utfärdat denna EPD för Eco Line Serien från Silestone® sedan 2011. Denna färgserie har en väldefinierad hållbarhetsprofil eftersom den tillverkas med återvunna och miljövänliga material.

Genom att utöka den här certifieringen så att den inkluderar hela färgpaletten från Silestone® med hjälp av externa organisationer som The International EPD® System, bekräftar det den policy som Cosentinokoncernen fortsätter att implementera gällande ett fullständigt åtagande kring hållbarhet, förbättrad effektivitet i användning av råmaterial och energi, samt minskad mängd avfall.

Cosentinokoncernen, en global spansk ledare inom produktion och distribution av innovativa ytor för arkitektur- och designvärlden, erhåller miljödeklaration (EPD®) för hela färgspektrumet hos Silestone®-kvartsytor, efter en bedömning av miljöpåverkan genom dess livscykel.

Cosentino har utfärdat denna EPD för Eco Line Serien från Silestone® sedan 2011. Den här färgserien har en väldefinierad hållbarhetsprofil eftersom den tillverkas med återvunna och miljövänliga material. Cosentino har blivit världens första företag inom branschen för arbetsbänkar i kvarts som uppnår en miljödeklaration (EDP) som certifierar dess livscykelanalys (LCA).

Genom att utöka den här certifieringen så att den inkluderar hela Silestone®-färgpaletten med hjälp av externa organisationer som The International EPD® System, bekräftar det den policy som Cosentinokoncernen fortsätter att implementera gällande ett fullständigt åtagande kring hållbarhet, förbättrad effektivitet i användning av råmaterial och energi, samt minskad mängd avfall. EPD riktar sig mot kunder inom industrin såväl som slutanvändare.

För att uppnå denna miljödeklaration (EPD) bedömdes Silestone®:s miljöpåverkan 2017 under alla stadier av dess livscykel (”från början till slut”). Resultatet återspeglar den optimala analysen av produktion, transport, installation, användning och stadier vid slutet av livscykeln i den här cykeln.

Silestone®:s EPD finns publicerad på:  https://bit.ly/2UFcOQB (PDF på engelska)

En EPD är en certifierad miljödeklaration som ger information om miljödatan för en produkts eller tjänsts livscykel, i enlighet med de internationella standarderna ISO 14025 och EN 15804. Den visar inte bara minskningen av negativ påverkan på miljön utan ger också information som behövs för att jämföra produkter och tjänster som fyller samma funktion på marknaden. Certifieringen hjälper också till att säkra LEED-byggkrediter, vilket gör Silestone® till den perfekta produkten för att förespråka utvecklingen av byggen baserade på hållbara kriterier och hög effektivitet.

Denna internationella institution har för närvarande mer än 1 000 EPD:er för ett brett utbud av produkter i organisationer i 40 olika länder. Mer specifikt, i kategorin ”byggmaterial”, i vilken Silestone® by Cosentino® hör hemma, har institutionen certifierat totalt 69 material i Spanien och 628 över hela världen.

Ladda ner pressreleasen i Word och PDF här


Previous article
De bästa ”Elite” köks- och badrumsbutikerna i Europa besöker Cosentino